Prodaja avtomobila: Kako uredite avtomobilsko zavarovanje?

Ključni odgovori o vašem avtomobilskem zavarovanju, ko prodajate vozilo.

Odločili ste se prodati vaše vozilo. Čaka vas urejanje številnih papirjev. Ne pozabite pa niti na avtomobilsko zavarovanje, ki vam morda poteče šele čez nekaj mesecev. Da boste prodajo uspešno zaključili, pojasnjujemo, kaj morate vedeti o sklenjenem avtomobilskem zavarovanju.

Ali morate avtomobilsko zavarovanje predčasno prekiniti?

Tako je, saj se zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), ki ste ga vi sklenili za vaše vozilo, s prodajo ne prenese na novega lastnika. Ta ga mora skleniti na svoje ime, preden lahko registrira kupljeno vozilo.

 

Zato morate vi zavarovanje prekiniti. Pri tem ni odpovednega roka. Šele ko preneha veljati vaše, lahko začne veljati zavarovanje novega kupca. 

 

Kaj pa se zgodi s premijo, ki ste jo plačali za celo leto?

Vozilo ste prodali, vendar vam vaše avtomobilsko zavarovanje poteče šele čez nekaj mesecev. Poglejmo nekaj možnih scenarijev, kako je s premijo, ki ste jo plačali:

 

Če za vozilo niste uveljavljali škode:

  • Če ste premijo za avtomobilsko zavarovanje (AO ali kasko) plačali v celoti za celotno zavarovalno obdobje (eno leto), boste ob prekinitvi zavarovanja dobili povrnjen sorazmerni del neizkoriščene premije. Recimo, da so vam do konca zavarovalnega obdobja ostali še štirje meseci, potem boste dobili povrnjeno približno 33 % premije.

 

  • Če premijo avtomobilskega zavarovanja plačujete v obrokih, se premija obračuna glede na to, koliko časa je veljalo zavarovanje. Če se ugotovi, da je bila premija z obroki že plačana, se plačila zaključijo oziroma se lahko tudi del premije povrne, če je bilo plačano preveč. Če pa sorazmerni del premije še ni bil plačan, potem morate plačati še ta del.

 

Če ste za vozilo uveljavljali škodo, ki ste jo sami povzročili, ne boste dobili povrnjene premije:

  • Če ste v času zavarovanja vložili odškodninski zahtevek zaradi škode, ki ste jo povzročili in ste premijo poravnali v celoti za celotno zavarovalno obdobje, pri kasko zavarovanju ne boste prejeli vračila premije. Če niste uveljavljali škode iz avtomobilske odgovornosti, velja, da boste ob prekinitvi zavarovanja dobili povrnjen sorazmerni del neizkoriščene premije.

 

  • Če je bil vložen zahtevek za škodo, ki ste jo povzročili vi, torej iz vaše avtomobilske odgovornosti in ste premijo že poravnali v celoti za celotno zavarovalno obdobje, ne boste prejeli povračila premije iz AO zavarovanja.

 

  • Za kasko zavarovanje in zavarovanje avtomobilske odgovornosti velja, da če premijo plačujete v obrokih in ste v času zavarovanja vozila povzročili škodo, ne boste prejeli povračila premije. Morali boste plačati vse preostale obroke, dokler ne plačate celotne premije.

 

Katera zavarovanja lahko prekinete in uveljavite povračilo?

Prekinete in uveljavite lahko povračila za vsa sklenjena zavarovanja na vaši avtomobilski polici.

 

Kako prekinete zavarovanje?

Po novi zakonodaji morate pri prodaji vozilo vedno odjaviti iz prometa. Ob tem prejmete datum odjave, ki vam ga zapišejo na prometno dovoljenje. S tem, z zavarovalno polico in mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila oziroma zeleno karto, če ste jo imeli, greste lahko na zavarovalnico in vložite zahtevek za vrnitev neizkoriščene premije za avtomobilsko zavarovanje.

 

To lahko uredite v naših poslovalnicah ali z vašim zastopnikom. Zavarovalnica vam znesek nakaže na vaš tekoči račun. 

 

Če istočasno zavarujete že vaše novo vozilo, se lahko to povračilo prenese na novo zavarovanje.

 

avtomobilska zavarovanja, škodni primer, avto, varna vožnja