Ste poskrbeli za požarno varnost doma?

Z našimi nasveti preverite, kako požarno varno je vaše domače okolje.

»Požar se nam v življenju ne zgodi prav pogosto. Če bi nam v nepremičnini zagorelo trikrat, bi še kako začeli razmišljati preventivno. Večini ljudi v življenju ne zagori niti enkrat,« opozarja gasilec Oskar Neuvirt. A požarov je vse več in stroški ob škodi so lahko zelo veliki. Ne zanašajte se na srečo, temveč poskrbite za požarno varnost doma.

1. Doma namestite javljalnik požara

Javljalniki požara sicer niso obvezni, njihova namestitev pa je vsekakor smiselna, saj vas tehnično ustrezen in brezhiben javljalnik lahko na nevarnost požara opozori že na začetku gorenja in tako bistveno skrajša čas pred pričetkom gašenja požara.

 

Če na javljalnike niste mislili in pripravili inštalacij zanje že ob gradnji, imate možnost namestiti kvalitetne baterijske javljalnike kadarkoli pozneje.

 

Z javljalniki opremite kuhinjo, dnevno sobo, spalnico in vse tiste prostore, v katerih se nahajajo električne in ostale naprave, ki lahko povzročijo nastanek požara.

 

Redno morate preverjati stanje baterij in javljalnik po izteku njegove življenjske dobe zamenjati. Vsak javljalnik mora namreč imeti jasno označeno dobo trajanja, ki je običajno 10 let od pričetka uporabe. Če načrtujete gradnjo hiše, premislite tudi o vgradnji aktivnih gasilnih sistemov.

 

 

2. Doma imejte gasilni aparat

Teh je več vrst, a za dom so najprimernejši gasilniki na peno ali vodno meglo, ki pri gašenju naredijo najmanj škode.

 

»Priporočam vsaj gasilni aparat s 6 kilogrami ABC-prahu, na kmetijah pa imejte vsaj 9-kilogramskega. Namestite ga na vidno in dostopno mesto,« pravi gasilec Oskar Neuwirt.

 

Ključno je, da so gasilni aparati nameščeni v hiši ali stanovanju tam, kjer vam bodo najhitreje dosegljivi.

 

3. Skrbite za red in čistočo v kurilnici, garaži, kleti in na podstrešju

Dotrajani in nevzdrževani dimniki ter krama na podstrešju so med najpogostejšimi vzroki za požare. Zato naj bodo podstrešje, garaža, klet in kurilnica vedno pospravljeni in ne prostor, kamor lahko odlagate karkoli. Še posebno skrbni morate biti, če imate v teh prostorih kurilno napravo. Pazite, da v njeni bližini ni nobenih gorljivih snovi.

 

Upoštevajte smernice, ki predvidevajo 1 m umika gorljivih materialov od dimovodnih naprav.

 

Obenem pa lahko krama oteži morebitno gašenje, saj vam lahko onemogoči dostop do vira požara.

 

4. Redno in strokovno vzdržujte kurilno napravo, dimovodne naprave, plinohram

Kurilno napravo in z njo povezane dimovode, zračnike in pomožne naprave redno pregledujte in čistite skladno s predpisi, ki urejajo dimnikarsko službo.

 

5. Namestite javljalnik ogljikovega monoksida

Ogljikov monoksid sicer ne predstavlja neposredne nevarnosti za požar, a je za življenje lahko usoden. Število registriranih bolnišničnih obravnav zastrupljenih oseb z monoksidom se v zadnjih letih povečuje, deset oseb letno zaradi zastrupitve celo izgubi življenje.

 

Uhajanje tega nevarnega plina lahko zazna samo javljalnik ogljikovega monoksida, ki ga je smiselno namestiti, tudi če nimate kurilne naprave na fosilna goriva.

 

Javljalnik lahko namestite sami, vendar morate biti dobro seznanjeni, kje je najustreznejše mesto namestitve. To bi vam moral znati pojasniti vsak prodajalec javljalnika, saj je namestitev skoraj enako pomembna kot to, da se odločite za nakup tehnično brezhibnega in ustreznega javljalnika, ki ima pridobljen certifikat po standardu SIST EN 50291.

