Kaj vse si lahko sosedje privoščijo?

Za uspešno sobivanje s sosedi se je potrebno potruditi, predvsem pa zavedati, kakšne so naše dolžnosti in pravice.

Sosedov si  ne moremo izbirati in ker smo si ljudje različni, se je za mirno sobivanje v istem bloku ali v isti ulici včasih treba potruditi, predvsem pa zavedati naših pravic in dolžnosti.

Kdo je odgovoren za škodo, ki je nastala v stanovanju soseda in povzročila tudi škodo pri vas?

Stanovanjski zakon določa, da je etažni lastnik odgovoren za škodo, ki izvira iz njegovega posameznega dela in ki nastane na drugih posameznih delih ali skupnih delih, v skladu s splošnimi pravili, ki urejajo odškodninsko odgovornost. Če se ugotovi, da je etažni lastnik odgovoren, se ta škoda lahko pokrije iz zavarovanja odgovornosti, ki je vključeno v zavarovanje doma. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti zavarovalnim kritjem in višini zavarovalne vsote.

 

Kakšna so pravila glede motečega hrupa ali glasne glasbe, ki prihaja iz sosednjega stanovanja?

Preden posežete po telefonu in pokličete 113, predlagamo, da se najprej poskusite pogovoriti s svojim sosedom in predstaviti svojo težavo. Če to ne bi pomagalo ali pa bi se težava ponavljala oziroma še stopnjevala, pa lahko zadevo prijavite na policijo zaradi motenj javnega reda in miru. Strožji režim velja v času nočnega počitka med 22. in 6. uro.

 

Uporaba skupnih prostorov in skupnih zemljišč?

Po pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb lahko dogovor o uporabi prostorov in zemljišč, ki so v skupni lasti, uredite vsi etažni lastniki ob doseženem soglasju. Pravilnik določa, da lahko lastniki sprejmejo hišni red, s katerim določijo pravice in obveznosti uporabnikov posameznih delov stavbe z namenom, da se zagotovijo pogoji za nemoteno uporabo teh delov, zavaruje varnost in red ter zagotovi mir in čistoča v stavbi. Opozarjamo pa, da je na področju požarne varnosti v večstanovanjskih objektih med drugim prepovedano: zalaganje hodnikov, stopnišč, podstrešij, skupnih delov kleti in izhodov z različnimi predmeti.

 

Kako pravilno zavarovati stanovanje v večstanovanjskem objektu?

Pri zavarovanju doma je treba posebno pozornost nameniti zavarovalnim kritjem in višini zavarovalne vsote. Če je stanovanje izpostavljeno nevarnostim, ki niso vključena v temeljno kritje, priporočamo, da temeljno kritje razširite tudi za nevarnosti, ki jim je lahko izpostavljeno vaše stanovanje. Preverite tudi ustreznost zavarovalnih vsot; če zavarovanec meni, da so zavarovalne vsote za nekatera tveganja prenizke, jih lahko pri zavarovanju doma tudi ustrezno povišate (kot npr. pri izlivu vode, poplavi ipd.).

 

Pomembno je, da veste, katera zavarovanja je sklenil upravnik kaj pa morate dodatno zavarovati vi.

 

Zavarovanje doma lahko le v nekaj korakih sklenete tudi preko spleta.

 

zavarovanje doma
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.