Bi vaše zavarovanje krilo vso škodo v kleti?

Ko sklepate zavarovanje doma, ustrezno poskrbite tudi za klet in stvari v njej.

Za nekatere je klet le prostor za shrambo sezonskih stvari, ki jih trenutno ne potrebujejo. Drugi imajo v kleti toplotno črpalko, hladilnik ali zbirko vin. Tretji so si v kleti uredili računalniško sobo ali delavnico... Naš zastopnik svetuje, kako preverite in poskrbite, da bo vaša klet ustrezno zavarovana.

Z zavarovanjem doma je zavarovana tudi klet

Da bi razumeli, ali je vaša klet ustrezno zavarovana in kako poskrbeti, da bo, moram najprej pojasniti nekaj osnov zavarovanja doma. Sem namreč sodi tudi kritje za vašo klet.

 

Stranke gledajo na svoj dom kot na celoto, ne glede na to, ali živijo v bloku ali hiši. Zidovi, tla, aparati, okna, stvari v prostorih in v kleti ali garaži ... Vse to je vaš dom. Zavarovalnica pa dom obravnava po delih:

 

  • kot nepremičnino – objekt (na primer zidovi, tla)
  • in premičnine – to so aparati in stvari, ki jih imate v svojem v domu.

 

Klet je pomožni prostor

Zavarovalnica pri domu ločuje med bivalnim prostorom in pomožnimi prostori, ki so v vaši lasti.

 

Pomožni prostori so na primer klet, garaža, drvarnica, vrtna uta, kurilnica. To so prostori, v katerih se najpogosteje shranjujejo stvari, ki ponavadi niso več nove oz. so morda že obrabljene ali namenjene sezonski uporabi.

 

Stvari v pomožnih prostorih so vedno zavarovane na dejansko vrednost. Če vam na primer poplava med drugim uniči štiri leta star hladilnik v kleti, vam bo zavarovalnica izplačala vrednost z odbitkom amortizacije.

 

To pomeni, da bo zavarovalnica nabavno vrednost hladilnika ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera zmanjšala za amortizacijo in vrednost morebitnih ostankov. Ne bo izplačala cene oziroma vrednosti enakega ali primerljivega novega hladilnika.

 

Da bo vaša klet ustrezno zavarovana, imate dve možnosti: paketno zavarovanje DOM in posamična zavarovanja.

 

Paketno zavarovanje DOM

Najlažje boste za zaščito poskrbeli s paketnim zavarovanjem DOM. Izberete lahko med tremi različnimi že pripravljenimi paketi. Ti se med seboj razlikujejo po številu zavarovanih nevarnosti in višini kritij za te nevarnosti.

 

Vsem paketom je skupno, da z njimi poskrbite za svoj dom kot zgradbo in za stvari, ki jih imate v njem. 

 

Paketno zavarovanje doma je sklenjeno na novo vrednost. Če se uniči stvar, ki ste jo zavarovali, zavarovalnica povrne znesek, ki je enak novi vrednosti te stvari. Toda to velja le za stvari v bivalnih prostorih. Stvari v pomožnih prostorih so, kot omenjeno, zavarovane na dejansko vrednost.

 

Obenem je ob škodi omejeno tudi kritje na stvareh, ki jih imate v pomožnih prostorih. Omejeno je do določenega zneska, ki je odvisen od izbranega paketa (paket A – 2.040 evrov, paket B – 2.550 evrov in paket C – 3.060 evrov). 

 

Če vam na primer požar v kleti uniči shranjene stvari, lahko pri paketu B dobite največ 2.550 evrov izplačila za vse skupaj. Vendar v to ne sodi škoda, ki jo požar povzroči na tleh, steni itd., torej na objektu. Za to je kritje omejeno do zneska 356.000 evrov na novo vrednost ne glede na paket.