 

6. Ustrezno hranite lahko vnetljive snovi (barve, lake, razredčila ipd.)

Kot smo že omenili, to pomeni, da jih hranite stran od kamina in drugih grelnih teles. Dodajmo pa še, da jih morate hraniti v zato namenjenih posodah ali rezervoarjih. Embalaža mora biti ustrezno označena, da lahko vsak trenutek ugotovite pravo vsebino.    

 

7. Ustrezno hranite plinske jeklenke

Uporabo in shranjevanje jeklenk v gospodinjstvu določa Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91, 114/04).

 

Navodila za shranjevanje, kot jih navaja Uprava RS za zaščito in reševanje, so naslednja:

 • v prostoru, kjer je štedilnik, kuhalnik ali ogrevanje, je lahko samo ena jeklenka z do 10 kg plina,
 • v gospodinjstvu imate lahko shranjene največ tri posamezne jeklenke z zmogljivostjo polnjenja do 10 kg in eno do 5 kg,
 • na jeklenkah, ki se ne uporabljajo, mora biti zaprt ventil, nanj pa tesno privita zaščitna matica,
 • jeklenke shranjujte v pokončni legi v prostoru, kjer je zagotovljeno zračenje.

 

Jeklenk ne smete shranjevati:

 • v spalnih prostorih in prostorih, ki ležijo nižje od terena okolice,
 • v bližini odprtega plamena,
 • na mestih, ki se lahko segrejejo nad 40 °C (npr. na balkonu).

 

8. V stanovanju ne kadite

Razen tega, da je kajenje zdravju škodljivo, je lahko tudi nevarno, če ste nepazljivi in cigaretni ogorek pravilno ne ugasnete.

 

Cigaretne ogorke vedno odlagajte in ugašajte v negorljiv pepelnik, ne mečite jih v naravo in nikoli ne kadite v postelji, saj lahko s tem povzročite požar. 

 

9. Previdno pri kurjenju na prostem

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje svetuje, da morate pri kurjenju v naravi kurišče obdati z negorljivim materialom in ga postaviti tako, da je dovolj oddaljeno od gozda ali posameznih dreves.

 

Ne kurite na prostem ob suhem in vetrovnem vremenu.

 

10. Poskrbite za požarno varnost med božično-novoletnimi prazniki

Praznični december je po naših podatkih v primerjavi z drugimi meseci v letu požarno bistveno nevarnejši. Razloge, zakaj izstopajo praznični dnevi, lahko ob težavah s kurjavo pripišemo tudi uporabi petard, raket in drugih pirotehničnih izdelkov kot tudi praznični dekoraciji, svečam in lučkam na jelki, ki lahko hitro zagorijo, če niste dovolj previdni.

 

Ključno je predvsem, da adventni venček s svečami in smrečico z lučkami postavite:

 • najmanj en meter od peči, štedilnikov, luči, električnih radiatorjev, okenskih zaves in drugih gorljivih snovi, na primer omar;
 • nikoli ob edini izhod iz prostora ali tako, da se venček ali smrečica lahko prevrne; to je še posebej pomembno, če imate doma hišne ljubljenčke;
 • adventni venčki naj bodo na negorljivi podlagi, namesto svečk je varneje, če uporabljate lučke na baterije;
 • morebitne svečke naj bodo v negorljivih podstavkih (na primer steklenih), ki naj bodo tako visoki, da plamen ne more zajeti zelenja ali okrasja v bližini.

 

Priporočljivo je tudi, da venček iz naravnega materiala pred prižiganjem sveč zmočite z vodno prho. Svečke ali lučke na adventnem venčku oziroma smrečici pa naj gorijo le, če ste v bližini.

 

Prenesite si naš vprašalnik, ob pomoči katerega lahko doma sami preverite, ali ste poskrbeli za preventivo, in ustrezno ukrepate, če niste.

 

vzdrževanje doma, popravila, nepremičnine, varnost doma, požarna varnost, paketno zavarovanje DOM, zavarovanje premičnin, požarno zavarovanje
Preberite tudi