Koliko znaša nadomestilo za poškodbe?

Odgovarjamo na vprašanja staršev o nezgodnem zavarovanju otrok in mladine.

Nezgodno zavarovanje otrok in mladih Pazi name ne vključuje dnevnega nadomestila, kar pa ne pomeni, da otrok ob morebitni nezgodi ne bi prejel izplačila zavarovalnine, ampak se ta izplača na drugačen način. Pojasnjujemo, kako, in odgovarjamo na najbolj pogosta vprašanja staršev, ki so nam jih zastavili na forumu Med.Over.Net na to temo.

Zavarovalnica Triglav izplača nadomestilo za poškodbe, ki so opredeljene v Tabeli težjih poškodb in Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb v višini, kot je določeno v posamezni tabeli, in to ne glede na to, ali je otrok oz. mladostnik zaradi poškodbe odsoten od pouka ali predavanja ali ne. Odsotnost od pouka oz. predavanja ni pogoj za izplačilo zavarovalnine. Bolj podrobno pa v nadaljevanju.

 

1. Kaj vse krije nezgodno zavarovanje otrok in mladih?

V okviru nezgodnega zavarovanja otrok in mladih lahko izbirate med naslednjimi kritji:

 
 • težje poškodbe (opredeljene v Tabeli težjih poškodb),
 • zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe (opredeljene v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb),
 • nezgodna smrt (le za otroke starejše od 14 let; kritje ni vključeno v paketno ponudbo in ga je možno dodati le pri zastopniku ali na prodajnih mestih),
 • nadomestilo za bolnišnični dan,
 • progresivno izplačilo nadomestila za težje poškodbe (za vsak odstotek težjih poškodb nad 50 % zavarovalnica izplača po 5 % dogovorjene zavarovalne vsote za težje poškodbe) in
 • mesečna nezgodna renta (če otrok med trajanjem zavarovanja zaradi ene ali več nezgod utrpi 30 ali več kot 30-odstotno stopnjo težjih poškodb opredeljene v Tabeli težjih poškodb).

 • Le z nekaj kliki lahko nezgodno zavarovanje za otroke in mlade sklenete tudi po spletu.

   

   

  2. Kako se ugotavljajo »lažje« in težje poškodbe?

  Poškodbe se ugotavljajo na podlagi zdravstvene dokumentacije, kjer je zapisana diagnoza. Glede na diagnozo se določi nadomestilo bodisi po Tabeli težjih poškodb, bodisi po Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb, odvisno torej od vrste poškodbe.

    

  V primeru poškodbe igra čas ključno vlogo. Vsak dan, ob vsakem bolečem gibu, se lahko stanje poslabša. Z zdravstvenim zavarovanjem Specialisti Nezgoda si zagotovite hitro obravnavo pri specialistu in podporo pri okrevanju. Osnova mesečna premije že od 2.99 evrov.

   

  3. Kaj vključuje Tabela težjih poškodb?

  V to tabelo so umeščene težje poškodbe, ki zavarovani osebi pustijo trajne posledice v obliki invalidnosti.


   

  Takšne poškodbe so poškodbe hrbtenice, težje poškodbe glave, izguba vranice, popolna izguba vida na enem ali obeh očesih, izguba palca na nogi, itd.


    

  Če otrok utrpi poškodbo, ki je vključena v Tabeli težjih poškodb, zavarovalnica izplača nadomestilo za težje poškodbe v višini, kot je določeno v Tabeli težjih poškodb.


    

  Primer: Otrok si v nezgodi poškoduje vranico. Za poškodbo vranice je v Tabeli težjih poškodb določeno nadomestilo v višini 20 % od zavarovalne vsote, ki je na zavarovalni polici določena za težje poškodbe.


    

  Če znaša zavarovalna vsota za težje poškodbe 75.000 eur, bi znašalo nadomestilo v primeru poškodbe vranice 15.000 eur (20 % od 75.000 eur).

  4. Kako poteka progresivno izplačilo nadomestila?

  Pri paketnem zavarovanju zavarovalnica za vsak odstotek težjih poškodb nad 50 % izplača po 5 % dogovorjene zavarovalne vsote za težje poškodbe. Maksimalno možno izplačilo pa znaša 300 % zavarovalne vsote.


   

  Primer: Pri 80 % stopnji težjih poškodb znaša izplačilo 200 % zavarovalne vsote: 50 % + 30 x 5 % = 200 %.


   

  Pri zavarovalnem zastopniku in na prodajnem mestu je pri prosti izbiri kritij možno skleniti kritje za težje poškodbe s stopnjo progresije v višini 3 %, 4 % ali 5 %.

   

  5. Kaj vključuje Tabela zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb ("lažje poškodbe")?

   

  V to tabelo so umeščene poškodbe, ki zavarovani osebi večinoma ne puščajo trajnih posledic, temveč povzročijo le neko obliko prehodne nesposobnosti za opravljanje svojega dela.


    

  Takšne poškodbe so denimo zlom podlahtnice, zlom ključnice, zlom trtice, izpah ramenskega sklepa, izguba stalnega zdravega zoba, zvini sklepov, izpahi sklepov, poškodbe mišic, tetiv in vezi (npr. ruptura kolenskih vezi, ruptura Ahilove tetive, ruptura meniskusa …) itd.


    

  Če otrok utrpi poškodbo, ki je vključena v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb, zavarovalnica izplača nadomestilo za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe v višini, kot je določeno v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb.


