Preden izročite ključe gostu

Preverite, kako se lahko zavarujete za oddajanje apartmajev, sob, hiše ali stanovanja.

Bi turistom oddajali sobo v vaši hiši, celotno stanovanje, ko ste sami na dopustu, ali pa več apartmajev? Pri finančni upravi naprej preverite vse pogoje za oddajanje in možnosti, ki so vam na voljo. A preden izročite ključe prvemu gostu, ne pozabite skleniti zavarovanja, ki vas lahko reši pred marsikatero težavo.

Oddajanje apartmajev kot fizična oseba

Finančna uprava Republike Slovenije navaja, da fizične osebe, ki želijo turistom oddati v najem sobo ali stanovanje za kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost opravljajo na dva načina:

 

  • kot samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti,
  • kot sobodajalci, ki so vpisani v poslovni register. Vendar le občasno, skupaj ne več kot pet mesecev v letu in le do 15 ležišč.

 

Ne glede na to, kako boste oddajali, svetujemo, da poskrbite za ustrezna zavarovanja. Stvari se lahko poškodujejo, pokvarijo, hkrati pa je objekt, ki ga oddajate, izpostavljen enakim tveganjem oziroma nevarnostim, kot vaš dom – požaru, poplavi, toči, viharju, izlivu vode, itd.

 

Da lahko z oddajanjem zaslužite in dobiček uporabite za druge stvari, ne pa za popravilo nastale škode, je nujno, da imate dobro zavarovalno polico.

 

Na voljo imate dve možnosti: 

 

 

Zavarovanje vključuje vse tiste nevarnosti, za katere zavarovalnice ocenjujemo, da lahko domove najpogosteje ogrožajo. Kritje pa lahko razširite tudi na dodatne nevarnosti kot npr. nevarnost zaradi potresa, poplave, izliva vode, zemeljskega plazu, snežnega plazu, ipd.

 

Cena oziroma zavarovalna premija se določi na podlagi zavarovalne vsote, ki je odvisna od gradbene vrednosti vaše zgradbe in vrednost premičnin, ne pa od tega ali boste dom oddajali ali ne.

 

  • Sklenitev paketnega zavarovanja DOM, kjer so v že sestavljenih paketih zbrana zavarovalna kritja za najbolj pogoste nevarnosti, ki lahko ogrožajo vaš dom.

 

Vendar moramo pri obeh zavarovanjih opozoriti na posebno omejitev, ko pišemo o opravljanju dejavnosti.

 

Po pogojih zavarovanja DOM ali po pogojih posamičnega zavarovanja lahko sobo ali apartma, ki ga oddajate, zavarujete le, če oddajanje opravljate v sklopu stanovanjske hiše. Pri tem velja, da vrednost prostora, ki ga oddajate pri paketnem zavarovanju DOM ne sme presegati 30 % celotne vrednosti stanovanjske hiše, oddajate pa lahko največ 3 sobe.

 

Prostor, ki ga oddajate, je v tem primeru zajet v velikost stanovanjske hiše (bruto površina objekta) in zavarovan v sklopu hiše v celoti.

 

Pri posamičnem zavarovanju pa je to do 50 % celotne površine stanovanjske hiše, oddajate pa lahko največ  3 sobe.

 

Oddajanje apartmajev kot pravna oseba

Če tega pogoja ne izpolnjujete, potem boste morali skleniti zavarovanje v sklopu dejavnosti, ki jo opravljate, oziroma za svoje podjetje. Izberete lahko požarno zavarovanje za nepremičnine, ki so namenjene za oddajo. Kritje pa razširite še na opremo in premičnine. Enako velja za pravne osebe.

 

Pravnim osebam priporočamo tudi sklenitev zavarovanja za primer izpada dohodka zaradi obratovalnega zastoja v primeru požara. To zavarovanje ni na voljo za fizične osebe.

 

Če bo namreč požar uničil apartma, ki ga oddajate, boste morali pokriti ne le nastalo materialno škodo, ampak še škodo zaradi izpada dohodka v času, ko apartmaja ne boste mogli ponuditi gostom.

 

S požarnim zavarovanjem je krita le materialna škoda, ki jo je požar povzročil.

 

Namen zavarovanja obratovalnega zastoja je, da vas zaščiti pred vplivi, ki jih ima materialna škoda na vaše poslovanje. Z zavarovalnino iz naslova obratovalnega zastoja vam zavarovanje pomaga, da boste v kar se da enakem finančnem položaju, kot bi bili, če do obratovalnega zastoja ne bi prišlo. To zavarovanje zagotavlja tudi nemoteno izplačilo plač zaposlenim.

 

Naši cenilci opozarjajo, da je pri izplačilu škode pogost zaplet, če je premoženje deloma v lasti pravne osebe, deloma v lasti fizične osebe. Na primer: vaše stanovanje je vaši lasti, torej v lasti fizične osebe. Udar strele uniči televizijo. Potem pa se izkaže, da ste televizijo kupili kot s. p. V takem primeru  zavarovalnica odkloni škodo, ker je zavarovanje sklenjeno na fizično osebo, televizija pa je last pravne osebe. Zato svetujemo, da zavarovanje primerno uredite, da tovrstnih težav ob škodi ne bo./

 

Bodite odgovorni

Objekt pa naj ne bo vaša edina skrb, čeprav je ključen in boste seveda poskrbeli, da je čist in ustrezno opremljen. Naredili boste vse, da bo vašim gostom pri vas lepo in se bodo želeli vrniti.

 

Predvidite pa tudi neželene scenarije, kot na primer, da se gost pri vas poškoduje in se pokaže, da ste za poškodbo odgovorni vi. Odškodnina, če vloži zahtevek, vas lahko drago stane.

 

Zavarovanje splošne odgovornosti ni obvezno, je pa priporočljivo.

 

Z zavarovanjem splošne odgovornosti, ki je na voljo tako fizičnim kot pravnim osebam, so krite telesne poškodbe gostov, za katere ste odgovorni vi, odtujitev stvari, ki so bile v hrambi pri vas, zastrupitev s hrano…

 

Posebni primeri

Pri zavarovanju splošne odgovornosti velja omeniti še določene posebnost pri oddajanju gostom in katero zavarovanje vam lahko pri tem pomaga:

 

  • Če gostom nudite tudi hrano in pijačo, priporočamo, da zavarovanje splošne odgovornosti razširite tudi na zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za prehrambne izdelke in pijače.
  • Če oddajate apartma ali sobo v sklopu turistične kmetije in so na kmetiji tudi domače živali, priporočamo, da zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti (turistična kmetija) razširite na odgovornost za obratujoče stroje in živali …

 

družina, vzdrževanje doma, varnost doma, požarna varnost, popravila, nepremičnine, sklepanje zavarovanj, prijava škode, škodni primer, paketno zavarovanje DOM, zavarovanje premičnin, požarno zavarovanje, posel
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.