Sistem, ki pomaga preprečevati prometne nesreče

S sistemom smo v povprečju zmanjšali nesreče za 80 %, ponekod pa kar za 100 %.

Ste se že peljali skozi križišče, kjer vas je na povečano nevarnost trka s svetlobnim signalom opozarjala posebna tabla? Verjetno vas zanima, kako dejansko deluje in če ji res lahko zaupate. S temi vprašanji smo se obrnili na Petra Koruna, direktorja mladega slovenskega podjetja, ki je razvilo inovativni sistem aktivne signalizacije COPS@road. Ta sicer ni nadomestilo za semafor, dokazano pa ob zbrani vožnji in pravilni rabi pomaga zmanjševati število prometnih nesreč na nevarnih odsekih.

 

Kaj je sistem aktivne signalizacije COPS@road? 

To je aktivni opozorilni sistem, sestavljen iz enega ali več svetlobnih prikazovalnikov in detektorjev, ki zaznavajo prometne udeležence na prednostni in neprednostni cesti. Je pravzaprav modularni nabor aktivnih prometnih znakov, vsak sistem je individualno prilagojen glede na posamezne prometne točke, ki jih rešujemo. Služi za povečanje varnosti na nepreglednih cestnih odsekih, kot so nepregledna križišča, ostri ovinki, podvozi itd.

 

Kako deluje sistem? 

Z uporabo nabora različnih detektorjev ter z izpopolnjenim algoritmom sistem zazna prisotnost ali približevanje prometnih udeležencev nepreglednemu odseku ter jih s svetlobnim signalom opozori na potencialno nevarnost trka. Najbolj tipičen primer uporabe so križišča, kjer zaradi oblike ali postavljenih objektov prometni udeleženci med seboj niso vidni. Tako lahko tabla voznika, ki se vključuje v promet, opozori tudi na kolesarja, ki vozi po cesti, ali pešca, ki hodi po pločniku.

 

Sistem z dvema utripajočima lučema prometne udeležence lahko preventivno opozarja že na samo približevanje nepreglednemu odseku, tudi kadar se iz druge smeri ne približuje vozilo. Če pa prihaja po prednostni cesti drugo vozilo (ali kolesar, pešec ipd., odvisno od konstitucije samega križišča), pa prične utripati rdeč trikotnik s klicajem, ki opozarja na še povečano nevarnost.

 

Kako zanesljiv je sistem COPS@road? Kaj če ne deluje? 

To ni nadomestilo za semafor in v nobenem primeru udeležencem ne določa prednosti ali kako drugače vpliva na veljavne prometne predpise. Tako se na primer v križišču, kjer je postavljen znak »STOP«, voznik mora ustaviti, neodvisno od svetlobnih opozoril na prikazovalniku. Voznik se mora sam prepričati o varni vključitvi v promet. Kadar je prikazovalnik postavljen na nasprotni strani križišča in deluje kot »elektronsko ogledalo«, utripajoč trikotnik vozniku podaja opozorilo v smislu: »pozor, prihajajoča vozila, ne vključuj se na prednostno cesto«. Kadar trikotnik ne utripa, pa to NE pomeni, da lahko voznik »na slepo« zapelje na prednostno cesto, temveč se mora o varnosti vključitve na prednostno cesto sam prepričati.

 

Sistem se je pokazal kot zelo zanesljiv, prav tako pa imamo nad vsakim postavljenim znakom brezžični nadzor, kar nam omogoča, da morebitne napake odpravimo v najkrajšem možnem času.

 

Kaj lahko vsak posameznik naredi za večjo varnost na nepreglednih križiščih? 

Zelo veliko. Sami lahko največ naredimo za prometno varnost s tem, da smo za volanom zbrani in sledimo prometnim predpisom in dogajanju na cesti.

 

Dopolnilna opozorilna signalizacija, kot je npr. tudi COPS@road, je dodaten pripomoček, ki nudi več informacij o dogajanju v okolici nevarnih prometnih točk  (npr. nevarnost trka). Na podlagi teh so lahko vozniki še dodatno pozorni na prometno varnost, preden sprejmejo odločitve, ki botrujejo večji varnosti vseh prometnih udeležencev.

 

Kakšne rezultate kaže delovanje sistema COPS@road? 

Dosedanji rezultati kažejo zelo pozitivne odzive uporabnikov. Pri pregledu statistično aktualnih podatkov glede prometnih nesreč, smo ugotovili, da skupno na 12-ih lokacijah po postavitvi opozorilnih sistemov COPS@road, ki jih je sofinancirala Zavarovalnica Triglav od leta 2014 dalje, beležimo v povprečju skoraj 80 odstotno zmanjšanje prometnih nesreč na leto kot v primerljivem obdobju pred postavitvitvami sistemov COPS@road na enakih lokacijah. Na sedmih od teh 12-ih lokacij pa beležimo kar 100 % izboljšanje prometne varnosti, kar pomeni, da odkar je postavljen sistem COPS@road na teh lokacijah niso več zabeležili nobene prometne nesreče.

 

Zavarovalnica Triglav je v sodelovanju s podjetjem Aktivna signalizacija Korun in slovenskimi občinami z opozorilnimi sistemi COPS@road opremila dvanajst kritičnih nepreglednih cestnih odsekov, na katerih se je v petih letih zgodilo več kot 110 prometnih nesreč. V sezoni 2016/2017 bomo s sistemi opremili še 12 novih nevarnih križišč.

 

Foto: STA, Rasto Božič

avto, varna vožnja, video