Bi zavarovanje krilo eksplozijo bombe?

Škodni primeri zaradi eksplozije so redki, a možni. Se lahko zavarujete?

Zagotovo vas ni obšla vest o najdeni 250-kilogramski bombi v bližini gradu Vurberk in dogajanje okrog njene deaktivacije. K sreči se je vse dobro izšlo. Tako kot najbrž marsikoga drugega, pa je tudi nas dogodek spodbudil k razmišljanju. Preverili smo, ali zavarovanje krije eksplozijo in ali bi krilo tudi škodo zaradi eksplozije bombe.

Eksplozija je temeljna nevarnost

Če govorimo o zavarovanju doma, spada eksplozija med temeljne nevarnosti, kot so strela, vihar in toča.

 

Eksplozija je krita v vseh treh paketih zavarovanja DOM in v posamičnem požarnem zavarovanju.

 

Kljub temu so po podatkih naših cenilcev škodni primeri zaradi eksplozije precej redki. Pri tem gre največkrat za eksplozije v posodah, kot so denimo kotli in cevi. Recimo, če stena plinske cevi popusti pod pritiskom.

 

Škoda bi bila v tovrstnih primerih krita na posodi in na drugih zavarovanih stvareh v domu le, če so bile cevi oziroma druge posode pod pritiskom ustrezno vzdrževane. Če bi preiskava ugotovila, da je posoda eksplorirala zaradi dotrajanosti, izrabljenosti ali prevelike količine rje, pa ne.

 

Poudariti pa moramo, da je pri vseh zavarovanjih tako doma kot avtomobila izključeno kritje škode, ki bi nastala kot posledica terorističnih dejanj, vojne in podobnih dogodkov. Prav tako je izključeno kritje škode, ki bi bila posledica namerno povzročene eksplozije. Pri preiskovanju suma, ali je šlo za namerno povzročeno eksplozijo, zavarovalnica ravna skladno z ugotovitvami policije oziroma tožilstva in ne izvaja svoje preiskave.

 

Odgovorni do soseda

Močnejša eksplozija lahko poškoduje ne le zavarovančevo stanovanje temveč tudi sosedovo, sploh če gre za večstanovanjski objekt.

 

Sosedov dom oziroma hiša ni predmet zavarovančeve zavarovalne police, zato kritja v tem primeru ne bi bilo. Kritje bi bilo možno po polici zavarovanja odgovornosti, če jo ima zavarovanec sklenjeno. Zavarovanje odgovornosti predstavlja del police DOM. Vendar bi zavarovalnica v tem primeru ugotavljala upravičenost na podlagi ocene vseh okoliščin.

 

Sosed bi lahko škodo uveljavljal tudi po svoji polici. Izplačan znesek pa bi potem njegova zavarovalnica terjala od povzročitelja eksplozije. 

 

Eksplozija v avtu

Pri avtomobilskih zavarovanjih bi bila škoda zaradi eksplozije krita le, če bi imel zavarovanec sklenjen splošni avtomobilski kasko in kombinacijo B (naravne in elementarne nesreče). Zgolj splošni kasko te nevarnosti ne krije.

 

Bomba na dvorišču

Na koncu skušajmo odgovoriti še na vprašanje, s katerim smo začeli ta članek.

 

Ker ne poznamo vseh okoliščin zgoraj omenjenega primera, ne moremo podati točnega odgovora ali bi zavarovalnica v tem primeru škodo izplačala ali ne. Če citiramo naše cenilce: »Dokler ne poznaš vseh okoliščin, ne prebereš zavarovalne police in pogojev, ne moreš zagotovo vedeti, ali kritje obstaja ali ne.«

 

Načeloma pa velja: če bi nekdo bombo samovoljno pripeljal na svoje dvorišče in bi eksplodirala samodejno ali ob postopku deaktivacije ter poškodovala premoženje sosedov, bi bil odgovoren najditelj bombe. Moral bi povrniti škodo bodisi neposredno sosedom bodisi njihovim zavarovalnicam, če bi te izplačale škodo sosedom. Pri tem ne bi bilo pomembno, ali je to storjeno namenoma ali ne, kajti posameznik je odgovoren tudi za neprevidnost oziroma malomarnost. 

 

Če škoda ne bi bila povzročena namenoma, bi zavarovalnica škodo na njegovem premoženju povrnila tudi njemu. Če bi eksplozijo sprožil namerno, pa do zavarovalnine ne bi bil upravičen.

varnost doma, nepremičnine, prijava škode, škodni primer, paketno zavarovanje DOM, zavarovanje premičnin
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.