Zavarovanje psa: vse, kar morate vedeti

Z zavarovanjem se lahko zaščitite pred visokimi stroški zdravljenja psa

Biti lastnik psa je verjetno res nekaj najlepšega na svetu. A to je tudi velika obveznost in odgovornost. Če pes zboli ali povzroči škodo, hitro nastanejo nepredvideni stroški. Da vam stroški veterinarja ne bi povzročali glavobola, se lahko zaščitite z zavarovanjem, ki vam pomaga tudi v številnih drugih primerih.

Zavarovanje psa je enostavna rešitev v primeru neljubih dogodkov, kot so nepredvidljive poškodbe in bolezni, ter stroškov, povezanih z njimi. V nadaljevanju odgovarjamo na najpogostejša vprašanja v zvezi z zavarovanjem psov.

 

Katere pasme psov lahko zavarujem? Lahko zavarujem tudi mešanca?

Zavarujete lahko katero koli pasmo psa, z rodovnikom ali brez, nepasemske pse, mešančke, lovske pse, pse za posebne namene itd. Edini pogoj je, da je pes ob sklenitvi zdrav in čipiran.

 

Obstaja pa posebnost za nevarne pasme (npr. pitbull terier), za katere ni mogoče skleniti zavarovanja odgovornosti lastnika psa. 

 

Katero zavarovanje je najbolj primerno za mojega psa?

Če je vaš pes mlajši od 18 mesecev, je najprimernejše vseživljenjsko zavarovanje. To nima zgornje starostne omejitve, se pravi, da traja celo življenje, do pogina ali neboleče usmrtitve zaradi bolezni ali nezgode.

 

Temeljno vseživljenjsko zavarovanje krije osnovne življenjske nevarnosti (pogin, usmrtitev zaradi bolezni ali nezgode), priporočljivo pa ga je razširiti na naslednja dodatna zavarovanja:

 

  • kritje stroškov zdravljenja,
  • odgovornosti lastnika psa za škodo na osebah ali stvareh, nastalo zaradi napada ali ugriza,
  • za škodne dogodke iz temeljnega zavarovanja in stroškov zdravljenja v času bivanja v tujini,
  • za škodne dogodke iz temeljnega in zavarovanja stroškov zdravljenja v času prevoza,
  • za kritje dela stroškov pokopa psa,
  • izgube namenske sposobnosti psa.

 

Zavarujete pa lahko tudi pse, ki so starejši od 18 mesecev. V tem primeru lahko izberete klasično zavarovanje. S tem zavarovanjem lahko zavarujete vse pse največ do starosti 14 let.

 

Kaj vključuje zavarovanje kritja stroškov zdravljenja?

Na voljo je različen izbor zavarovanj stroškov zdravljenja:

 

  • Standard: zavarovanje krije stroške pregleda psa, veterinarskega posega, zdravil, zdravljenje porodnih komplikacij, izdaje recepta, kontrolnega pregleda …
  • Standard +: zavarovanje krije dodatno še stroške pregleda in operativnih posegov na hrbtenici, komolčnega in kolenskega sklepa ter na kolkih.
  • Nadstandard: zavarovanje dodatno krije še stroške zdravljenja s kemoterapijo, matičnimi celicami in dopolnilna zdravljenja kot so fizioterapija, akupunktura, akupresura, masaže in pridobitev drugega strokovnega mnenja.

 

Preberite, kako poteka zdravljenje z matičnimi celicami.

 

Koliko znaša letna zavarovalna premija za psa?

Višina zavarovalne premije za temeljno zavarovanje in dodatno zavarovanje stroškov zdravljenja je odvisna od vrednosti psa, vrste zavarovanja, obsega zavarovalnega kritja in izbranega letnega agregata tj. maksimalna dajatev zavarovalnice v zavarovalnem letu.

 

Okvirna premija pri mladih psih za temeljno zavarovanje in osnovni paket za zdravljenje brez popustov znaša okrog 12 EUR na mesec.

 

Kdaj vse lahko zavarovanje psa pride prav?

Najbolj koristno je zavarovanje pri kritju stroškov zdravljenja, ki so lahko zelo visoki, tudi več tisoč evrov. Pri tem je treba vedeti, da del stroškov poravna lastnik sam. Govorimo o tako imenovani soudeležbi zavarovanca pri vsakokratnem kritju stroškov zdravljenja.

