Drobni tisk: Zavarovanje doma

Vse, kar morate vedeti, da boste svoj dom ustrezno zavarovali.

Izliv vode iz pralnega stroja vam uniči kuhinjo. Škoda na oplesku in tleh znaša 500 evrov, na gospodinjskih aparatih in pohištvu pa več kot 3000. Ker ste imeli sklenjen B paket zavarovanja DOM, si oddahnete, saj vam bo škodo povrnila zavarovalnica. Potem sledi presenečenje, ko ugotovite, da boste dobili izplačano škodo na nepremičnini v celoti, za premičnine pa le 2000 evrov. Zakaj in kaj bi morali narediti, da se ne bi znašli v taki situaciji?

Prvi korak, da bi se izognili takšnemu razočaranju, je, da gledate na svoj dom v dveh delih, kot nepremičnino in premičnine, ter poskrbite, da je oboje ustrezno zavarovano.

 

Kot nepremičnino običajno zavarujemo zgradbe, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno mehansko opremo (dvigala, centralna kurjava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave...).

 

Premičnine so praviloma stvari, ki jih lahko premikamo: vaša stanovanjska oprema - pohištvo in osebne stvari.

 

Drugi korak je, da si odgovorite na naslednja tri vprašanja:

  1. Katere stvari naj bi krilo zavarovanje?
  2. Kakšne nevarnosti najbolj ogrožajo moje imetje (vlom, poplava, izliv vode …)?
  3. Kolikšno vsoto mi mora zavarovalnica v primeru škode povrniti, da bo dovolj za povrnitev poškodovane stvari v prvotno stanje? Kot smo videli v zgornjem primeru, je bila zgornja meja prenizka, zato ste del škode morali povrniti sami. 

 

Na podlagi odgovorov na ta tri osnovna vprašanja boste lahko ustrezno izbrali posamična zavarovanja za dom ali se odločili za paketna zavarovanja. Pri posamičnih pazite, da vključite nepremičnine in premičnine.

 

V pomoč pri vprašanjih bodo naslednja pojasnila:

  • Posamična in paketna zavarovanja vključujejo nevarnosti, za katere zavarovalnice ocenjujemo, da lahko domove najpogosteje ogrožajo. Te nevarnosti imenujemo temeljne nevarnosti.

 

Temeljne nevarnosti so požar, strela, eksplozije, vihar, toča, udarec zavarovančevega – vašega motornega vozila, manifestacije in demonstracije.

 

Če vi veste, da je vaš dom izpostavljen tudi kakšnim drugim možnim nevarnostim, recimo, da je področje, na katerem živite, lahko poplavno ogroženo, potem je dobro, da se zavarujete tudi za tovrstne primere. Skupaj z zavarovalnim zastopnikom poskrbite, da bo vaša zavarovalna polica res pokrila vse težave, ki bi vas utegnile prizadeti.

 

  • Preverite tudi, do katerega zneska so določeni riziki kriti, na zavarovalnici to imenujemo limit zavarovalnega kritja. Če menite, da za vas 1000 evrov limita za izliv vode v stanovanju ne bo dovolj, saj je vrednost predmetov, ki jih tovrstna škoda lahko povzroči, precej višja, se dogovorite za ustrezno povišanje te končne vsote. Pri paketnih B in C zavarovanja DOM  lahko povišate limite za tveganja, kot sta omenjena izliv vode in poplava.

    Če se vrnemo k primeru iz uvoda: Zavarovalnica je izplačala škodo zgolj do limita kritja za izliv vode, ki pri paketu B zavarovanja DOM znaša 2000 EUR za zavarovanje premičnin in 2500 EUR za zavarovanje zgradbe. Izkazalo se je, da ta višina kritja ni bila ustrezna za konkretno nepremičnino in da bi ga morali povečati. Pri paketu B je možno limit kritja povečati na 5000 EUR za zavarovanje zgradbe in na 4000 EUR za zavarovanje premičnin.

    Če pa imate določene predmete visokih vrednosti (pohištvo, preproge, slike…) in limiti kritij v okviru paketnega zavarovanja DOM niso dovolj visoki, da bi pokrili škodo, ki lahko nastane, bo za vas bolj primerno sklepanje posamičnih požarnih zavarovanj in zavarovanj stanovanjskih premičnin. To vam bo omogočalo večjo fleksibilnost glede kritih nevarnosti in limitov za te nevarnosti.

 

Pri sklepanju premoženjskih zavarovanj je pogosta težava zavarovanje, sklenjeno za prenizko zavarovalno vsoto.

 

Sklepanje zavarovanja ni enostavna odločitev, zato si je treba zanjo vzeti dovolj časa in tehten premislek. Dober zastopnik je tu vedno ključnega pomena, saj boste ob njegovi pomoči zagotovo lažje prišli do odgovorov na zgoraj zastavljena vprašanja. Toda del domače naloge morate narediti tudi sami, saj v nasprotnem tvegate plačevanje stroškov zavarovanja, ki pa vam ob škodi ne bo prišlo prav.

drobni tisk, škodni primer, nepremičnine, sklepanje zavarovanj
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.