Zavarovanje v času gradnje

Svetujemo, kako poskrbite za ustrezno zavarovanje vaše hiše v gradnji.

Od postavljanja temeljev do polaganja izbranega parketa –gradnja doma terja svoj čas in po navadi vedno traja dlje, kot ste predvidevali. Tudi, če gre vse po načrtih. Ne glede na to, v kateri fazi gradnje ste trenutno, o zavarovanju svoje sanjske hiše ne razmišljajte šele takrat, ko se vanjo vselite. Svetujemo vam, kako boste izbrali ustrezno gradbeno zavarovanje vaše hiše.

Zakaj izbrati zavarovanje v času gradnje?

Vaš dom se vam morda v času nastajanja ne zdi še nič posebnega in še ni tak, kot ste si ga predstavljali. Vendar je vaša hiša že izpostavljena različnim nevarnostim, kot so požar, vihar ali toča, čeprav ste jo šele spravili pod streho. 

 

Obenem pa je za vami že veliko truda in porabljenih sredstev. Zakaj bi torej tvegali? Z ustreznim zavarovanjem bo za strošek škode, ki bi jo na vaši nepremičnini v nastajanju na primer povzročil vihar, poskrbela zavarovalnica. 

 

Gradbeno zavarovanje do prevzema objekta

V prvi fazi gradnje, ko vaš novi dom še raste, priporočamo gradbeno zavarovanje. To zavarovanje je predvsem namenjeno izvajalcem gradbenih del, lahko pa ga sklenete tudi vi kot investitor in bodoči lastnik objekta. Vendar pozor: kritje iz zavarovanja, ki ga ima sklenjeno izvajalec del na vaši hiši, bo veljalo le do trenutka prevzema objekta. 

 

Gradbeno zavarovanje krije najpogostejše škode, ki nastanejo na gradbišču. To so običajno druge škode, ki so sicer vključene v požarno zavarovanje. V osnovi zavarovanje krije škode, ki jih izvajalec povzroči na že zgrajenem objektu – če na primer dela fasado in pri tem poškoduje okna, ki so bila vgrajena pred tem.

 

Kritje je možno razširiti tudi na objekte, ki so oddaljeni manj kot 5 metrov od objekta v gradnji. Če bi na primer pri gradnji material padel na sosedovo ograjo in jo poškodoval, bi lahko uveljavljali to zavarovanje. Dodatna razširitev gradbenega zavarovanja je še zavarovanje odgovornosti izvajalca gradbenih del za objekte, ki so oddaljeni več kot 5 metrov od objekta v gradnji. Če bi denimo zaradi vibracij ali izkopa gradbene jame prišlo do posedanja terena in posledične poškodbe sosedovega objekta, bi zavarovanje pokrilo tudi to škodo.

 

Priporočamo, da zahtevate od vašega izvajalca del, da ima sklenjeno ustrezno gradbeno zavarovanje z navedenimi zavarovalnimi kritji. Tako boste vedeli, da bo morebitno škodo povrnila zavarovalnica oziroma, da bo vaša investicija v dom varna.

 

Dodajmo pa še, da je pri gradbenem zavarovanju zelo pomembna vsebina pogodbe, ki jo izvajalec sklene z vami. Iz nje mora biti razvidno, kaj in kdaj se bo gradilo, vrednost gradbenih del ipd. Prav tako je pomemben prevzemni zapisnik, iz katerega je razvidno, kdaj so bila dela zaključena.

 

Požarno in vlomsko zavarovanje za dom, ki še ni vseljen

Ko ste objekt prevzeli, vendar se vanj še niste vselili, saj še niste zaključili vseh del, priporočamo, da sklenete požarno zavarovanje. To zavarovanje vključuje vse tiste nevarnosti, za katere zavarovalnice ocenjujemo, da lahko domove najpogosteje ogrožajo: to so požar, strela, eksplozija, vihar in toča.

 

Kritje lahko razširite tudi na dodatne (požarne) nevarnosti kot npr. potres, poplava, izliv vode, zemeljski plaz, snežni plaz, ipd.

 

S tem zavarovanjem lahko zavarujete zgradbe z vsemi njihovimi deli, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno opremo (centralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave).

 

Svojega doma v gradnji ne morate zavarovati s paketnim zavarovanjem DOM, saj je predmet zavarovanja lahko le stalno naseljena stanovanjska zgradba.

 

Naši cenilci opažajo, da so pri gradnjah in adaptacijah zelo pogoste vlomske tatvine nevgrajenega ali že vgrajenega materiala.

 

Po njihovih ocenah tatovi zelo pogosto kradejo predvsem dražjo opremo (npr. peči centralne kurjave, toplotne črpalke ipd.) pa tudi cenejšo opremo kot npr. žlebove, okna, vrata, pohištvo, elektro (tudi zgolj zaradi bakra) in vodovodne instalacijein celo cement, opeko itd.

 

Zgoraj omenjeno požarno zavarovanje ne krije škode v primeru vloma, zato vam svetujemo sklenitev ločenega vlomskega zavarovanja. Z njim lahko zavarujete pohištvo in opremo v še nenaseljenem objektu, pri čemer mora biti objekt zaprt in zaklenjen. Vendar pozor: vlomsko zavarovanje krije zgolj premičnine, torej stvari, ki niso del stavbe (pohištvo in oprema). Če tatovi ob vlomu ukradejo tudi že vgrajen material, kot so denimo vodovodne cevi ali radiatorji, kadi in umivalniki, zavarovanje tega ne bo pokrilo, razen če ne bo na polici to posebej navedeno.

 

Če je z zavarovalno pogodbo posebej dogovorjeno, lahko zavarujete tudi gradbeni material na prostem, vendar bo zavarovalnica pri tem določila pogoje za varovanje tega materiala. Zavarovalnica na primer tako lahko določi, da mora biti okrog gradbišča vsaj 2 metra visoka ograja, alarm,  24-urno čuvanje in podobno. Pogoji so odvisno od vrste sklenjenega zavarovanja, kje se oprema nahaja (v zaprtem objektu, odprtem objektu, celo na prostem) ipd.

družina, vzdrževanje doma, popravila, varnost doma, nepremičnine, zavarovanje odgovornosti, paketno zavarovanje DOM, požarno zavarovanje, škodni primer, sklepanje zavarovanj
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.