 

Pri vseživljenjskem zavarovanju psa znaša soudeležba zavarovanca 25 %, torej zavarovanec sam pokrije veterinarski račun v višini 25 %, 75 % pa dobi povrnjeno od zavarovalnice. Pri klasičnem zavarovanju (za pse, ki so na dan sklenitve zavarovanja starejši od 18 mesecev) pa znaša soudeležba zavarovanca 40 %.

 

Koristno je tudi zavarovanje odgovornosti, za škodo, ki jo povzroči pes, ko ugrizne drugega psa ali celo človeka. Lastnikom delovnih psov pa bi priporočili še dodatno razširitev kritja za izgube namenske sposobnosti psa.

 

Kako je v primeru, če ima pes poškodbo in dobim zavarovalnino iz naslova zavarovanja, kasneje pa pride do dodatnih zapletov zaradi stare poškodbe. Ali lahko uveljavljam tudi to zdravljenje?

Če se ugotovi, da ti zapleti izhajajo iz poškodbe, ki se je zgodila v času, ko je bilo že sklenjeno zavarovanje, zavarovalnica povrne stroške nadaljnjih zapletov. Če pa  gre za posledice, ki izhajajo iz časa pred sklenitvijo zavarovanja, zavarovalnica teh stroškov ne povrne.

 

Kaj krije osnovno zavarovanje psa? Je krito tudi, če kdo zastrupi psa, ga povozi avto?

Če ti primeri privedejo do pogina psa, zavarovanje povrne celotno dogovorjeno vrednost psa. Dodatno zavarovanje za kritje stroškov zdravljenja pa povrne dogovorjen del stroškov, ki nastanejo v zvezi z zdravljenjem psa.

 

Kako je z zavarovanjem psa reševalca, katerega lastnik je fizična oseba - reševalec? Ali zavarovanje krije kritje stroškov zdravljenja zaradi nezgode  tudi v tujini, tudi na reševalnih akcijah?

Temeljno zavarovanje in dodatno  zavarovanje za kritje stroškov zdravljenja je ob ustreznem doplačilu mogoče razširiti na škode, ki izhajajo iz nezgode v času bivanja v tujini in v času prevoza. Zavarovanje velja tudi za nezgode, ki se zgodijo med delovno akcijo.

 

Ali obstaja kakšna »odbitna franšiza« v primeru, da pes zboli večkrat v enem letu?

Število zdravljenj v zavarovalnem letu ni omejeno, je pa omejena maksimalna dajatev zavarovalnice v zavarovanem letu (letni agregat). Tu lahko izbirate med letnimi agregati 1000 EUR ali 3000 EUR. To torej določa najvišjo skupno vsoto dajatev, ki jih bo iz zavarovanja v enem obračunskem obdobju pokrila zavarovalnica. Prav tako je pri zavarovanju stroškov zdravljenja treba upoštevati soudeležbo zavarovanca, ki znaša 25 % pri vseživljenjskem in 40 % pri klasičnem zavarovanju.

 

Ali so kakšne bolezni, ki jih zavarovanje ne krije?

Zavarovanje ne krije škode zaradi bolezni, ki so obstajale pred sklenitvijo zavarovanja in kužnih bolezni (npr. steklina), prav tako zavarovanje ne krije stroškov posegov na zobeh in obzobnih tkivih.

 

Ali sem upravičen do popusta, če sem lastnik dveh psov in zavarujem oba?

Če ste lastnik več psov in jih zavarujete hkrati, ste upravičeni do dodatnega popusta. Prav tako prejmete do 20 % popusta v prvem letu za vseživljenjsko zavarovanje. Dodaten popust vam pripada tudi v primeru, ko imate pri Zavarovalnici Triglav sklenjena druga zavarovanja (Triglav komplet). Do dodatnega popusta ste upravičeni tudi v primeru ko se odločite, da boste svojega psa zdravili na pooblaščenih veterinarskih ustanovah Zavarovalnice Triglav d.d. Seznam teh ustanov je objavljen na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

 

Zaradi katerih primerov se največkrat aktivira zavarovanje psov?

Dosedanja praksa kaže, da je največkrat aktivirano dodatno zavarovanje kritja stroškov zdravljenja. Več kot 90 %vseh škodnih zahtevkov izhaja iz tega dodatnega zavarovanja.

 

Več o zavarovanju psov si lahko ogledate v posnetku.

 

 

%
Dodajte zavarovanje psa v Triglav komplet za 1 % dodatnega popusta na vsa zavarovanja.

Zanima me več
psi, domači ljubljenčki, preventiva, zavarovanje psov
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno življenje z vašim psom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.