Zakaj vam prav pridejo kombinacije delnega kaska?

Če zavarujete avtomobilski kasko brez delnih kombinacij, nimate povsem enakega kritja.

Se ob sklepanju splošnega kaska sprašujete, zakaj ta ni dovolj in zakaj zraven potrebujete še kombinacije delnega kaska? V članku vam bomo pojasnili prednosti in različne možnosti delnih kombinacij, kajti samo s splošnim avtomobilskim kaskom nimate povsem enakega kritja.

Splošni kasko

Še vedno opažamo, da številni zmotno menijo, da splošno kasko zavarovanje krije vsako škodo, povzročeno na vozilu. A to ne drži. Namen splošnega kaska je, da krije škodo, ki nastane:

  • v prometu in mirovanju vozila,
  • zaradi nasilnih in objestnih dejanj tretjih oseb in
  • zaradi posebnih dogodkov, kot je denimo padec letala na avto.

 

Kot lahko vidite že sami, kar nekaj primerov škod manjka. Kaj je s škodo, ki vam jo povzroči toča, kaj če vam vozilo ukradejo ali pa če povozite srno? No, temu so namenjene kombinacije delnega kaska.

 

Avtomobilsko zavarovanje, vključno s splošnim kaskom in delnimi kombinacijami, lahko sklenete pri zastopniku, le z nekaj kliki pa tudi preko spleta.

usemap GFG1 GFG2

 

Glavne prednosti kombinacij delnega kaska

Razen tega, da imate s kombinacijami več kritij, imajo te še dve pomembni prednosti pred splošnim kaskom:

  • Pri kombinaciji ni odbitne franšize.
  • Ob škodi ni vpliva na bonus oziroma malus.

 

Pojasnimo na primeru: zgodi se lahko, da vam avto poškodujejo na parkirišču in imate sklenjen samo splošni kasko.

 

V teh primerih so škode po navadi manjše, lahko se celo izkaže, je znesek škode nižji, kot znaša franšiza. Obenem pa uveljavljanje škode iz splošnega kaska vpliva na izgubo že pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalne premije splošnega kaska. Zato bi verjetno v takih primerih strošek popravila raje poravnali sami. Razen, če niste sklenili dodatne delne kombinacije H – parkirišče. V tem primeru bi škodo pokrili iz te delne kombinacije, in to brez vpliva na bonus in brez odbitne franšize.

 

Delni kasko lahko sklenete tudi brez splošnega kaska, posebnosti so le pri kombinaciji K in kombinaciji B. In ko smo že pri kombinaciji K in B, poglejmo, kaj točno pomenita in katere druge kombinacije še imate na voljo.

 

Kombinacija delnega kaska B – požarne nevarnosti in naravne nesreče

Če se želite zavarovati proti škodi, ki jo na avtu lahko povzroči toča, vihar, poplava ali požar, morate skleniti delno kombinacijo B, ki jo lahko sklenete le skupaj s splošnim kaskom ali zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO).

 

Kombinacija B krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja vozila, ki nastane kot posledica naravnih nesreč, to je požara, potresa, neposrednega udara strele, viharja, toče, snežnega in zemeljskega plazu itd.

 

Kombinacija delnega kaska D – živali

Zavarovanje krije škodo na vozilu zaradi poškodovanja ali uničenja zavarovanega vozila, ki nastane z neposrednim dotikom živali, kot tudi škodo, ki jo na vašem avtu lahko povzročijo kune in glodavci.

 

Po tej kombinaciji pa ne bo krita dodatna škoda, ki lahko nastane, če recimo vaše vozilo zaradi trka odnese v ograjo. V tem primeru bi bila krita le škoda, ki jo je povzročil sam trk z divjadjo. Ta kombinacija ne krije niti škode, ki nastane, če se poskusite izogniti trku z divjadjo in zaradi tega povzročite nesrečo. Ta škoda je krita iz splošnega kaska.

 

Kombinacija delnega kaska E – steklo

Škoda, ki nastane ob poškodbi ali razbitju vetrobranskega in drugih stekel, je krita z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska ali z delnim avtomobilskim kaskom kombinacija E – steklo. Glede na zgoraj omenjene prednosti, vam priporočamo, da tovrstno škodo uveljavljate iz kombinacije E.

 

In če boste steklo popravljali ali menjali v podjetju Carglass, bodo oni  neposredno uredili tudi vso potrebno dokumentacijo, kar pomeni, da vam za prijavo škode ni treba obiskati zavarovalnice. Tudi sicer lahko škodo prijavite na daljavo.

 

Omeniti pa moramo, da zavarovanje po tej kombinaciji ne krije škode, ki nastane na steklih svetlobnih teles, kot so denimo luči ali ogledala. Za to potrebujete kombinacijo J. 

 

Kombinacija delnega kaska J – zunanja svetlobna telesa in ogledala

Medtem ko  s kombinacijo E zavarujete stekla, s kombinacijo J zavarujete vsa standardno vgrajena svetlobna telesa in ogledala, če se ta poškodujejo ali razbijejo. Ne krije pa to zavarovanje škode, če se denimo luči poškodujejo pri poskusu kraje, ker je temu namenjena kombinacija K.

 

Kombinacija delnega kaska K – kraja

Kombinacija K krije navadno, vlomsko in roparsko tatvino, stroške zamenjave ključavnic v primeru tatvine ali le izgube avtomobilskih ključev. Če vam ukradejo celotno vozilo, vam pripada tudi najem nadomestnega osebnega avtomobila.

 

Poskrbljeno je tudi za škodo, ki je posledica prometne nesreče ali pogonske okvare, nastale po izvedenem kaznivem dejanju. Če vam avtomobil ukradejo in se storilec z njim zaleti, bo torej nastalo škodo plačala zavarovalnica iz te kombinacije.

 

Povrnemo pa tudi stroške kraje registrskih tablic, saj gledamo nanje kot na sestavni del avtomobila.

 

Zavarovanje po tej kombinaciji lahko sklenete le hkrati z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska ali zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO).
 

Kombinacija delnega kaska H – parkirišče

Opažamo, da stranke pogosto zmotno mislijo, da je s to kombinacijo krita škoda, ki nastane, če se z lastnim vozilom na parkirišču zaletijo v stebriček. Vendar to ne drži. Gre za kritje škode, ko se neznano motorno vozilo neposredno dotakne vašega vozila, ki je bilo v tem času parkirano oziroma ustavljeno. Pomembno je torej, da gre za dotik, stik z drugim motornim vozilom in da se vaše vozilo ob tem ne premika.

 

Vključena je sicer tudi škoda zaradi strešnih snežnih plazov, ledenih sveč ali ledenih tvorb, ki padejo s stavb.

 

 

Kaj pa morate imeti sklenjeno, če želite ob škodi, imeti na voljo nadomestni avto? Preverite.

 

avto, potovanja, varna vožnja, rabljen avto, prosti čas, avtomobilsko zavarovanje, avtomobilska asistenca
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.