Prikaz hitrosti: Večja pozornost, manjša hitrost

Raziskali smo, zakaj je zaradi prikazovalnikov hitrosti manj prehitrih voznikov.

Lani smo s podjetjem Sipronika po Sloveniji postavili 18 prikazovalnikov hitrosti. Na izbranih nevarnih odsekih se je hitrost vožnje v povprečju zmanjšala za 2 km/h, za 4 % pa se je zmanjšal delež prehitrih voznikov. Letos bomo zato postavili še 12 prikazovalnikov hitrosti. Ste se kdaj vprašali, zakaj ta preprost ukrep tako uspešno vpliva na vedenje voznika?

Prometne nesreče so v zadnjih 10 letih v povprečju zahtevale več kot 190 življenj na leto. Med žrtvami so najpogosteje mladi ljudje, med njimi kar petkrat več moških kot žensk. Največkrat je vzrok nesreč prehitra vožnja, ključni dejavnik zanjo pa največja neznanka na cesti – voznik.

 

Voznik najbolj vpliva na varnost v prometu, saj nosi največjo mero tveganja.

 

K zmanjšanju velikega števila nesreč zato lahko pomembno prispevata ozaveščanje o prometni kulturi in aktivno vplivanje na zmanjšanje hitrosti voznikov.

 

Table, ki merijo hitrost

Odličen primer prijazne rešitve, zaradi katere vozniki zmanjšajo hitrost, so prikazovalniki hitrosti. Vozniku naprava na zaslonu pokaže, s kakšno hitrostjo vozi. Ob tem ga tudi pohvali z zelenim dvignjenim palcem, če vozi po omejitvah, ali ga opozori z rdečim spuščenim palcem, če vozi prehitro.

 

Prikazovalnike hitrosti lahko opazite ob najnevarnejših cestnih odsekih, običajno v naseljih, saj se tam po podatkih slovenske policije zgodi kar 46 % nesreč.

 

Na takšne odseke jih v sodelovanju s podjetjem Sipronika drugo leto zapored postavljamo tudi v akciji Skupaj umirjamo promet – predvsem v okolice šol in vrtcev, da bi zmanjšali delež prehitrih voznikov tam, kjer so izpostavljeni najmlajši pešci.

 

Enega od prikazovalnikov hitrosti smo lani postavili na tak kritičen cestni odsek pri osnovi šoli Ludvika Pliberška v Mariboru. V enem letu se je povprečna hitrost voznikov zmanjšala za kar 3,5 %.

 

S poskusnimi meritvami, pri katerih je naprava en teden izključena (vozniki torej ne vidijo povratne informacije, kolikšna je njihova hitrost) in nato en teden vključena (vozniki vidijo sporočilo o hitrosti na tabli), obakrat pa meri hitrost, smo v Mariboru dobili dodaten jasen rezultat o učinkovitosti postavljenih naprav: delež prehitrih voznikov se je tam zmanjšal za 16 %, kar je najboljši rezultat v akciji.

 

Več o prikazovalnikih hitrosti Vi vozite si preberite na portalu Vozim se. Ali tudi v vašem kraju vozijo prehitro? Predlagajte lokacijo za postavitev prikazovalnika.

 

 

Zrcalo prometne kulture

Kanadski znanstveniki so na osnovi raziskav o vedenju v prometu ocenili, da »vozimo tako, kot živimo«. V mislih so imeli vse gostejši in hitrejši promet, kar precej odraža ritem sodobne družbe – videti je, da sta soodvisna. Tak ritem od voznika zahteva, da je bolj zbran in izurjen za vožnjo.

 

Prikazovalniki hitrosti lahko prispevajo delček k rešitvi tega izziva. So pa tudi večplastna rešitev. Ne le da voznikom s prikazovanjem hitrosti na kraju samem postavljajo zrcalo njihove prometne kulture, ampak so te naprave tudi učinkovito psihološko sredstvo, ki vpliva na voznike tako, da zmanjšajo hitrost.

 

Andrej Brglez, direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo ter eden najbolj uveljavljenih strokovnjakov za varnost v prometu pri nas, meni: »Prikazovalniki hitrosti, postavljeni na premišljeno izbranih mestih, ne učinkujejo pozitivno zgolj na voznike, ampak so kot nekakšen informativni sramotilni steber. Na njem se vsem udeležencem v prometu jasno pokaže, kakšen odnos do varnosti in ljudi ima vsak od nas. V dodatno spodbudo vsem, da se velja potruditi biti boljši.«

 

Moč povratne informacije

Podoben psihološki učinek, kot ga pri vozniku izzovejo prikazovalniki hitrosti, so na primer dokazali v letalstvu. Razvili so pametno uro, ki na nemoteč način meri pilotove vitalne funkcije. Hkrati meri tudi parametre v pilotski kabini, kot so CO, vlažnost in hrup.

