Zavarovanje v času gradnje

Svetujemo, kako poskrbite za ustrezno zavarovanje vaše hiše v gradnji.

Od postavljanja temeljev do polaganja izbranega parketa –gradnja doma terja svoj čas in po navadi vedno traja dlje, kot ste predvidevali. Tudi, če gre vse po načrtih. Ne glede na to, v kateri fazi gradnje ste trenutno, o zavarovanju svoje sanjske hiše ne razmišljajte šele takrat, ko se vanjo vselite. Svetujemo vam, kako boste izbrali ustrezno zavarovanje v času gradnje vaše hiše.

Zakaj izbrati zavarovanje v času gradnje?

Vaš dom se vam morda v času nastajanja ne zdi še nič posebnega in še ni tak, kot ste si ga predstavljali. Vendar je vaša hiša že izpostavljena različnim nevarnostim, kot so požar, vihar ali toča, čeprav ste jo šele spravili pod streho. 

 

Obenem pa je za vami že veliko truda in porabljenih sredstev. Zakaj bi torej tvegali? Z ustreznim zavarovanjem bo za strošek škode, ki bi jo na vaši nepremičnini v nastajanju na primer povzročil vihar, poskrbela zavarovalnica. 

 

Gradbeno zavarovanje do prevzema objekta

V prvi fazi gradnje, ko vaš novi dom še raste, priporočamo sklenitev gradbenega zavarovanja. To zavarovanje je predvsem namenjeno izvajalcem gradbenih del, lahko pa ga sklenete tudi vi kot investitor in bodoči lastnik objekta.

 

Vendar pozor: kritje iz zavarovanja, ki ga ima sklenjeno izvajalec del na vaši hiši, bo veljalo le do trenutka prevzema objekta.

 

Gradbeno zavarovanje krije najpogostejše škode, ki nastanejo na gradbišču. To zavarovanje krije:

 

 • temeljne in nekatere druge nevarnosti (požar, strela, eksplozija, vihar, padavine, teža snega in ledu, padec zračnega plovila, manifestacije in demonstracije, izliv vode, mraz in snežni plaz),
 • gradbene nezgode,
 • škode zaradi udarca vozila oziroma delovnega stroja,
 • objestnih dejanj tretjih oseb in
 • vlomske tatvine in ropa.

 

Priporočamo, da zahtevate od vašega izvajalca del, da ima sklenjeno ustrezno gradbeno zavarovanje z navedenimi zavarovalnimi kritji. Tako boste vedeli, da bo morebitno škodo povrnila zavarovalnica oziroma, da bo vaša investicija v dom varna.

 

Izvajalci v gradbeništvu morajo imeti po zakonu sklenjeno tudi zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi zaradi strokovne napake ali opustitve katerega od varnostnih ukrepov. Tako boste vedeli, da bo morebitno škodo povrnila zavarovalnica oziroma, da bo vaša investicija v dom varna.

 

Če je z zavarovalno pogodbo posebej dogovorjeno, lahko zavarujete tudi gradbeni material na prostem, vendar bo zavarovalnica pri tem določila pogoje za varovanje tega materiala. Zavarovalnica na primer tako lahko določi, da mora biti okrog gradbišča vsaj 2 metra visoka ograja, alarm,  24-urno čuvanje in podobno. Pogoji so odvisno od vrste sklenjenega zavarovanja, kje se oprema nahaja (v zaprtem objektu, odprtem objektu, celo na prostem) ipd.

 

Dodajmo pa še, da je pri gradbenem zavarovanju zelo pomembna vsebina pogodbe, ki jo izvajalec sklene z vami. Iz nje mora biti razvidno, kaj in kdaj se bo gradilo, vrednost gradbenih del ipd. Prav tako je pomemben prevzemni zapisnik, iz katerega je razvidno, kdaj so bila dela zaključena.

 

Zavarovanje doma za vašo novo hišo

Čeprav boste ob vselitvi imeli veliko dela in opravkov, poskrbite, da boste uredili tudi zavarovanje. Zavarovanje doma  je prilagodljivo zavarovanje, saj lahko z zastopnikom sami izberete:

 

 • kritja,
 • višino kritij,
 • ali boste hišo zavarovali na novo ali dejansko vrednost
 • ter morebitno soudeležbo pri škodi.

 

Koliko pa stane zavarovanje hiše? Preverite informativni izračun.

 

Novo hišo lahko zavarujete tudi, če se vanjo še ne boste vselili takoj. Naseljenost ni pogoj za zavarovanje.

 

Da je zavarovanje dobro urediti tudi za končan, a ne vseljen objekt, je še posebej priporočljivo zaradi vlomov. Naši cenilci opažajo, da so pri gradnjah in adaptacijah zelo pogoste vlomske tatvine nevgrajenega ali že vgrajenega materiala.

 

Po njihovih ocenah tatovi zelo pogosto kradejo predvsem dražjo opremo (npr. peči centralne kurjave, toplotne črpalke ipd.) pa tudi cenejšo opremo kot npr. žlebove, okna, vrata, pohištvo, elektro- (tudi zgolj zaradi bakra) in vodovodne instalacije in celo cement, opeko itd.

 

Zato za varnost pred vlomilci posrbite z:

 

 • zavarovanjem objekta, ki vključuje tudi kritje za vso vgrajeno opremo, kot so denimo klimatske naprave, toplotne črpalke, stacionarne polnilne postaje za električna vozila …
 • zavarovanjem premičnin, ki pomeni zavarovanje vse opreme in naprav, ki jih imate v vašem domu. Zavarovana pa je tudi vsa oprema in gradbeni material, ki je v primeru dogradnje ali adaptacije šele namenjena za vgradnjo. Za povrnitev škode v primeru vloma oziroma ropa je pomembno le, da je vaš dom zaprt in zaklenjen.

 

Zavarovanje doma lahko hitro in enostavno sklenete tudi po spletu, kjer smo pripravili tri prednastavljene pakete, ki že vključujejo kritje za primer vloma in ropa.

 

Vlom oziroma rop pa je le ena od nevarnosti, ki jim je izpostavljen vaš novi dom. S testom preverite, katere so še druge nevarnosti.

družina, vzdrževanje doma, popravila, varnost doma, nepremičnine, zavarovanje odgovornosti, zavarovanje doma, škodni primer, sklepanje zavarovanj
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.