 

Torej premislite, kaj vse imate shranjeno v kleti. Na prvi pogled se vam lahko zdi, da nimate nič dragega. Predlagam pa, da seštejete vrednost vseh predmetov, ki jih shranjujete v kleti in bi lahko bili uničene ob škodi.

 

Posamična zavarovanja

Če ugotovite, da imate v pomožnih prostorih, kot je klet, vrednejše predmete, se z zastopnikom pogovorite in po potrebi povišajte limit. To pa lahko naredite, če namesto paketnega zavarovanja DOM sklenete posamično požarno zavarovanje ali zavarovanje stanovanjskih premičnin.

 

Nekaj evrov višja zavarovalna premija zaradi povečanja limita lahko pomeni tudi več tisoč evrov razlike pri izplačilu škode.

 

Sklenitev posamičnih zavarovanj vam omogoča večjo fleksibilnost pri nevarnostih, ki jih zavarovanja krijejo, in izbiri limitov za te nevarnosti. Bodite pa pozorni, da res izberete vse nevarnosti, ki bi lahko ogrožale vaš dom, in ne pozabite na pomožne prostore.

 

Primer: če želite zavarovati stekla v kleti, mora biti na polici jasno zapisano, da je vključeno zavarovanje stekel v pomožnih prostorih.

 

Posebni primeri, kjer se lahko zaplete

Glede na svoje dolgoletne izkušnje bi za pomožne prostore, kot so klet ali garaža, izpostavil še nekaj posebnih primerov, pri katerih lahko imate težave s povračilom škode: 

 

Opravljanje dejavnosti

Če imate v kleti delavnico, ki je namenjena opravljanju pridobitvene dejavnosti, morate klet vključiti v zavarovanje, ki ga imate sklenjeno za dejavnost oziroma za svoje podjetje.

 

Po pogojih paketnega zavarovanja DOM vaša klet v takem primeru namreč ni zavarovana. Izjema je le, če dejavnost opravljate v sklopu stanovanjske hiše in vrednost kleti – prostora, kjer opravljate dejavnost – ne presega 30 % celotne vrednosti stanovanjske hiše. Kletni prostori so v tem primeru zajeti v velikost stanovanjske hiše (bruto površina objekta) in zavarovani v sklopu hiše v celoti.

 

Glede zavarovalnega kritja na premičninah pa je nekoliko drugače. Poglejmo primer: V kleti imate pisarno. V njej zagori. Če je računalnik, ki je uničen, vaša osebna last, vam zavarovalnica povrne škodo. Če so računalnik in drugi predmeti last vašega podjetja, pa ne, razen če ste ga ustrezno zavarovali v sklopu vašega podjetja.

 

Preureditev kleti v primeru posamičnega zavarovanja stanovanjskih premičnin

Pogosto se stranke odločijo, da klet preuredijo. V takih primerih svetujem, da poskrbite za ustrezno preoblikovanje zavarovalne police.

 

Če klet iz pomožnega spremenite v bivalni prostor, potem morate preoblikovati zavarovalno polico.

 

Če ste prej imeli trisobni bivalni prostor, nato pa ste v kleti uredili dodaten bivalni prostor, morate skupaj z zastopnikom ustrezno popraviti polico, da bo odražala to spremembo. Prej je bila klet zavarovana kot pomožni prostor, po novem pa mora biti soba zavarovana kot stanovanjski prostor. Če tega ne storite, ne boste dobili povrnjene celotne škode. Vaš dom je podzavarovan, zato vam zavarovalnica izplača manjšo zavarovalnino. 

 

Če pa klet vaš otrok s svojo družino preuredi v stanovanje, to pomeni novo gospodinjstvo v isti hiši. Za novonastalo stanovanje je potrebno urediti ločeno zavarovalno polico. V nasprotnem primeru škoda ne bo plačana, saj stanovanjske premičnine v njem niso pravilno zavarovane.

družina, nepremičnine, varnost doma, škodni primer, sklepanje zavarovanj, paketno zavarovanje DOM, zavarovanje premičnin, požarno zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.