Drobni tisk: Kaj je odbitna franšiza?

Vse, kar je dobro vedeti o franišizah in kako vplivajo na izplačilo škode.

Malokdo je ob sklepanju zavarovanja pozoren na franšizo. Premija, ki jo plačamo za zavarovanje, je zaradi nje resda nižja. A pogosto se pomena franšize zavemo šele, ko pride do škode.  Zato v tokratnem zapisu skušamo odgovoriti na vprašanje, kaj je dobro vedeti o odbitni franšizi, kakšne vrste franšiz poznamo in kako posamezna vrsta vpliva na izplačilo škode.

Odbitna franšiza je zgolj ena od vrst franšize

Franšiza je lastna udeležba zavarovanca pri škodi, ki jo nosi sam, če je ta manjša ali enaka franšiznemu znesku. Ločimo dve vrsti franšiz:

 

  • Odbitna ali presežkovna franšiza: Zavarovalnica pri škodah, ki presegajo franšizni znesek, plača samo presežek nad franšiznim zneskom.
  • Integralna ali navadna franšiza: Zavarovalnica nadomesti nastalo škodo, ki po vrednosti presega franšizni znesek, in sicer v celoti. Npr. integralna franšiza v višini 10.000 EUR pomeni, da bo zavarovalnica izplačala škodo v celoti, če bo le ta presegala vrednost 10.000 €. V nasprotnem primeru škode ne bo izplačala.

 

Določanje vrednosti franšize

Vrednost franšize se lahko določi kot:

 

  • Absolutni znesek – na primer: odbitna franšiza znaša 100 EUR
  • Odstotek od zavarovalne vsote ali škode – na primer: odbitna franšiza v višini 10 % od škode ali 2 % od izbrane zavarovalne vsote
  • Kombinacija obeh – na primer: odbitna franšiza znaša 5% od škode, vendar ne manj kot 100 € in ne več kot 500 €.
  • Franšiza pa je lahko izražena tudi v časovni enoti. Npr. pri zavarovanju obratovalnega zastoja v primeru 3-dnevne odbitne časovne franšize zavarovalnica povrne škodo, nastalo od četrtega dne zastoja dalje. V primeru 3 dnevne integralne franšize pa samo, kadar zastoj traja več kot 3 dni.

 

Ali ima vaše sklenjeno zavarovanje franšizo in kakšno?

Vrsta in višina franšize sta običajno navedeni v splošnih pogojih zavarovanja, lahko pa sta zapisani tudi na zavarovalni polici.

 

Pri določenih zavarovanjih se lahko stranka sama odloči, ali želi skleniti zavarovanje z drugačno franšizo. V takem primeru je to navedeno tudi na zavarovalni polici kot doplačilo (če se je stranka odločila za nižjo franšizo) ali kot popust (če se je stranka odločila za višjo franšizo). Pri tem je zapisana tudi vrsta in višina franšize.

 

Brez zapletenih zavarovalniških izrazov. Pridružite se več kot 15.000 Slovencem, ki vsak mesec prejmejo naše zgodbe in nasvete za brezskrben vsakdan. Naročite se na naše e-novice.

 

Če niti v pogojih niti na zavarovalni polici franšiza ni omenjena, velja, da je ni. Če se zgodi, da je zapis na polici neskladen z zapisom v pogojih, velja, da pretehta zapis na polici.

 

Kaj franšiza pomeni ob škodi?

Zavarovanje je bilo sklenjeno z odbitno franšizo, ki znaša 10% od izračunane zavarovalnine, vendar ne manj kot 250 EUR. Na zavarovanem objektu je nastala škoda, priznana s strani zavarovalnice.

 

Primer A: Škoda je ocenjena na 1.000 EUR, odbitna franšiza znaša 10 % od odškodnine, kar v tem primeru pomeni 100 EUR. Ker je minimalna franšiza 250 EUR, bo zavarovalnica poravnala 750 EUR, zavarovanec krije razliko v višini 250 EUR.

 

Primer B: Škoda je ocenjena na 10.000 EUR, odbitna franšiza znaša 10 % od odškodnine, zavarovalnica  bo poravnala 9.000 EUR, zavarovanec krije razliko v višini 1.000 EUR.

 

Primer C: Škoda je ocenjena na 100 EUR, zavarovalnica ne krije škode, saj ta ne presega franšiznega zneska, zato zavarovanec krije škodo sam.

 

Kaj pa pri sklepanju zavarovanja?

Pri večini zavarovanj si lahko višino odbitne franšize zavarovanec prilagodi z doplačili (za nižjo) oziroma popusti (za višjo odbitno franšizo). Za popuste in s tem nižjo premijo se odločajo predvsem zavarovanci, ki so pripravljeni prevzeti riziko za manjše odškodnine, za večje škode pa želijo aranžma zavarovalnice. Za doplačila (manjše franšize) pa se odločajo zavarovanci, ki želijo, da zavarovalnica povrne vse, tudi manjše škode.

drobni tisk, sklepanje zavarovanj
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.