Ali bo moja škoda plačana?

Kako skleniti polico in kako prijaviti škodo, da boste dobili zavarovalnino

Cilj sklepanja vsakega zavarovanja je zaščita in varnost v primeru nepredvidenega dogodka, ki vam povzroči škodo. Vemo, da je zavarovalna polica najbrž edina stvar, ki jo, potem ko jo sklenete, pospravite v predal in upate, da je ne boste nikoli potrebovali. Vendar se je dobro že ob samem izbiranju prave police vprašati, ali bo škoda, če se vam pripeti, plačana? Kako skleniti polico in kako prijaviti škodo, da boste dobili zavarovalnino - vse to so pomisleki, ki jih je potrebno pred podpisom zavarovalne pogodbe preveriti.

Prvi korak je dobro sklenjena zavarovalna polica

Odločili ste se, da zavarovanje potrebujete, v določenih primerih pa je preprosto obvezno. Kljub temu vsaka polica ne bo prava. Sklepanje zavarovanja ni enostavno in ni na kratek rok. Ker se vsega tega zavedamo, vam priporočamo, da si vzamete čas za premislek, pregled ponudbe in posvet z zastopnikom.  Skrbno preberite zavarovalno pogodbo, ki jo sestavljata polica in zavarovalni pogoji.  Strinjamo se, da je zavarovalna pogodba dokument, ki vsebuje vrsto strokovnih, tehničnih in pravnih določil in kot taka zna biti težko razumljiva. Temeljit pogovor s predstavnikom zavarovalnice in ogled predmeta zavarovanja bosta omogočila, da boste dobili zavarovalno pogodbo, ki bo najbolj primerna vašim potrebam ter ustreznemu izplačilu morebitne škode.

 

Ni dveh enakih primerov

Višine izplačanih zavarovalnin se od primera do primera močno razlikujejo. Načeloma je to odvisno od višine škode ter dogovorjenih zavarovalnih vsot, ki predstavljajo zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice. Če ponazorimo: če znaša zavarovalna vsota za zavarovanje izliva vode 2.500 EUR, je to najvišji možen znesek zavarovalnine, ki jo bo zavarovalnica izplačala. Zato je zelo pomembno, da je zavarovalna vsota ustrezno določena. Vaš zastopnik vam bo pri tem znal najbolje svetovati in tudi priporočiti, kateri način zavarovanja (zavarovanje na zavarovalno vsoto ali na prvi riziko) za posamezno tveganje najustreznejši, če to ni določeno že s samim zavarovalnim produktom.

 

Ob prijavi škode morate upoštevati

Ko pride do škodnega dogodka, je pomembno predvsem, da zavarujete vsa dokazila o obstoju škodnega dogodka in višini škode. Dokazno breme je namreč na strani zavarovanca. Zavarovalnica odkloni izplačilo škode, če ni dokazil, da se je ta res zgodila na način, ki je krit z zavarovalno pogodbo. Prav tako bo izplačala zavarovalnino le do tiste višine, do katere lahko dokažete, da je škoda dejansko nastala. Najbolje je, če škodo temeljito fotografirate, shranite poškodovane stvari ter vse račune in druga dokazila. Pri prijavi pa poškodovane stvari navedite čim natančneje in obvezno pripišete telefonsko številko, svoj elektronski naslov in številko transakcijskega računa za nakazilo škode.

 

Pred prijavo škode najprej preverite kritja na svojih zavarovalnih policah. Škodo lahko prijavite:

  • po spletu,
  • prek svojega zastopnika,
  • po telefonu 080 555 555
  • v digitalni poslovalnici i.triglav, ki je na voljo tudi kot mobilna aplikacija

 

Kako škodni primer obravnava zavarovalnica

S strani zavarovalnice poteka reševanje vašega škodnega primera na naslednji način: Ob prejemu škode jo vnesemo v naš računalniški sistem in odpremo škodni spis. Ta se preda cenilcu, ki preuči podatke in potem stopi v stik z vami ter se z vami dogovori za nadaljnji način reševanja škodnega primera (ali bo šel na ogled ali ne oz. kdaj, kako se bo škoda sanirala, na kakšen način bo zavarovalnica škodo izplačala itd.). V postopku reševanja škodnega primera mora cenilec najprej ugotoviti, ali obstaja temelj za izplačilo škode. Če temelj za izplačilo škode obstaja, mora ugotoviti kakšna je višina škode. Ko je to opravljeno, cenilec naredi obračun škode in škodni primer preda drugim službam, ki izvedejo izplačilo zavarovalnine.

 

Vam bo ta nasvet prišel prav? Potem ne smete zamuditi ostalih. Vpišite svoj e-naslov in obveščali vas bomo o zanimivih zavarovalniških vsebinah.

 

prijava škode, škodni primer, sklepanje zavarovanj
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.