 

Ugotovili so, da psihološki učinek, ko naprava pilota opozori na različne potencialne nevarnosti, pomembno prispeva k varnosti v letalstvu in preprečitvi letalskih nesreč.

 

Lahko govorimo o podobnosti s prikazovalniki hitrosti?

 

Psihologi menijo, da prikazovanje podatkov na pametni uri vpliva na ozaveščenost pilota o stanju ter s tem na njegovo pravočasno in odgovorno vedenje v danem trenutku. Podobno velja za voznika na cesti.

 

Povratna informacija vzpodbudno vpliva na učenje. Učeči tako izve, kako napreduje, in lahko izboljša svoje učenje.

 

Okrepljena pozornost

 

Psiholog prof. dr. Marko Polič meni, da je v vsakdanjem življenju koristno, če poznamo posledice svojega vedenja, tudi v prometu: »Vozniki ne opazujejo stalno merilnika hitrosti na nadzorni plošči, njihova zaznava pa je pogosto varljiva zaradi različnih zaznavnih dejavnikov.«

 

Ob podatkih, ki jih vidijo na zaslonu na cesti, se pozornost okrepi: »Prikazovalnik hitrosti jih tako opozori na morebitno preveliko hitrost in izzove ustrezno popravljalno vedenje, zmanjšanje hitrosti.«

 

Zaradi takšnega opozorila se voznik preprosto bolje zaveda razmer in izboljša svoj nadzor nad prometnim dogajanjem, pojasnjuje Polič moč prikazovanja podatkov voznikom na cesti in pozitiven učinek naprav.

 

Naj cesta ne bo oder

Polič opozarja le, da prijazna rešitev morda ne bo delovala na vse enako: »Rešitev ne bo vplivala na tiste, ki zavestno vozijo prehitro. Ti se prehitre vožnje zavedajo in prijazno opozorilo nanje ne deluje.«

 

Zato je ključno, da se vsi udeleženci v prometu zavedajo, kako pomembni sta pozornost na cesti in tudi samokritičnost voznikov.

 

Vse preveč je namreč voznikov, ki podcenjujejo nevarnosti. Zase menijo, da so nezmotljivi in se jim ne more nič zgoditi. »Med vožnjo ne zmorejo biti ves čas pozorni, misli jim begajo ali spreminjajo način vožnje. Včasih vozijo hitreje, da bi razbili monotonost. Zelo malo je takih, ki ustrezno presojajo svoje vsakokratne zmožnosti,« v svoji raziskavi pojasnjuje dr. Vesna Radonjič Miholič.

 

S povečevanjem hitrosti gibanja pa se približujemo mejam svojih zmogljivosti:

 

  • vidni kot se s hitrostjo zožuje,
  • hitreje lahko spregledamo dražljaj,
  • manj možnosti imamo, da ustrezno zaznamo, dojamemo, presodimo in preverimo odločitev.

 

 

Ob dejstvu, da se že z zmanjšanjem hitrosti na cesti za 1 km/h zmanjša delež nesreč v naseljih kar za 4 %, je zato vsako vplivanje na večjo pozornost voznikov pri vožnji zagotovo ključnega pomena. Prikazovalniki hitrosti tako postanejo eno od pomembnih sredstev.

 

Otroci – največji glasniki varne vožnje

A prikazovalniki niso pomembni le za voznike. Shranjujejo in obdelujejo namreč podatke, ki so vidni na spletnem portalu www.vi-vozite.si, k spremljanju teh podatkov pa smo spodbudili tudi učence in druge pešce. Prikaz statistike lahko vidijo na posebnih zaslonih v šolski avli oziroma na spletni strani občine (primer občine Zagorje ob Savi).

 

Vpletenost otrok in staršev je ključnega pomena. Skozi igro lahko otrokom približamo varnost in pravilno ravnanje v prometu. Otroci ob dobrem razumevanju stanja na cesti postajajo pravi glasniki varne vožnje, starši pa prav zato tudi vse bolj pozorni in samokritični vozniki.

 

K spremljanju podatkov pa smo spodbudili tudi odgovorne za umirjanje prometa. Ugotovili smo, da so rezultati umirjanja prometa boljši tam, kjer uporabniki portala vi-vozite.si, kot so občine, policija, šole, občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, skrbno pregledujejo podatke merilnikov, kjer redno izdelujejo poročila in na osnovi teh sprejemajo ustrezne odločitve za prometno varnost.

 

Boste po branju tega članka še posebej pozorno spremljali, kdaj vas ob cesti pričaka kakšen prikazovalnik hitrosti, kajne? Želimo vam čim več dvignjenih palcev!

avto, varna vožnja, preventiva
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.