Kako se zavarovati pred poplavami?

Ubežati jim ne morete, z ustreznim zavarovanjem pa lahko ublažite njihove posledice.

Poplave so v Sloveniji v zadnjem času vedno bolj pogost pojav. Od leta 2007 skoraj ni bilo leta brez večje poplave. Pričakovanje poplav, zavarovanje pred njimi in priprava ter spremljanje naj bodo zato glavni ukrepi vseh, ki živite, ali se nahajate na območjih možnih poplav. V članku pojasnjujemo, kako se zavarovati pred poplavami.

Zavarovanje doma pred poplavo

Najučinkovitejši ukrep za preprečevanje posledic poplav je gradnja zunaj ogroženih območij. A če ste že lastnik nepremičnine, njene lokacije ne morete spremeniti.

 

Žal pa tudi pravočasno obvestilo ne more v celoti preprečiti poplavnega razdejanja, zato razmislite o ustreznem zavarovanju doma in premoženja za primer poplav.

 

Pri tem se najprej vprašajte:

 • Ali lahko v bližini vašega bivališča nastane hudournik ali naraste reka, morje oziroma jezero ter poplavi hišo?
 • Ali lahko pride do vdora podtalne vode?
 • Ali lahko zaradi povečane količine padavinske vode pride do vdora vode iz kanalizacijskih cevi?

 

Kako izbrati zavarovanje pred poplavami

 

Tako boste namreč ocenili, v kolikšni meri je vaš dom izpostavljen poplavam. 

 

Glede zavarovanja imate potem na voljo dve možnosti:

 • Izbira paketnega zavarovanja DOM, pri katerem je zavarovanje pred poplavami vključeno v paketih B in C, ne pa tudi v paketu A.
 • Izbira požarnega zavarovanja z razširitvijo za nevarnost poplave, pri čemer lahko uporabite način zavarovanja na prvi riziko ali pa na zavarovalno vsoto.

 

Kako se zavarovati pred poplavami

 

Pred poplavami običajno zavarujemo na prvi riziko

Poenostavljeno to pomeni, da dom zavarujete glede na pričakovano škodo.

 

Primer: odločite se za zavarovanje na prvi riziko do zavarovalne vsote 10.000 EUR. Če vaš dom poplavi, bo torej zavarovalnica ocenila in izplačala dejansko nastalo škodo največ do višine dogovorjene zavarovalne vsote oziroma manj, če bo dejanska škoda nižja.

 

Tudi zavarovanje DOM spada med zavarovanja na prvi riziko. Pri tem je zavarovalnica že določila zavarovalno vsoto, ki je ustrezna za veliko večino nepremičnin v Sloveniji. Zavarovalne vsote vam zato ni treba posebej določati.

 

Druga možnost: zavarovanje na zavarovalno vsoto

Ta izbira je primerna, kadar ocenite, da bi poplava lahko ogrozila celo hišo.

 

Primer: Če ste lastnik pritlične montažne hiše, lahko voda in vlaga prizadeneta celoten objekt, zato je strošek sanacije občutno višji kot pri zidanem objektu.

 

Zavarovalna vsota se v tem primeru določi na podlagi zavarovalne vrednosti hiše in je enaka zavarovalni vsoti za osnovno požarno zavarovanje objekta.

 

Napake pri zavarovanju doma pred poplavo

Ugotavljamo, da zavarovanci pri sklenitvi zavarovanja pogosto določijo prenizko zavarovalno vsoto na prvi riziko.

 

Podatek o povprečnih škodah v primeru poplav, ki znašajo od tisoč pa do nekaj tisoč evrov, ne poda prave ocene tveganja. Škode na posameznih objektih namreč lahko nekajkrat presegajo to povprečje.

 

Zato vam svetujemo, da poskušate morebitno poplavno škodo v vašem domu čim natančneje ovrednotiti.

 

Kako? Zastavite si  nekaj vprašanj, ki vam bodo v pomoč pri določanju zavarovalne vsote:

 • Kakšen tip hiše in način gradnje je bil uporabljen? Gre za montažno ali zidano hišo?
 • Kaj imate v kleti, česar ne bi mogli umakniti v primeru poplave? Če voda na primer zalije in uniči sodoben ogrevalno-prezračevalni sistem hiše, je škoda namreč lahko zelo visoka.
 • Ali poplava lahko ogrozi samo kletne prostore ali tudi pritlično stanovanje? Če obstaja potencialna ogroženost tudi v stanovanjskih prostorih, je škoda zaradi uničene opreme in pohištva lahko še precej višja, kot kadar gre le za kletne prostore.
 • Škoda na zgradbi – uničeno stavbno pohištvo, oplesk, talne obloge, stenske in talne izolacije … pa  je v obeh primerih dokaj podobna.

 

Kako oceniti škodo pred poplavami

 

Glede na te odgovore prilagodite tudi zavarovalno vsoto.

 

Pogosto je zavarovalno vsoto najlažje določiti po pogovoru z zastopnikom, ki vam bo pri tem ustrezno svetoval.

 

Poplavno območje in cena zavarovanja

Pri požarnem zavarovanju z razširitvijo za nevarnost poplave ceno oziroma premijo zavarovanja določamo glede na različne poplavne razrede, v katere je razdeljeno celotno območje Slovenije.

 

Pri tem se upoštevata tudi reliefni in topografski položaj posameznega objekta ter način zavarovanja – na prvi riziko ali na zavarovalno vsoto.

 

Pri paketnem zavarovanju DOM razlike v premiji glede na različna območja in.

 

Zavarovanje avtomobila pred poplavo

Za kritje nevarnosti poplave na vozilu morate imeti sklenjeno zavarovanje delnega avtomobilskega kaska kombinacija B. Ta krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja vozila, ki nastane kot posledica naravnih nesreč, to je požara, potresa, neposrednega udara strele, viharja, toče, snežnega in zemeljskega plazu itd.

 

Z omenjenim zavarovanjem je zavarovana tudi škoda, ki nastane na vozilu kot posledica poplave.

 

Pri tem ni pomembno, ali se je vaše vozilo nahajalo na prostem ali v garaži. Razen, če se je zalivanje zgodilo iz kanalizacijskega omrežja in vzrok ni povečana količina padavinske vode.

 

A pozor: če sami z vozilom zapeljete na poplavljeno območje, zavarovanje škode ne bo krilo!

 

Zato nikoli ne nadaljujte vožnje po poplavljenem cestišču, čeprav se vam morda zdi, da je vode le za nekaj centimetrov:

 • Pod gladino se lahko skriva poškodovano cestišče, odprt jašek ali druga ovira.
 • Gladina vode se lahko nenadno dvigne zaradi valovanja.  Zaradi tega lahko voda vdre v motor vozila skozi odprtine, ki so sicer namenjene zajemu zraka in huje poškoduje motor.

 

Več o ukrepih za zmanjšanje škode ob poplavah, si lahko preberete v naši zgodbi Poplave.

 

vzdrževanje doma, nepremičnine, popravila, varnost doma, avto, paketno zavarovanje DOM, avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje premičnin, požarno zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.