Vaša streha pušča?

V določenih primerih vam lahko pri popravilu strehe pomaga vaše zavarovanje doma.

Ste ugotovili, da vaša streha pušča? Ker je glavni namen strehe, da ščiti vaš dom pred neprijetnimi vremenskimi vplivi, vas zanima, kako jo lahko čim hitreje popravite, predvsem pa, koliko vas bo popravilo strehe stalo. Če imate sklenjeno zavarovanje doma, vam bo ta strošek v določenih primerih krila zavarovalnica. Poglejmo, v katerih.

Paketno in požarno zavarovanje doma krijeta nastalo škodo na vaši strehi, vendar je kritje odvisno od tega, kako se je streha poškodovala.

Streho poškoduje vihar

Vihar sodi med tako imenovane temeljne nevarnosti, med katerimi so še požar, strela, eksplozija, toča, padec letala, udarec zavarovančevega – vašega motornega vozila, manifestacije in demonstracije. Te nevarnosti so vključene v vsa tri paketna zavarovanja DOM kot tudi v posamično požarno zavarovanje.

 

Če vašo streho poškoduje vihar ali katerakoli druga izmed navedenih nevarnosti, bi zavarovanje krilo strošek popravila strehe. Krita pa bi bila tudi škoda, ki bi jo zaradi poškodovane strehe povzročila voda v sami hiši, recimo poškodovan parket.

 

Paketno zavarovanje DOM, bi dodatno krilo tudi škodo zaradi poškodovane stanovanjske opreme, denimo pohištva ali sedežne garniture. Opremo je mogoče zavarovati tudi v okviru požarnega zavarovanja ali z zavarovanjem stanovanjskih premičnin.

Streho poškoduje padec drevesa

Ključno je, zakaj je drevo padlo. Ali je padlo zaradi viharja? V takem primeru bi bila škoda krita po nevarnosti viharja, ki je krita tako po vseh paketih DOM, kot tudi po posamičnem požarnem zavarovanju.

 

Če pa bi drevo padlo zaradi razloga, ki ni posledica temeljne nevarnosti, potem bi bila vaša škoda krita le, če bi imeli sklenjeno paket C zavarovanja DOM. Ta namreč krije škodo zaradi padca drevesa iz kateregakoli razloga, tudi če bi na streho padlo drevo zaradi starosti.

Streha se poškoduje med potresom

Škoda, ki jo povzroči potres, je krita le, če potresno zavarovanje sklenete kot razširitev kateregakoli paketnega zavarovanja DOM. Lahko ga sklenete tudi kot dodatno posamično zavarovanje, če imate že sklenjeno požarno zavarovanje ali zavarovanje stanovanjske opreme.

 

Če tega zavarovanja nimate sklenjenega, potem škoda, ki bi jo povzročil potres na vaši strehi, ne bi bila krita.

Streho poškoduje teža snega

To kritje je vključeno v paketu C zavarovanja DOM. Če imate zgradbo zavarovano s požarnim zavarovanjem, lahko kritja razširite in vključite tudi to nevarnost.

 

Toda škoda je krita le, če teža snega presega 100 kg na kvadratni meter in če je škoda nastala v manj kot 24-tih urah, odkar je prenehalo snežiti.

 

To pomeni, da zavarovanje ne krije škode zaradi teže snega, če je ta že več dni ležal na strehi, ne da bi ga očistili.

Streha se poškoduje zaradi slabega vzdrževanja

Zavarovanje ne bo krilo škode na strehi, ki bi nastala zaradi slabega vzdrževanja. Zato svojo streho redno pregledujte, še posebej po vsakem večjem nalivu. Preverjajte stanje žlebov in jih po potrebi očistite.

 

Pomembno je, da opravite jesensko čiščenje žlebov in ostranite odpadlo listje tudi pred večjim nalivom, sicer obstaja nevarnost, da vam padavinska voda zalije stanovanje.

 

Če zavarovalnica ugotovi, da je škoda posledica neustreznega vzdrževanja, vam lahko zavrne izplačilo škode.

 

Sicer pa je kritje škode zaradi vdora meteorne vode vključeno v paket C zavarovanja DOM.

Streha pušča zaradi nestrokovne izvedbe

Zavarovanje vam ne bo moglo pomagati, če vam streha začne puščati, ker delavci niso strokovno opravili svojega dela ali popravila.

 

V tem primeru vam ne preostane drugega, kot da zahtevate povračilo škode od izvajalca del.

 

Pri tem velja omeniti tudi to, da ste verjetno ob izdelavi strehe prejeli garancijo na strešno kritino, določeni izvajalci pa vam bodo dali garancijo tudi na izvedeno delo.

 

Z garancijo vam proizvajalec zagotavlja le brezhibno delovanje stvari v določenem obdobju – v tem primeru strehe. Če stvar ne deluje brezhibno, lahko zahtevate od prodajalca oziroma proizvajalca,  da napako v primernem roku odpravi.

vzdrževanje doma, nepremičnine, popravila, varnost doma, paketno zavarovanje DOM, požarno zavarovanje, zavarovanje premičnin
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.