    

  V primeru, da je zlom ali izpah operativno oskrbljen, se nadomestilo podvoji oz. če je ruptura (pretrganje, raztrganje mehkiv tkiv) operativno oskrbljena, se nadomestilo zviša za 30 %.


    

  Primer: Otrok v nezgodi, utrpi zlom diafize podlahtnice (ulne). V Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb je določeno, da se za zlom diafize podlahtnice (ulne) izplača nadomestilo v višini 15 % od zavarovalne vsote, ki je na zavarovalni polici določena za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe. V primeru, da je zlom operativno zdravljen, pa se pripadajoče nadomestilo podvoji.


    

  Če znaša zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe 3.000 eur, bi znašalo nadomestilo v primeru zgornje poškodbe 450 eur (15 % od 3.000 eur), če pa bi bil zlom še operativno oskrbljen, bi nadomestilo znašalo 900 EUR


   

  6. Ali vsaka zavarovalnica težavnost poškodbe ugotavlja drugače?

  Obseg obveznosti zavarovalnice oziroma širina kritja je določena v polici in v splošnih pogojih, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe. Vsebina zavarovalnih pogojev se med zavarovalnicami razlikuje, zato natančno preverite, kakšen je obseg kritja posamezne zavarovalnice.


  7. Ali je pomembno, kje se zgodi poškodba, doma, v šoli, v tujini?

  Nezgodno zavarovanje mladih krije vse posledice nezgod, ki se pripetijo doma, v šoli ali v tujini, v prostem času ali pri športu.


   

  Delne omejitve pri izplačilu zavarovalnine veljajo le, če se nezgoda pripeti registriranim športnikom pri njihovem športnem udejstvovanju, ali če se otrok poškoduje pri opravljanju drugih rizičnih dejavnosti.


    

  Če se otrok ali mladostnik ukvarja s športom, predlagamo sklenitev zavarovanja z doplačilom za šport, kar zagotavlja kritje nezgode pri športnem udejstvovanju v polni vrednosti.

   

   

  8. Kako zavarovalnica ugotavlja, ali je poškodba res posledica nezgode?

  To ugotavljamo na podlagi predložene zdravstvene dokumentacije, iz katere je razvidna diagnoza oziroma poškodba in na osnovi opisa nezgodnega dogodka v prijavnem obrazcu. 

   

  9. Kakšni so postopki uveljavljanja zavarovalnine?

  Za izplačilo zavarovalnine je tako treba le:

   

 • izpolniti obrazec Prijava nezgode,
 • opisati okoliščine nastanka nezgode in
 • priložiti zdravstveno dokumentacijo (zadostuje že prvi izvid, iz katerega je razvidna diagnoza oz. poškodba, odpustno pismo iz bolnišnice v primeru bivanja in zdravljenja v bolnišnici).

 • Izplačilo zavarovalnine je tako že med samim zdravljenjem. V večini primerov zadostuje že prvi izvid, iz katerega je razvidna diagnoza oz. poškodba. Tako ni treba čakati na zaključek zdravljenja in ni nepotrebnega dolgotrajnega zbiranja vse dokumentacije.

   

  10. Ali je otrok upravičen do zavarovalnine, če se poškoduje, a ni hospitaliziran?

  Otrok je upravičen do zavarovalnine, če je utrpel poškodbo, ki je navedena v Tabeli težjih poškodb ali v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb. Če pa je zaradi nezgode moral ostati na zdravljenju v bolnišnici, je upravičen še do izplačila nadomestila za bolnišnični dan za vse dni, ko je moral prenočiti v bolnišnici, če zavarovanje vključuje kritje nadomestila za bolnišnični dan.

   

  11. Koliko časa po poškodbi lahko uveljavljaš izplačilo zavarovalnine?

  Predlagamo, da čim prej prijavite nezgodo, najkasneje pa pred potekom treh let od nezgodnega dogodka.

    

  12. Ali si lahko med letom premislim in prekinem zavarovanje?

  Ne, med letom si ne morete premisliti in zavarovanja prekiniti. Lahko pa ga prekinite po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja. Zavarovanje je namreč brez poteka, kar pomeni, da se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto in traja, dokler ga katera od pogodbenih strank pisno ne odpove.

    

  13. Ali odobrite kakšen popust, če imam pri vas že zavarovano hišo in dve vozili?

  Pridobite lahko do 40 % Triglav komplet popusta, in sicer pri sklenitvi paketa Comfort, če je premija vsaj 100 evrov. Če zavarujete tri ali več otrok, ste deležni 20 % popusta na veliko družino.

  14. Koliko stane nezgodno zavarovanje za otroke in mlade?

  Premije za otroke in mlade znašajo od 26,87 od 103,59 evra letno, odvisno od izbranega paketa.


  Do 31. 10. 2024 izkoristite akcijsko paketno ponudbo, v kateri je upoštevan 15-odstotni popust, ob sklenitvi Nezgodnega zavarovanja otrok in mladih ter registraciji v digitalno poslovalnico i.triglav, pa vas čaka tudi darilo - dvomesečna VOYO naročnina.

   

  Z informativnim izračunom kar preko spleta preverite, kolikšna bi bila premija za nezgodno zavarovanje vaših otrok glede na želena kritja.

  15. Ali status dijaka/študenta vpliva na zavarovanje?

  Sklenitev zavarovanja ni več vezana na šolsko ali študijsko leto. Zavarujejo se lahko vsi mladi do 26. leta starosti, ne glede na to, ali se šolajo ali so že zaposleni.

     družina, nezgodno zavarovanje otrok in mladih
     Ne zamudite ničesar!

     Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan z vašimi otroki, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.