Kaj vse si lahko sosedje privoščijo?

Za uspešno sobivanje s sosedi se moramo zavedati naših dolžnosti in pravic.

Sosedov si  ne moremo izbirati in ker smo si ljudje različni, se je za mirno sobivanje v istem bloku ali v isti ulici včasih treba potruditi, predvsem pa zavedati naših pravic in dolžnosti.

Kdo je odgovoren za škodo, ki je nastala v stanovanju soseda in povzročila tudi škodo pri vas?

Stanovanjski zakon določa, da je etažni lastnik odgovoren za škodo, ki izvira iz njegovega posameznega dela in ki nastane na drugih posameznih delih ali skupnih delih, v skladu s splošnimi pravili, ki urejajo odškodninsko odgovornost. Če se ugotovi, da je etažni lastnik odgovoren, se ta škoda lahko pokrije iz zavarovanja odgovornosti, ki je vključeno v paketno zavarovanje stanovanja ali hiše in v zavarovanje stanovanjskih premičnin. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti zavarovalnim kritjem in višini zavarovalne vsote.

 

Kakšna so pravila glede motečega hrupa ali glasne glasbe, ki prihaja iz sosednjega stanovanja?

Preden posežete po telefonu in pokličete 113, predlagamo, da se najprej poskusite pogovoriti s svojim sosedom in predstaviti svojo težavo. Če to ne bi pomagalo ali pa bi se težava ponavljala oziroma še stopnjevala, pa lahko zadevo prijavite na policijo zaradi motenj javnega reda in miru.  Strožji režim velja v času nočnega počitka med 22. in 6. uro.

 

Uporaba skupnih prostorov in skupnih zemljišč?

Po pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb lahko dogovor o uporabi prostorov in zemljišč, ki so v skupni lasti, uredite vsi etažni lastniki ob doseženem soglasju. Pravilnik določa, da lahko lastniki sprejmejo hišni red, s katerim določijo pravice in obveznosti uporabnikov posameznih delov stavbe z namenom, da se zagotovijo pogoji za nemoteno uporabo teh delov, zavaruje varnost in red ter zagotovi mir in čistoča v stavbi. Opozarjamo pa, da je na področju požarne varnosti v večstanovanjskih objektih med drugim prepovedano: zalaganje hodnikov, stopnišč, podstrešij, skupnih delov kleti in izhodov z različnimi predmeti.

 

Kako pravilno zavarovati stanovanje v večstanovanjskem objektu?

Pri zavarovanju doma je treba posebno pozornost nameniti zavarovalnim kritjem in višini zavarovalne vsote. Če je stanovanje izpostavljeno tveganjem (kot npr. poplave, izliv vode ipd.), ki niso vključena v temeljno kritje, je treba za kakovostno zavarovanje izbrati tudi primerna kritja oziroma temeljno kritje razširiti tudi za potencialne škodne primere. Treba je preveriti tudi ustreznost zavarovalnih vsot; če zavarovanec meni, da so zavarovalne vsote za nekatera tveganja prenizke, jih lahko pri nekaterih paketih DOM tudi ustrezno poviša (kot npr. pri izlivu vode, poplavi ipd.).

 

Pomembno je, da veste, katera zavarovanja je sklenil upravnik kaj pa morate dodatno zavarovati vi.

 

Vam bo ta nasvet prišel prav? Potem ne smete zamuditi ostalih. Vpišite svoj e-naslov in obveščali vas bomo o zanimivih zavarovalniških vsebinah.

 

vzdrževanje doma
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.