Zakaj z avtom na pogodbeni servis?

Ni nujno, je pa lažje, saj zavarovalnica jamči za strokovnost popravila.

Prometna nesreča. Poškodovano vozilo. Nujno popravilo na servisu. Na voljo imate dve možnosti: izbrati pogodbeni servis zavarovalnice ali servis, s katerim zavarovalnica nima sklenjene pogodbe. V obeh primerih bo stroške popravila vozila zavarovalnica poravnala. Kljub temu predstavljamo razloge, zakaj naj pretehta odločitev za pogodbeni servis. In kaj morate vedeti, če se odločite drugače.

Na pogodbenem servisu lahko prijavite škodo

Če ste v prometni nesreči poškodovali vozilo, boste morali škodo prijaviti zavarovalnici. Za prijavo škode imate več različnih možnosti, a ena hitrejših in lažjih je zagotovo, da to naredite kar na pogodbenem servisu Zavarovalnice Triglav.

 

Na voljo imate razvejano mrežo servisov po vsej Slovenij, kjer lahko uredite ogled vozila in cenitev škode. Po cenitvi škode pa sledi popravilo vozila.

 

Zavarovalnica jamči za strokovnost popravila

Zavarovalnica izvajalce popravil s pogodbo zavezuje, da dosledno upoštevajo navodila proizvajalca in vgrajujejo samo kvalitetne - originalne nadomestne dele. Dopušča se sicer možnost, da se v določenih primerih in v dogovoru z vami kot lastnikom uporabijo tudi kakšni drugi deli (rabljeni deli, originalu primerni nadomestni deli). Je pa to bolj izjema. Saj je namen zagotoviti kvalitetno in strokovno popravilo vozila.

 

Pri pogodbenih servisih lahko zavarovalnica preverja kakovost in zanesljivost opravljenih storitev in zato jamči za strokovnost popravila.

 

Že pred sklenitvijo pogodbe zavarovalnica namreč preveri, ali je servis oziroma izvajalec ustrezno opremljen in usposobljen za posamezno vrsto popravil.

 

Cenilci vam tako lahko svetujejo, ali je določen pogodbeni servis primerno usposobljen za popravilo, ki ga potrebuje vaše vozilo. Tudi med pogodbenimi servisi namreč obstajajo razlike. Poškodbe vozil so lahko zelo različne in vse ne zahtevajo strukturnih posegov v sisteme, ki ključno vplivajo na varnost vozila.  Na primer, zaradi nestrokovnega posega pri menjavi varnostne vreče (»airbag-a«) se lahko ta tudi brez vzroka sproži med normalno vožnjo in posledice so lahko usodne.  

 

Če pa se odločite za popravilo na servisu, s katerim zavarovalnica nima sklenjene pogodbe, morate nase prevzeti odgovornost za preverjanje kakovosti popravila, hkrati pa morate biti pozorni še na višino nastalih stroškov. Svetujemo, da vedno zahtevate ponudbo/predračun in ustreznost te preverite na zavarovalnici. Z zanesljivim izvajalcem, ki mu zaupate, verjetno ne boste imeli težav. Zavarovalnica pa za tako storitev ne jamči, saj teh servisov bodisi ne pozna, ali pa niso hoteli razkriti, kakšno opremo in znanje uporabljajo.

 

Primere, ko vam na servisu brez vaše vednosti vgradijo rabljene nadomestne dele namesto originalnih, zavarovalnica obravnava kot zavarovalniško goljufijo.

 

Vse podrobnosti usklajujeta pogodbeni servis in zavarovalnica

Pomembna prednost pogodbenega servisa je zagotovo tudi v tem, da vse podrobnosti pred, med in po popravilu sproti usklajujeta servis in zavarovalnica. Zavarovalnica vam namreč izda t.i. »nalog s pooblastilom«, na osnovi katerega vse nastale stroške popravila poravna neposredno servisu.

 

Pri ostalih servisih pa zavarovalnica nima nobenega odnosa z izvajalcem, temveč le z vami in vi ste vmesni člen, ki se mora usklajevati s servisom. Enako velja tudi v obratni smeri. Izvajalec komunicira izključno z vami kot lastnikom.

