Kako in zakaj naj dodatno zavarujem svojega otroka

Tri možnosti za varnost vašega otroka.

Najmlajši otroci pri vedoželjnem raziskovanju svoje okolice še ne znajo dobro oceniti morebitnih nevarnosti. Tudi malo starejši se lahko srečajo z nepredvidljivimi situacijami v vrtcu, šoli ali doma. Zato pravočasno poskrbite za ustrezno dodatno zavarovanje. Tako bodo otroci ob poškodbah in boleznih hitro deležni zdravniške pomoči, vsaj nekoliko pa boste ublažili tudi finančne posledice. Predstavljamo tri možnosti.

1. Zavarovanje Specialisti+: Hitro in z manj stroški do specialista

Otrok zboli ali se poškoduje in potrebuje pregled pri zdravniku specialistu. Takrat se starši srečate s čakalnimi vrstami v javnem zdravstvu. Presenetijo pa vas še nepričakovani stroški samoplačniških zdravstvenih storitev.

 

Sebi in svojim otrokom lahko hiter dostop do zdravnikov specialistov zagotovite v okviru družinske oblike zavarovanja Specialisti+, ki omogoča hiter dostop do:

  • ambulantnih in enodnevnih posegov,
  • ambulantne rehabilitacije
  • in zdravil.

 

Če imate sklenjeno zavarovanje Specialisti+, lahko pokličete na brezplačno številko 080 66 22 11. Medicinske sestre asistenčnega centra Zdravstvena točka vam bodo pomagale in svetovale pri izbiri zdravnika specialista ter vam uredile termin, ki bo prilagojen vašim željam in obveznostim.

 

Izbranega specialista, ki bo postavil ustrezno diagnozo, boste tako z otrokom lahko obiskali prej kot v treh tednih. Zavarovalnica bo plačala tudi stroške pregleda in pripadajočih dodatnih zdravstvenih storitev.

 

S hitro diagnozo se lahko starši in otroci prej vrnete k vsakdanjim aktivnostim. V članku »Poškodba me ni ustavila za dolgo« preberite zgodbe treh zavarovancev, ki jim je zavarovanje pomagalo okrevati hitreje.

 

2. Nezgodno zavarovanje: Ker nezgoda nikoli ne počiva

Nezgode so pri otrocih in mladostnikih bistveno pogostejše kot pri odraslih. K sreči gre v večini primerov za manjše poškodbe, ki nimajo trajnejših posledic.

 

Glavni vzrok poškodb otrok in mladine do 30 let so padci in zdrsi. Preverite več zanimivih podatkov o nezgodah v infografiki.

 

Lahko pa se pripeti tudi hujša nezgoda s trajnimi posledicami, kot je trajna invalidnost. Staršem priporočamo, da zato v kopici ponudb nezgodnih zavarovanj izberete tisto kombinacijo zavarovalnega kritja, ki vsebuje naraščajoče izplačilo zavarovalne vsote za primer trajne invalidnosti. Ne posvečajte pretirane pozornosti le dnevnemu nadomestilu in nadomestilu za bolnišnično zdravljenje.

 

Preberite, kaj vse je še treba upoštevati pri izbiri nezgodnega zavarovanja.

 

Če nezgoda otroku povzroči težjo invalidnost, je morda potrebna dodatna zdravstvena oskrba ali celo preureditev bivalnega prostora. Vse to je povezano z dodatnimi finančnimi stroški, ki pa jih lahko pokrijete z izplačano zavarovalnino iz zavarovanja za primer trajne invalidnosti.

 

Ob začetku vsakega šolskega leta ponujamo staršem akcijsko nezgodno zavarovanje otrok in šolajoče se mladine, ki je ugodnejše v primerjavi z zavarovanjem v redni ponudbi. Zavarovanje je v tem primeru vezano na začetek in konec šolskega oziroma študijskega leta. Krije posledice nezgod, ki nastanejo v vsakdanjem življenju, doma ali v tujini, v prostem času ali pri športu.

 

3. Fleks za otroke: Kombinacija varčevanja in zavarovanja

Vsakoletna skrb za sklenitev nezgodnega zavarovanja za otroka je lahko odveč, če se odločite za sklenitev Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks za otroke. Ta je kombinacija dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja ter Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok.

 

Več o koristih varčevanja in življenjskega zavarovanja, ki ju omogoča Fleks za otroke, preberite v članku Naložba za otrokovo prihodnost.

družina, otroci, varčevanje, življenjsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, Naložbenik
Preberite tudi