Preprečite uhajanje plina

Uporaba zemeljskega plina v gospodinjstvu je vedno bolj popularna. Poskrbite, da bo tudi varna.

Uporaba zemeljskega plina v gospodinjstvu je vedno bolj popularna ne samo za ogrevanje prostorov, ampak tudi za kuhanje in pripravo tople sanitarne vode. Odlike zemeljskega plina so takojšnja in enakomerna toplota, nizke cene in najvišji dolgoročni prihranki. Toda le, če ga varno uporabljate. Pri Gospodarskem interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina svetujejo, kaj storite, če ugotovite, da je prišlo do uhajanja plina.

Najvišji dolgoročni prihranki

Prednost uporabe zemeljskega plina so ugodne cene in nizki stroški. To so v študiji potrdili na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Ugotovili so, da zemeljski plin v 20 letih obratovanja ogrevalnega sistema zagotavlja daleč najvišje prihranke v primerjavi z ostalimi energenti.

 

Glede na njihov izračun ima hiša energijskega razreda E (bolj potratna hiša velikosti 180 m2), ki za ogrevanje uporablja kotel na zemeljski plin, za 23 odstotkov višje prihranke, kot če bi uporabljala lesno biomaso. V primerjavi s toplotno črpalko zrak-voda so prihranki pri plinskem kotlu še višji in dosegajo 30 odstotkov.

 

Za energijsko hišo razreda E prihranki v 20 letih obratovanja ogrevalnega sistema znašajo več kot 18.000 evrov.

 

Pri zemeljskem plinu je najugodnejša tudi začetna investicija. Vgradnja kotla na zemeljski plin stane od 3.000 evrov dalje, investicija pa se povrne v pičlih treh letih. Pri uporabi toplotne črpalke je ta doba 8 let, pri kotlu na kurilno olje pa 12 let.

 

Največje napake pri starejših pečeh

Največje napake pri uporabi zemeljskega plina se pojavljajo pri starejših plinskih pečeh, ki zrak, potreben za gorenje, zajemajo iz prostora, topel zrak oziroma dim pa se nato dviguje po dimniku. Te plinske peči morajo za dovod zraka vsebovati ustrezne odprtine v oknih, vratih ali zidu, ki ne smejo biti zaprte, prelepljene ali celo odstranjene. V nasprotnem primeru lahko zraka za zgorevanje zmanjka, kar lahko privede do zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

 

Včasih lahko na manjši dovod zraka za zgorevanje vplivajo tudi gradbene adaptacije stavb. Denimo, ko se po vgraditvi novih oken ali vrat spremeni oziroma zmanjša dovod zgorevalnega zraka.

 

Če ste v dvomih o ustreznosti dovoda zraka, se takoj posvetujte z dimnikarjem, inštalaterjem ali operaterjem distribucijskega sistema.

 

Zelo učinkovita rešitev tega problema je zamenjava starejše peči z novo kondenzacijsko, kajti te delujejo neodvisno od notranjega zraka in zrak črpajo iz okolice objekta. Obenem so tovrstne peči varčnejše, saj porabijo manj energije in tako vplivajo na nižje stroške ogrevanja.

 

Previdno pri plinskih štedilnikih

Če imate plinski štedilnik na plinsko napeljavo priključen z gibljivo cevjo, redno pregledujte, da cev ni zvita, premočno prepognjena ali poškodovana. Če je cev poškodovana, jo morate nemudoma zamenjati. Prav tako poskrbite, da ni preblizu plamena ali vroče plinske pečice, saj se ne sme pregrevati.

 

Pravilno vzdrževanje za največji prihranek

Kot lastnik ste odgovorni, da notranje plinske napeljave in plinske peči ustrezno uporabljate in vzdržujete. To med drugim pomeni, da morate zagotoviti redne letne preglede, ki jih izvaja serviser. Ne pozabite na dimnike, ki naj jih pregleda dimnikar v skladu z veljavno zakonodajo.

 

S tem boste privarčevali energijo in prispevali k čistejšemu okolju.

 

Uhajanje plina

To je nevarnost, ki marsikoga skrbi, ko se odloča za uporabo zemeljskega plina. Plinske napeljave, plinske peči in štedilnike sicer izdelujejo po strogih varnostnih predpisih, toda če bi zemeljski plin vseeno uhajal, je dobro, da veste, kako ukrepati ob vonju po plinu. Ravnajte se po naslednjem vrstnem redu:

 

  1. Odprite vsa okna in vrata, da poskrbite za prepih.
  2. Zaprite dovod plina pred plinomerom ali na glavni plinski zaporni pipi.
  3. V prostorih, v katerih ste zaznali vonj po plinu, ne uporabljajte odprtega plamena. Ne kadite in ne uporabljajte vžigalic, električnih stikal, vtičnic, zvoncev in telefonov.
  4. Opozorite druge stanovalce in zapustite stavbo. Tudi ob rahlem vonju po plinu v stavbi ali zunaj nje obvestite operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina.
  5. Zunaj stavbe o uhajanju plina po telefonu obvestite dežurno službo operaterja distribucijskega sistema.

 

 

družina, vzdrževanje doma, popravila, nepremičnine, varnost doma, zavarovanje doma
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.