 

Z njim se morate ustrezno dogovoriti o načinu in izvedbi popravila ter tudi ceni ter to tudi plačati sami -  ne glede na to, ali boste potem uspeli vse nastale stroške tudi ustrezno pridobiti povrnjene od zavarovalnice. Če ste izbrali serviserja, ki je ustrezno usposobljen in je kvalitetno izvajal nadzor nad postopkom popravila in kvaliteto vgrajenega materiala, verjetno na zavarovalnici ne bo težav.

 

Dokazila zagotovi pogodbeni servis

Toda zavarovalnica v nobenem primeru ne bo avtomatsko poravnala nastalih stroškov. Za izplačilo bo potrebovala vsa dokazila o izvedenih delih in kakovosti vgrajenega materiala. To velja tudi za pogodbeni servis, s katerim je to s pogodbo tudi natančno opredeljeno.

 

Pri ostalih pa, kot smo že zapisali, morate vsa dokazila zahtevati vi sami in jih predati zavarovalnici. In naši cenilci opažajo, da v tej točki običajno lahko nastanejo težave.

 

Vsi lastniki vozila niso ustrezno usposobljeni za nadzor nad kvaliteto izvedbe in v praksi izvajalci dostikrat to nevednost lastnikov vozil izkoriščajo.

 

Zato morate vedeti že v naprej, da zavarovalnica izvedbe dražjih in zahtevnejših postopkov, ki so v skladu z navodili proizvajalca in zahtevajo ustrezno opremo ter znanje izvajalca, ne bo plačala brez predloženih dokazil (najlažje s fotodokumentacijo izvedbe postopkov), da so bili tudi dejansko opravljeni temveč bo obračunala cenejši postopek.

 

Enako velja tudi za vgrajeni material. Brez ustreznih dokazil (dobavnice materiala, fotografije certifikatov, ipd.), da vam je serviser vgradil originalne nadomestne dele, ne bo priznana polna cena. Pogosto se namreč dogaja, da serviserji vgrajujejo cenejše neoriginalne dele, ki so lahko sporni z vidika varnosti. Izstavijo pa vam račun, kot da so uporabili dražje originalne dele.

 

Vozilo odpeljete takoj, ko je popravljeno

Zaradi zgoraj opisanega preverjanja ustreznosti izvedbe popravila in uporabljenega materiala se lahko izplačilo stroškov za popravilo pri servisih, s katerimi zavarovalnica nima pogodbe, nekoliko zamakne. Potem pa je tu še sam postopek poravnavanja, saj vam zavarovalnica najprej posreduje poravnalni sporazum, na podlagi katerega se potem izvede končno nakazilo. Kako hitro bo to opravljeno pa je odvisno od tega, kako hitro vi kot lastnik vrnete ta dokument. Tako vam praviloma ne preostane drugega, kot da račun pri serviserju najprej poravnate sami in nato počakate na povračilo s strani zavarovalnice.

 

Pri pogodbenem izvajalcu lahko vaše vozilo odpeljete iz delavnice takoj, ko je popravljeno, saj plačilo opravljene storitve jamči zavarovalnica in ga običajno izvede direktno izvajalcu. Tako ta nima zadržka, da vam ne bi izročil vozila že pred izvedbo plačila.

 

Lažje, če je potrebna dodatna cenitev

Ob popravilu vozila na servisu pa se lahko zgodi tudi to, da se odkrijejo poškodbe, ki jih pred demontažo ni bilo mogoče videti.

 

Če peljete vozilo na pooblaščen servis, bo vse postopke okrog dodatne cenitve uredil servis sam neposredno z zavarovalnico, vi pa zaradi tega ne boste imeli nobenih dodatnih poti ali stroškov.

 

Zavarovalnica in pogodbeni servis sta pogodbeno dogovorjena, da servis čim hitreje zagotovi dodatni ogled, če zavarovalnica oceni, da je potreben, tako da se čim manj ovira potek izvedbe popravila.

 

To ne velja za servise, kjer je naročnik storitve lastnik vozila sam, takrat morate sami poskrbeti za izvedbo dodatnega ogleda, kar lahko predstavlja težavo, če je vozilo v nevoznem stanju. Zavarovalnica bo seveda zagotovila ogled na terenu, vendar bo cenilec prišel, ko bo to mogoče.

 

Odgovornost za zastoj postopka popravila v tem primeru nikakor ne prevzema zavarovalnica, saj je bil izbor servisa odločitev lastnika.

avto, potovanja, varna vožnja, avtomobilsko zavarovanje, škodni primer, prijava škode
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.