Drobni tisk: Kdo je zavarovanec in kdo zavarovalec?

Pojma zavarovanec in zavarovalec sta si podobna, a nimata istega pomena.

Pojma zavarovanec in zavarovalec sta si zelo podobna, a nimata istega pomena. Čeprav sta v določenih primerih zavarovalec in zavarovanec ista oseba. Ni pa nujno. Ker pa pogosto opažamo, da številni pojmov ne razlikujejo pravilno, bomo v tokratnem drobnem tisku skupaj natančno pojasnili pomen obeh besed. Ugotavljali bomo, kdaj je oseba zavarovanec in kdaj zavarovalec. In kaj se zgodi, ko se v celotno zgodbo vplete še upravičenec.

Zavarovalec ali sklenitelj zavarovanja je fizična ali pravna oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico in se zaveže, da bo plačevala zavarovalno premijo.

 

Zavarovanec je fizična ali pravna oseba, čigar zavarovalni interes je zavarovan. V praksi pa sta zavarovanec in zavarovalec pretežno ista oseba. Ne pa vedno.

 

Različne vrste zavarovanj in pojma

Pri premoženjskih zavarovanjih je zavarovanec oseba, ki ima zavarovano svoje premoženje ali premoženjski interes. Zato sta zavarovanec in zavarovalec ista oseba, razen če gre za zavarovanje na tuj račun, ko nekdo zavaruje tuje premoženje.

 

Načeloma lahko vsak zavaruje premoženje nekoga drugega. To pa še ne pomeni, da bo zavarovalec upravičen do izplačila zavarovalnine, saj je do zavarovalnine vedno upravičen zavarovanec. Npr. četudi leasingojemalec zavaruje vozilo, je do zavarovalnine upravičen leasingodajalec, ki je v tem primeru zavarovanec. Ta lahko s pooblastilom prenese upravičenje do zavarovalnine na leasingojemalca.

 

Če eden od zakoncev zavaruje premoženje, ki je skupna last obeh zakoncev, sta do zavarovalnine upravičena oba (skupaj). Pri prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanjih tudi ni nujno, da sta zavarovanec in zavarovalec ista oseba. Zavarovanec je tisti, od katerega upokojitve je odvisno izplačilo zavarovalnine. Pri individualnih zavarovanjih je zavarovalec praviloma isti kot zavarovanec, pri kolektivnih pa je to delodajalec.

 

Pri nezgodnih zavarovanjih je zavarovanec oz. zavarovana oseba tista oseba, od katere smrti, invalidnosti ali okvare zdravja je odvisno izplačilo zavarovalne vsote oziroma povračilo. Denimo pri nezgodnih zavarovanjih otrok in mladine je zavarovalec eden od staršev, ki plačuje zavarovalno premijo in je sklenil pogodbo v korist otroka, ki je v tem primeru zavarovanec in upravičenec, vendar zavarovalnino zanj prejmejo starši, če je mladoleten.

 

Kaj pa upravičenec?

Gre za osebo, ki ob uresničitvi zavarovalnega primera, dobi pravice iz zavarovalne pogodbe. Pojem se pogosteje uporablja pri osebnih zavarovanjih: upravičenec je tista oseba, ki je upravičena do zavarovalnine, če se zavarovani osebi pripeti zavarovalni primer. Na splošno pa z izrazom upravičenec lahko označimo vsako osebo, ki je upravičena do izplačila iz zavarovanja, bodisi da je to zavarovanec (pri premoženjskih zavarovanjih), oškodovanec (pri odgovornostnih zavarovanjih) ali tretja oseba (pri nekaterih osebnih zavarovanjih).

 

Vam bo ta nasvet prišel prav? Potem ne smete zamuditi ostalih. Vpišite svoj e-naslov in obveščali vas bomo o zanimivih zavarovalniških vsebinah.

 

drobni tisk, sklepanje zavarovanj
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.