Drobni tisk: Zavarovati na zavarovalno vsoto ali na prvi riziko – kaj izbrati kdaj?

Pojasnjujemo razliko in kdaj izbrati eno, kdaj drugo možnost.

Razliko med zavarovanjem na zavarovalno vsoto in zavarovanjem na prvi riziko najlažje pojasnimo na primeru zavarovanja hiše:

Denimo, da ima stranka dvonadstropno hišo na poplavnem območju, kjer je v preteklosti voda že večkrat narasla. Iz zgodovinskih podatkov in izkušenj ve, da bi v primeru poplav voda ogrozila zgolj pritličje največ do višine enega metra. Glede na kvadraturo pritličja lahko dokaj natančno oceni, da poplava na primer lahko povzroči za največ 10.000 EUR škode. Odloči se za zavarovanje na prvi riziko do zavarovalne vsote 10.000 EUR. Če bo prišlo do poplav, bo torej zavarovalnica ocenila in izplačala dejansko nastalo škodo največ do višine dogovorjene zavarovalne vsote, ne da bi prej ugotavljala, ali je razmerje med zavarovalno vsoto in vrednostjo zavarovanega objekta ustrezno.

 

Zavarovanje na zavarovalno vsoto bi bilo v takem primeru smiselno le, če bi stranka predpostavljala, da bi poplava lahko ogrozila celotno hišo. Zavarovalna vsota se v takšnem primeru določi na podlagi zavarovalne vrednosti nepremičnine. Poenostavljeno povedano – če je (gradbena) vrednost hiše 300.000 EUR, mora tej vrednosti ustrezati tudi zavarovalna vsota. V primeru škode bo zavarovalnica najprej ugotavljala, če je razmerje med zavarovalno vsoto in vrednostjo nepremičnine ustrezno. Če je zavarovalna vsota nižja od vrednosti nepremičnine, govorimo o podzavarovanju. Če se bo izkazalo, da je na primer zavarovalna vsota 10 % nižja od vrednosti nepremičnine, bo zavarovalnica posledično izplačala samo 90% ocenjene škode. Če pa je zavarovalna vsota določena pravilno, bo zavarovalnica plačala dejansko ugotovljeno škodo, vendar največ do višine zavarovalne vsote.

 

Iz zapisanega lahko hitro povzamemo, kdaj izbrati zavarovanje na zavarovalno vsoto in kdaj na prvi riziko, ter na kaj pri tem paziti.

 

 Zavarovanje na prvi riziko:

  • Sklepamo ga za nevarnosti, pri katerih lahko dokaj natančno ocenimo najvišjo vrednost škode.
  • Smiselno je za nevarnosti, ki ne ogrožajo celotne vrednosti zavarovanega objekta, kot so na primer poplave, izliv vode ali vandalizem (objestna dejanja).

 

Zavarovanje na zavarovalno vsoto:

  • Z njim se zavarujemo pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo predmet zavarovanja v celoti, kot je na primer požar, udar strele ali potres. V zavarovalni stroki te nevarnosti poimenujemo »katastrofalni riziki«.
  • Pri sklepanju zavarovanja pazimo na to, da dogovorjena zavarovalna vsota povsem ustreza vrednosti zavarovanega objekta, torej zavarovalni vrednosti.

 

Pri paketnem zavarovanju DOM razmislek o načinu zavarovanja ni potreben

Paketno zavarovanje DOM je zavarovanje na prvi riziko, pri katerem je zavarovalnica že določila zavarovalno vsoto, ki je ustrezna za veliko večino nepremičnin v Sloveniji. Zato opredelitev oziroma določitev temeljnih zavarovalnih vsot (za zgradbo in za premičnine) ni potrebno, kar je ena od glavnih prednosti tega produkta – zavarovanec tako ni izpostavljen tveganju podzavarovanja.  Razen v izjemnih primerih, kadar gre za hiše velikih površin,  z vgrajenimi elementi višjega cenovnega razreda, z veliko instalacijami in druge opreme ter z več pomožnimi objekti, je zavarovalno vsoto potrebno povišati.

nepremičnine, drobni tisk, sklepanje zavarovanj
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.