Javljalniki ogljikovega monoksida: Zaznajo, česar mi ne moremo

Ogljikov monoksid je neviden in brez vonja ter zelo strupen za človeka in živali.

Zaradi posledic nenamerne zastrupitve z ogljikovim monoksidom na leto v povprečju umre 10 ljudi, kar je manj kot v preteklosti. A hkrati se povečuje število registriranih bolnišničnih obravnav zastrupljenih oseb z monoksidom, ki zadnjih nekaj let šteje v povprečju več kot 60 oseb letno. Ta trend bi lahko zmanjšali z namestitvijo javljalnikov ogljikovega monoksida. Javljalniki nas pravočasno opozorijo na uhajanje ogljikovega monoksida v bivalni prostor in tako rešijo življenje, saj sami tega plina ne moremo zaznati.

Ogljikov monoksid ni enako dim

Poimenovanje ogljikov monoksid je še vedno v splošni rabi, čeprav je pravilnejše poimenovanje ogljikov oksid. Kemijski simbol zanj je CO. Ogljikov monoksid se sprošča pri nepopolnem izgorevanju v kurilnih napravah, ki uporabljajo fosilna goriva: premog, kurilno olje, utekočinjen plin, naravni plin, parafin, les, bencin, nafto, oglje in tako dalje. Do uhajanja strupenega plina največkrat pride zaradi nepravilnega delovanja, vzdrževanja ali vgradnje kurilnih naprav za ogrevanje sanitarne vode in prostorov ter dimovodnih napeljav (dimnikov).

 

Ljudje mislijo, da je ogljikov monoksid prisoten le takrat, ko je v prostoru prisoten dim. Vendar to ne drži! Molekule ogljikovega monoksida lahko prehajajo v bivalni prostor skozi pore v materialu, medtem ko dim skozi te luknjice ne more, ker je sestavljen iz bistveno večjih prašnih delcev in vodne pare.

 

Če imate nevzdrževano lončeno peč

Ogljikov monoksid v bivalni prostor pogosto uhaja ob uporabi starejše ali nevzdrževane lončene (krušne) peči. Iz nje se na začetku pokadi, nato pa dim izgine. Kaj se dogaja?

 

Ko je lončena peč mrzla, so obloge iz keramike in šamotne opeke v peči skrčene. Takrat so luknje v materialu zadosti velike, da skoznje prehajajo tudi večji prašni delci, ki se nahajajo v dimu, ko prižgemo ogenj. Ko se čez nekaj časa temperatura pri gorenju poveča, se pričnejo tudi materiali v krušni peči segrevati in raztezati. Luknje oziroma špranje se pričnejo zmanjševati in ostanejo le tako imenovane »mikro pore«, skozi katere pa ogljikov monoksid še vedno lahko prehaja zaradi svojih kemijskih in fizikalnih lastnosti. V prostoru sicer ne bomo imeli dima, bo pa lahko prisoten ogljikov monoksid.


Najpomembnejše vprašanje: kam namestiti javljalnik?

Javljalnik lahko namestite sami, vendar morate biti dobro seznanjeni, kje je najustreznejše mesto namestitve. To bi vam moral znati pojasniti vsak prodajalec javljalnika, saj je namestitev skoraj enako pomembna kot to, da se odločite za nakup tehnično brezhibnega in ustreznega javljalnika, ki ima pridobljen certifikat po standardu SIST EN 50291. To je evropski standard, ki določa, kakšne morajo biti tehnične lastnosti naprav za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih, bivalnih prikolicah in čolnih. Standard SIST EN 50292 pa predpisuje vgradnjo, uporabo in vzdrževanje javljalnikov. Glavna priporočila glede mesta namestitve so naslednja:

 

1. Če nameščate javljalnik v prostor, v katerem je kurilna naprava ali kjer obstaja možnost uhajanja ogljikovega monoksida v prostor:

  • ga namestite na strop, od 1 m do 3 m od kurilne naprave oziroma od mesta uhajanja ogljikovega monoksida v prostor (dimnik, dimniška vratca, itd.);
  • oddaljen mora biti najmanj 30 cm od stene in od stropne luči. V mansardi mora biti javljalnik nameščen med kurilno napravo in vrati, in sicer 30 cm pod najvišjo točko prostora.

 

 

 

2. Če nameščate javljalnik v prostore, kjer ni kurilnih naprav:

  • ga v spalnici namestite v višini glave pri spanju;
  • v dnevni sobi pa v višini glave pri sedenju. Javljalnik mora biti nameščen med vami in vrati, ki vodijo proti prostoru s kurilno napravo.

 

 

3. Če imate otroke, namestite javljalnik v višini otroške glave pri ležanju na postelji ali pri sedenju na sedežni garnituri.

 

Problem prikrite dolgotrajne izpostavljenosti ogljikovemu monoksidu

Pri Slovenskem združenju za požarno varnost beležimo vsak primer uhajanja ogljikovega monoksida, pa tudi tiste primere, ko so javljalniki pravočasno opozorili na primer uhajanja monoksida v bivalni prostor in tako rešili že kar nekaj dragocenih življenj Slovencev. Vendar pozor, veliko je primerov dolgotrajnejšega izpostavljanja ogljikovemu monoksidu, ko osebe ne prepoznajo znakov zastrupitve. Posledice dolgotrajne izpostavljenosti so običajno kronične zdravstvene težave, ki jih nikakor ne moremo pozdraviti. V svetovnem merilu na splošno velja, da je število dejanskih obolenj in smrtnih primerov zastrupitve kot posledica izpostavljenosti ogljikovemu monoksidu višje, kot pa to prikazujejo uradne evidence posameznih držav.

 

Ko ne bi niti pomislili na ogljikov monoksid

Javljalnike pa je smiselno namestiti tudi, če nimate peči. Zakaj? Poglejmo dva primera, ki na srečo nista zahtevala človeških življenj.

 

Prvi se je zgodil v stanovanjskem bloku, kjer sploh ne uporabljajo kurilnih naprav, saj imajo urejeno daljinsko ogrevanje, sanitarno vodo pa segrevajo s pomočjo električnih bojlerjev. Zaradi poškodovanja električnega kabla pri izvajanju gradbenih del v okolici bloka je prišlo do uhajanja ogromne koncentracije CO v zrak v gradbeni jami ob fasadi bloka. Koncentracija CO je bila tako velika, da je prišlo kasneje celo do eksplozije, monoksid pa je prehajal skozi poškodovano fasado na bloku v bivalni prostor. Le prisebnost stanovalcev je v tem primeru preprečila tragedijo.

 

Drugi primer se je zgodil v naselju v večstanovanjski zgradbi, kjer si je več stanovanj delilo isto dimno tuljavo, za delovanje plinskih peči pa je uporabljajo zajem zraka iz prostora. Stanovalka je imela svojo plinsko peč izklopljeno, vendar pa je imela prižgano kuhinjsko napo. V prostoru se je zaradi odvajanja zraka iz bivalnega prostora skozi napo pričel ustvarjati podtlak in prišlo je do vleka dimnih plinov iz dimnika plinske peči nazaj v prostor. Ker je bil javljalnik nameščen v skladu s standardom SIST EN 50292, je nevarno koncentracijo monoksida zaznal pravočasno.

 

Vam bo ta nasvet prišel prav? Potem ne smete zamuditi ostalih. Vpišite svoj e-naslov in obveščali vas bomo o zanimivih zavarovalniških vsebinah.

 

požarna varnost, varnost doma, vzdrževanje doma, zdravje
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.