Kdaj ob prenovi doma poklicati strokovnjaka?

Preverite, pri katerih posegih je za strokovno mnenje treba prositi arhitekta, statika ali strojnika.

Če želite svoj dom prenoviti, polepšati, obnoviti ali celo povečati, je bolje, če se obrnete na strokovnjake, ki razumejo kompleksnost stavbne zasnove. Preverili smo, pri katerih posegih pa je nujno, da vam pomaga  strokovnjak.

Pogovarjali smo se z arhitektko Lenko Kavčič, inženirjem statikom Markom Vrabcem. in inženirjem gradbeništva dr. Iztokom Šušteršičem, ki sodelujejo pri projektu Odprte hiše.

 

Kdaj pri prenovi doma potrebujete nasvet arhitekta?

Arhitekt vam pomaga, da skupaj opredelite in strokovno izvedete želje in potrebe po novem. Ob natančni opredelitvi vaših želja se v sodelovanju z arhitektom pokaže vrsta dejavnikov, ki v začetku nisi bili tako očitni, a bodo bistveno vplivali na kakovost rešitev po posegu.

 

Menjava oken, zamenjava talnih oblog, nova funkcionalna zasnova prostorov – pri vseh teh posegih potrebujete temeljit premislek in strokovno podporo.

 

Stavbe delujejo celostno. Zamenjava enega elementa bistveno vpliva na druge, zato je celostna presoja pri prenovah zelo pomembna.

 

Kateri posegi zahtevajo pomoč strojnega inženirja?

 Strokovnjaka za strojne instalacije je treba nujno poklicati:

 

  • ob zamenjavi energenta za ogrevanje objekta in pripravo tople sanitarne vode;
  • ob zamenjavi radiatorskega ogrevanja s talnim;
  • za izračun nove grelne in hladilne moči za objekt, ki je bil energetsko saniran;
  • ob načrtovanju hlajenja v objektu;
  • ob načrtovanju prezračevanja v objektu.

 

Ob energetski sanaciji ter ob prenovi objekta se s strokovnjakom ali projektantom strojnih instalacij pogovorite o tem, kaj je smiselno narediti z obstoječimi strojnimi instalacijami. Ali se bodo obnovile, dopolnile ali zamenjale?

 

Po energetski sanaciji ali zamenjavi oken objekt bolj tesni. Toplotne izgube so manjše, hkrati nastane potreba po prisilnem prezračevanju. Stanovalci se zato pogosto odločajo za vgradnjo toplotnih črpalk (večinoma zračne toplotne črpalke) ter za zamenjavo ogreval iz radiatorskega sistema v sistem talnega ogrevanja. Prav tako se odločajo za izvedbo prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote.

 

V takih primerih je zato zelo pomembno, da inženir naredi pravilne izračune in da skupaj z inženirjem izberete smiselne, pravilne in racionalne sisteme ogrevanja, pripravo tople sanitarne vode ter hlajenja in prezračevanja.

 

Za vse predlagane rešitve je nujno, da strojni inženir naredi izvedbeno načrtov strojnih instalacij, posledično tudi električnih instalacij, ki so usklajeni z novim gradbenim in obrtniškim stanjem na objektu ter z novo gradbeno fiziko objekta.

 

Kdaj je nujen nasvet in strokovno mnenje statika?

Statika načeloma ne potrebujete, dokler ne posegate v nosilne stene, tj. nosilno konstrukcijo objekta.

 

Posegi v predelne stene, bodisi njihova delna ali popolna odstranitev, naj v osnovi ne bi vplivali na prerazporeditev sil v konstrukciji. Vendar lahko že tu nastopijo težave.

 

Identifikacija predelnih sten ni nujno enostavna in jo v določenih primerih brez primerne sondaže ter analize objekta ne morejo zagotovo določiti niti strokovnjaki.

 

Stene, tanjše od 12 cm, pogosto niso nosilne, nikakor pa to ni pravilo. Služi lahko le kot orientacija pri idejnem načrtovanju posegov. Pri določenih večetažnih objektih lahko tudi po odstranitvi predelnih sten nastanejo poškodbe, sploh če se določena predelna stena pojavlja na istem mestu v več etažah.

 

Previdno pri prenovi starejših objektov

Še posebej morate biti previdni pri starejših objektih z lesenimi stropi (iz prve polovice 20. stoletja), kjer so se ti že nekoliko posedli in so se obremenitve prenesle tudi na predelne stene. V tem primeru z odstranitvijo predelne stene tvegate, da bodo v višjih nadstropjih objekta nastale poškodbe. Te niso nujno usodne. Objekt se sicer ne bo podrl, boste pa vsekakor imeli stroške s sanacijo.

 

Pri še starejših objektih pa lahko tvegate poškodbe tudi z odstranitvijo sten, tanjših od 12 cm, saj je pri takšnih zgradbah vprašljivo že celotno stanje konstrukcije. Če so ob tem stropi v višjih etažah močneje povešeni že pred posegi, pomeni, da je prišlo v nosilni konstrukciji do posedkov in prerazporeditev sil po konstrukcijskih elementih. Napetostno stanje v elementih je sedaj drugačno, kot si ga je zamislil inženir (lahko pred več stoletji). Zato je pri posegih treba biti še bolj previden.

 

Poznamo več primerov, ko so lastniki stanovanj z nestrokovnimi posegi povzročili poškodbe na konstrukciji. V številnih primerih so to posedki stropov višjih etaž, posledično pa razpoke stropov, sten, oblog itd. Na žalost pa poznamo tudi primere s smrtnim izidom, na primer pred nekaj desetimi leti v (zdaj že odstranjenem) Kolizeju. Zaradi nestrokovnega posega stanovalca v nosilno konstrukcijo se je zrušil del strehe, ki je pod seboj pokopal najstnika.

nepremičnine, zavarovanje doma, vzdrževanje doma
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.