Spremembe avtomobilskih zavarovanj

Predstavljamo ključne novosti avtomobilskih zavarovanj, ki jih morate poznati.

S 1. julijem 2016 smo pri avtomobilskih zavarovanjih uvedli nekaj novosti, od dodatnih premijskih razredov do novega produkta – zavarovanja avtomobilske in pravne zaščite. Pojasnjujemo ključne informacije.

1. Novi premijski razredi pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti

S sistemom bonus-malus zavarovalnice določamo, za koliko odstotkov je premija nižja ali višja od izhodiščne.

 

Z bonusom pridobite določen odstotek popusta na ceno zavarovanja, z malusom pa določen odstotek povišanja zavarovalne premije.

 

Bonus in malus sta določena v 20-ih premijskih razredih. Ko sklenete zavarovanje, začnete s 14. razredom, ki pomeni 0 % bonusa. Če ste brez škode, vsako leto pridobite en premijski razred, ki znaša 5 %. Če povzročite prometno nesrečo, pa izgubite tri razrede.

 

Najvišji bonus, ki ste ga pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti lahko pridobili do sedaj, je bil v 4. premijskem razredu in je znašal 50 %.

 

Najvišji malus pa je bil v 20. razredu in je pomenil 200 % povišanje cene zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

 

Z uvedbo dodatnih premijskih razredov PR1, PR2 in PR3 zavarovancem omogočamo ugodnejše razvrščanje glede na to, ali ste v preteklosti imeli škodo ali ne.

 

Za vse te tri nove premijske razrede je določena enotna višina izhodiščne zavarovalne premije, in sicer 45 %, kar pomeni bonus v višini 55 %. Če torej povzročite škodo, ko ste dosegli prvi premijski razred, boste s padcem v četrti premijski razred izgubili zgolj 5 % bonusa, ne 15 %, kot je to veljalo doslej.

 

 

2. Možnost odkupa posledic prve škode

Možnost odkupa posledic prve škode smo uvedli tudi pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti in zavarovanju voznika zaradi telesnih poškodb. Doslej ste posledice prve škode namreč lahko odkupili zgolj pri kasko zavarovanju.

 

Odkup posledic prve škode pomeni, da ob prvi in edini škodi ne izgubite pridobljenega bonusa, če plačate dodatno premijo.

 

Če sklenete odkup posledic prve škode, prva škoda ne vpliva na bonus. Če v enem letu povzročite tri škode, to pomeni, da izgubite 2 x 3 razrede in ne 3 x 3 razrede, kot bi jih brez odkupa.

 

Višina dodatne premije za odkup posledic prve škode je odvisna od škodnega dogajanja v preteklih treh letih, vključno s škodo, ki ste jo morda že odkupili.

 

Splača se vam preveriti, kaj je za vas cenovno bolj ugodno, odkup prve škode ali izguba bonusa. 

 

3. Spremembe pri avtomobilski asistenci

Nekaj pomembnih novosti pri avtomobilski asistenci:

  • Storitev »odprava posledic točenja napačnega goriva« je po novem vključena v vse tri pakete avtomobilske asistence.
  • Storitev asistence v sklopu zavarovanja asistence za osebno vozilo je razširjena in sedaj vključuje tudi pomoč za lahki priklopnik (do 750 kg), ki je v času nastanka asistenčnega primera spet z zavarovanim vozilom. Ko vam poči pnevmatika na prikolici, tako lahko pokličete na pomoč asistenco.
  • Pri vleki ali prevozu vozila velja kritje tudi za električna vozila zaradi izpraznjenih baterij. Kritje je omejeno na tri asistenčne primere v zavarovalnem obdobju.
  • Po novem ste upravičeni do najema nadomestnega vozila, če vozila ni mogoče popraviti isti dan v roku dveh ur.

 

4. Nov produkt zavarovanje avtomobilske in pravne zaščite

Zavarovanje avtomobilske in pravne zaščite je produkt, ki se na našem trgu predstavlja prvič.

 

Z njim želimo zavarovancem ponuditi celovito zavarovalno zaščito in pomoč v prometni nesreči, če je povzročitelj drug znani udeleženec v prometu, torej zanjo niste odgovorni vi.

 

Z zavarovanjem avtomobilske in pravne zaščite lahko vse zadeve, povezane s škodnim dogodkom, urejate pri Zavarovalnici Triglav in ne več pri zavarovalnici povzročitelja.

 

Več o produktu.

 

5. Ključne spremembe v splošnih pogojih avtomobilskega kasko zavarovanja

Tudi v splošnih kasko pogojih so spremembe. Navajamo nekaj najbolj ključnih, vsekakor pa si jih natančno preberite tudi sami:

  • Sprememba v kritju H kombinacije – parkirišče: do sedaj je veljalo, da krije poškodovanje ali uničenje parkiranega ali ustavljenega osebnega vozila zaradi neposrednega dotika neznanega vozila. Po novem smo dodali, da velja za dotik motornega vozila. Če škodo torej povzroči dotik kolesa, kritje ne velja.
  • Sprememba kritja I kombinacije – nadomestno vozilo: ukinili smo kriterij delovnih ur, ki so potrebne za popravilo vozila. Velja, da imate lahko nadomestno vozilo do največ štiri dni, če imate vozilo na popravilu, oziroma do 10 dni, če je vozilo uničeno.
  • Če vam vozilo ukradejo v tujini, morate krajo obvezno prijaviti tudi policiji v Sloveniji.

 

Te novosti sicer veljajo od 1. julija 2016, izvajale pa se bodo ob sklepanju novih zavarovanj oziroma ob poteku predhodnih polic. Za že sklenjena zavarovanja spremembe ne veljajo, dokler police ne obnovite.

 

Edina sprememba, ki pa že velja tudi za obstoječa zavarovanja, sklenjena še po starih zavarovalnih pogojih, se nanaša na delno kombinacijo I – nadomestno vozilo. Ta rešitev je namreč za zavarovance primernejša in ugodnejša.

 

Svetujemo, da ob podaljševanju zavarovalne police oziroma ob sklepanju nove z zastopnikom natančno pregledate novosti in zavarovalne pogoje, ki jih najdete tudi na spletni strani.

 

Na nekaj najbolj ključnih vprašanj o avtomobilskem kasku in zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pa je naš zastopnik že odgovoril.

 

avtomobilsko zavarovanje, sklepanje zavarovanj, prijava škode, škodni primer, potovanja, avto, varna vožnja
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.