Drobni tisk: Arbitraža in kdaj jo lahko potrebujete vi?

Če se ne strinjate z odločitvijo zavarovalnice, se lahko obrnete na arbitražo.

Zavarovalnica je odklonila vaš odškodninski zahtevek, s čimer se ne strinjate. Kakšne možnosti imate na voljo? Ena izmed njih je arbitraža. Od začetka delovanja je Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav uspešno rešila že več kot 5000 zadev. V tokratnem članku podrobneje razlagamo, kako deluje.

Hitrejši in cenejši postopek

Če se ne strinjate z odklonitvijo odškodninskega zahtevka s strani zavarovalnice, se lahko odločite za tožbo, ki jo lahko namesto na sodišče vložite na arbitražo. To je institucija, ki jo je pred 41 leti ustanovila Zavarovalnica Triglav in je pristojna za odločanje v sporu, če stranki skleneta pisni arbitražni sporazum. S sporazumom stranki arbitraži podelita pristojnost za odločanje in izključita sodno pristojnost za odločanje v isti zadevi med istimi strankama.

 

Prednost arbitraže je dejstvo, da je tu postopek cenejši, hitrejši in učinkovitejši od sodnega postopka, zaradi manj formalnega razpravljanja pa je tudi prijaznejši za stranke. Pred začetkom postopka ni potrebno plačati taks, ker je postopek brezplačen. Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka, ki jih dobi povrnjene ob zaključku postopka, če v njem uspe. Temeljno vodilo arbitražnega postopka je spor rešiti čim hitreje, brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški.

 

Tožeča stranka je praviloma oškodovanec ali zavarovanec, ki od zavarovalnice zahteva plačilo odškodnine ali zavarovalnine. Gre za primere, ko se oškodovanec ne strinja z odklonitvijo odškodninskega zahtevka ali z višino ponujene odškodnine s strani zavarovalnice.

 

Prizadevanje za sklenitev poravnave

Postopek se začne z vložitvijo tožbe. O sporni zadevi odloča senat treh arbitrov. Enega arbitra imenuje tožeča stranka, drugega tožena stranka. Predsednika arbitražnega senata pa določi predsednik arbitraže. Stranka lahko zbere za svojega arbitra kogarkoli, ki je imenovan na stalni listi arbitrov, strokovnjakov z različnih področij.

 

Arbitražni senat strankama ves čas postopka pomaga, da skleneta poravnavo. V nasprotju s pravdnim postopkom, ki ga uporablja sodišče, lahko obe stranki navajata nova dejstva in predlagata nove dokaze vse do konca arbitražnega postopka. Če do poravnave kljub temu ne pride, arbitražni senat skrbno izpelje dokazni postopek in na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja ob uporabi ustrezne zakonodaje izda arbitražno odločbo. Ta je dokončna in ima med strankama učinek pravnomočne sodbe, ki se lahko tudi prisilno izvrši.

 

Arbitražni postopek je enostopenjski, kar pomeni, da zoper odločbo ni pritožbe.

 

Arbitražno odločbo lahko poskušate ovreči le s tožbo za njeno razveljavitev pri pristojnem sodišču v roku treh mesecev od prejema arbitražne odločbe. Vendar le pod posebnimi pogoji, kot jih določa Zakon o arbitraži.

drobni tisk, škodni primer
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.