Komu zaupati svoj dom?

Preverite, kaj morate upoštevati pri izbiri izvajalca gradbenih del.

Načrtujete gradnjo novega doma, vikenda, dozidavo na obstoječem objektu ali samo prenovo prostorov? Izberite izvajalca gradbenih del, ki ima poleg znanja in izkušenj sklenjeno tudi ustrezno zavarovanje.

Obvezno zavarovanje odgovornosti

Za izvajalce, ki želijo opravljati gradbeniške dejavnosti, to so gradnja stavb, gradnja inženirskih objektov ter specializirana gradbena dela, je sklenitev zavarovanja zakonsko obvezna. Vseeno vam svetujemo, da to preverite pri vsakem posebej.

 

50.000 EUR je najnižja možna letna zavarovalna vsota za zavarovanje odgovornosti izvajalca gradbenih del.

 

Izvajalec gradbenih del mora imeti po zakonu tako zavarovano odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

 

Prav tako mora zavarovanje odgovornosti kriti tudi škodo kot posledico malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti. Izjema so le naslednje dejavnosti:

  • Dejavnost inštaliranja in vgradnje rolet, ograj ter sistemov za vakumsko čiščenje.
  • Zaključna gradbena dela razen fasaderskih in štukaterskih del.
  • Postavljanje ostrešij ter krovska dela – postavljanje žlebov snegolovov in podobna kleparska dela.
  • Druga gradbena dela – polaganje kamnitih, betonskih ali opečnih izdelkov; razvlaževanje stavb; čiščenje s paro, peskanje fasad in podobna dela za zunanjost fasad; dela, ki zahtevajo posebno plezalsko spretnost in opremo.

 

Čeprav zavarovanje za izvajalce zaključnih del ni za vse obvezno, pa je vsekakor priporočljivo, saj lahko pri izvajanju dela prav tako povzročijo škodo.

 

Najlažje boste preverili, ali je izvajalec gradbenih del zavarovan, da od njega zahtevate dokazilo o sklenjenem zavarovanju.

 

Naj vam izvajalec predloži polico.

 

Varni pred finančno izgubo

Ključna prednost, ki velja za vsa zavarovanja odgovornosti, je, da če izvajalec gradbenih del povzroči škodo in je zanjo odgovoren, vam kot oškodovancu zavarovalnica povrne škodo. Odveč je skrb, ali je izvajalec finančno sposoben pokriti nastalo škodo, še zlasti kadar je ta večja, saj to breme prevzame zavarovalnica.

 

Zaščita oškodovancev, ki so v primeru škode poplačani, je torej glavni namen zakonsko obveznih zavarovanj.

 

Druga pomembna prednost zavarovanja odgovornosti je zaščita izvajalca, ki lahko kljub nastali škodi še naprej opravlja dejavnost in ne gre v stečaj.

 

Če izvajalec gradbenih del zavarovanja nima sklenjenega, ali pa ima premalo sredstev in mora zaradi tega v stečaj, kot stranka tvegate, da vam morebitna škoda ne bo v celoti ali pa sploh povrnjena. Tveganje je seveda še večje, ko gre za večje škode.

 

Zavarovanje gradbišča lahko sklenejo tudi naročniki del

Medtem ko je za izvajalce gradbenih del zavarovanje obvezno, lahko tudi naročniki del oz. investitorji sklenejo dodatno gradbeno ali montažno zavarovanje.

 

V okviru gradbenega in montažnega zavarovanja se lahko zavaruje tudi:

  • objekte v gradnji – novogradnje, dograditve, nadgradnje, popravila in adaptacije; 
  • kovinske konstrukcije s strojno in elektro opremo ter inštalacijami, posamezne dele kovinskih konstrukcij, posamezne stroje, opremo …;
  • gradbeni in inštalacijski material, gradbene dele in elektro-strojno opremo, ki je namenjena za vgraditev v zavarovani objekt;
  • opremo, pomožni gradbeni material in pomožne objekte, ki so potrebni za izvajanje gradbenih del;
  • obstoječe premoženje in sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje del.

 

Požarno in vlomsko zavarovanje

Ko ste objekt prevzeli, a se vanj še niste vselili, ker vsa dela še niso zaključena, priporočamo, da že sklenete  požarno zavarovanje, ki vključuje vse tiste nevarnosti, za katere zavarovalnice ocenjujemo, da domove ogrožajo najpogosteje: to so požar, strela, eksplozija, vihar in toča.

 

Prav tako je priporočljivo skleniti tudi vlomsko zavarovanje, saj so vlomske tatvine nevgrajenega ali že vgrajenega materiala pri gradnjah in adaptacijah zelo pogoste.

 

Z njim lahko zavarujete pohištvo in opremo v še nenaseljenem objektu, ta pa mora pa ta biti zaprt in zaklenjen. Tu velja omeniti še, da vlomsko zavarovanje krije zgolj premičnine, torej stvari, ki niso del stavbe (pohištvo in oprema).

 

Preberite več o tem, kako lahko poskrbite za ustrezno zavarovanje vaše hiše v gradnji.

 

Po prenovi nepremičnine še prenova zavarovanja za dom?

Po obnovi ali dozidavi objekta morate preveriti tudi zavarovanje doma ter ga uskladiti s spremembami.

 

V okviru zavarovanja DOM so objekti (hiše, stanovanja) v osnovi zavarovani na novo vrednost do zavarovalne vsote, navedene v polici, ki pa jo je mogoče tudi povišati. Pogoj za sklenitev oziroma vključitev objekta v zavarovanje DOM je, da je objekt ustrezno vzdrževan.

 

V okviru posamičnega požarnega zavarovanja lahko objekte zavarujete na dejansko (sedanjo) ali novo gradbeno vrednost. Pogoj za zavarovanje na novo vrednost je, da mora znašati dejanska vrednost objekta vsaj še 60 % nove vrednosti.

 

Če je  objekt trenutno zavarovan na dejansko vrednost, preverite, ali ga je po prenovi ali dozidavi mogoče zavarovati na novo vrednost.

 

Sicer pa zavarovanje na novo vrednost ni obvezno. Če želite, lahko ohranite zavarovanje na dejansko vrednost, vendar preverite ustreznost višine zavarovalne vsote, saj se vrednost objekta po prenovi, dozidavi ali drugih popravilih poviša.

 

Prav tako ob dograditvi objekta pazite na morebitno povečanje tlorisne površine. Če ne spremenite povečanja tlorisne površine objekta tudi na zavarovalni polici, bo vaš objekt lahko podzavarovan. To pomeni, da če se ob škodi ugotovi, da je na polici navedena zavarovalna bruto površina stanovanjske hiše manjša od zavarovalne bruto površine stanovanjske hiše in da je bila zaradi tega obračunana prenizka premija, se izplačana zavarovalnina zmanjša v sorazmerju med plačano premijo in premijo, ki bi morala biti plačana.

 

Da boste čim dlje lahko uživali v vašem novem oziroma prenovljenem domu, ne pozabite na redno vzdrževanje. Preverite, kdaj in kako se ga pravilno lotiti.

 

paketno zavarovanje DOM, vzdrževanje doma, varnost doma, popravila, požarno zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.