Kaj, če ne plačam obroka zavarovanja za avto?

Pojasnjujemo, kako neplačan obrok zavarovalne premije vpliva na izplačilo morebitne škode.

»Kaj, če ne plačam obroka zavarovanja za avto, pa povzročim škodo?« pogosto sprašujejo stranke. Na spletnih forumih lahko najdete številne različne odgovore, od tega, da vam zavarovalnica škode ne bo krila, do tega, da ne bo nobenih težav. Odločili smo se, da pojasnimo, kaj je res in kaj ne drži, ko je govora o obročnem plačevanju avtomobilskega zavarovanja.

Plačilo premije avtomobilskega zavarovanja

Pojasnilo velja tako za zavarovanje avtomobilske odgovornosti kot za zavarovanje splošnega kaska.

 

Če želite premijo za zavarovanje plačati v celoti, potem jo boste plačali ob sklenitvi zavarovalne police, naslednjo pa na prvi dan novega zavarovalnega obdobja. Če ste sklenili zavarovanje za enoletno obdobje s 1. 7. 2019, boste 1. 7. 2020 torej morali plačati zavarovalno premijo za naslednje zavarovalno obdobje.

 

Plačilo premije avtomobilskega zavarovanja v obrokih

Lahko se dogovorite, da boste premijo plačali v obrokih. Najmanjše število obrokov je 1 in največ 10. Minimalni znesek obroka je 30 evrov. Če boste premijo plačali na obroke, morate ob sklenitvi zavarovanja plačati polog v višini 10 % premije.

 

Obrok premije morate plačate do zapadlosti – do navedenega roka, sicer se vam zaračunajo zamudne obresti v drugem mesecu zamude ali z opominom.

 

Toda če se dogovorite, da boste premijo plačali v obrokih, boste morali ob nastanku »totalke« ali kraje vozila plačati vse obroke tekočega zavarovalnega leta. Če pa gre za manjše škode, morate poravnati  zapadle obroke.

 

Kaj, če ne plačam obroka zavarovanja?

Če obroka zavarovalne premije ne plačate, potem vas zavarovalnica z opomini poziva k plačilu. Število opominov, ki jih boste prejeli od zavarovalnice, bo odvisno od števila obrokov. Vendar pa velja, da če ne plačate obroka kljub pozivom, v dveh mesecih po zadnjem opominu zavarovalnica vloži izvršbo in terjatev izterja po sodni poti.

 

Kaj, če ne plačam zavarovanja?

Če imate sklenjeno permanentno zavarovanje, kar pomeni, da se vsako leto avtomatsko podaljšuje in ga do roka, ko vam zavarovalnica pošlje račun, ne plačate, vam bo po 30 dneh zavarovalnica vročila priporočeno obvestilo o tem, da je zapadla premija, in vas pozvala k plačilu v roku 30 dni.

 

Če tega ne boste naredili, zavarovalnica do vas nima več obveznosti.

 

Poglejmo na primeru:

  • do 1. 7. morate plačati premijo, vendar tega ne storite.
  • 31. 7. vam zavarovalnica vroči priporočeno obvestilo z novim rokom plačila do 30. 8.
  • do 30. 8. premije še vedno ne plačate, zato zavarovalnica po izteku tega roka razdre pogodbo brez odpovednega roka, kar pomeni, da tega dne kritje in pogodba prenehata.

 

Zato je pomembno, da premijo pravočasno plačate, ko prejmete račun zavarovalnice za tekoče zavarovalno leto.

 

Odgovorimo na še nekaj vprašanj, ki smo jih zasledili:

 

  • Kaj, če imam prometno nesrečo s škodo, pa še nisem plačal vseh obrokov, ker še niso zapadli v plačilo? 

Če se dogovorite, da boste premijo plačali v obrokih, boste morali ob nastanku totalke ali kraje vozila plačati vse obroke tekočega zavarovalnega leta. Če pa gre za manjše škode, morate poravnati zapadle obroke.

 

Neplačilo preostalih obrokov ni ovira za izplačilo škode. Bistveno je, ali je bilo zavarovanje veljavno.

 

  • Kaj se zgodi, če ne plačam vseh obrokov za avtomobilsko zavarovanje, ampak v tem času ne povzročim nobene nesreče?

Zavarovalnica vas bo kljub temu pozvala, da plačate zavarovalno premijo, če je potrebno tudi z izvršbo. Če je ne boste, v končnem primeru lahko prekine zavarovanje, kot smo pojasnili zgoraj. 

 

  • Če zavarovalnica zaradi neplačila prekine zavarovanje, ali o tem koga obvesti?

Če ne plačate zavarovalne premije kljub opominjanju, zavarovalnica lahko enostransko prekine zavarovalno pogodbo. Če gre za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, potem mora zavarovalnica skladno z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) obvestiti Informacijski center na SZZ in pristojno Upravno enoto ter lizingodajalec, če je vozilo na lizing.

avto, avtomobilsko zavarovanje, sklepanje zavarovanj, škodni primer, prijava škode,
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.