Zakaj se lahko postopek reševanja škode zavleče?

Postopek reševanja škode se lahko zavleče zaradi več razlogov.

Bili ste udeleženi v prometni nesreči, ki je niste povzročili. S soudeleženci v prometni nesreči ste si izmenjali osebne podatke, podatke o zavarovanju in vozilu ter natančno izpolnili Evropsko poročilo o prometni nesreči, skupaj s skico in morebitno ugotovljeno odgovornostjo udeležencev. Ker je nastala večja materialna škoda, ste na kraj dogodka poklicali tudi policijo. Nato ste z vso dokumentacijo o škodnem dogodku v roku treh dni obvestili zavarovalnico. Z vaše strani je s tem postopek zaključen. Kaj pa zdaj?

Kaj se dogaja na zavarovalnici?

Ob prijavi škode bo zavarovalnica opravila ogled poškodovanega vozila. Na podlagi odškodninskega zahtevka bo pričela z reševanjem škodnega primera. K prijavi škode bo pozvala povzročitelja, zaprosila bo za policijski zapisnik, če je bil narejen, in pridobila še morebitne druge podatke za rešitev škodnega primera.

 

Naloga zavarovalnice pri obravnavanju odškodninskega zahtevka je, ugotoviti vse relevantne okoliščine prometne nesreče: kdo je povzročitelj, morebitni drugi udeleženci nesreče, ali in v kakšnem obsegu je oškodovanec sam prispeval k nastanku prometne nesreče, do kakšne škode je prišlo v prometni nesreči in kakšna je njena višina. 

 

Ko je škodni primer zaključen, bo, če bo popravilo vozila izvajal pooblaščeni izvajalec, zavarovalnica izplačala škodo direktno izvajalcu popravila. V nasprotnem primeru bo na podlagi predloženega računa o popravilu vozila, škoda izplačana oškodovancu.

 

Zakaj še vedno čakate?

Vse ste uredili, kot je potrebno, nato pa ste se znašli v situaciji, da čakate na svoje vozilo, ker zavarovalnica popravila še ni plačala, kljub temu, da ste sami naredili vse, kar je potrebno. Kje se je zataknilo?

 

Postopek reševanja škode se lahko zavleče zaradi več razlogov.

Največja težava je, če je povzročitelj nesreče neodziven, saj v tem primeru zavarovalnica sama ne more ugotoviti okoliščin nesreče. Vse kar lahko stori, je, da povzročitelja večkrat poziva k prijavi škodnega primera. Če se ta na pozive za prijavo ne odziva, lahko zavarovalnica v skrajnem primeru zadevo reši tudi brez njegove prijave, če ima policijski zapisnik ali evropsko poročilo, v katerih je dovolj relevantnih podatkov za razjasnitev okoliščin nesreče.

 

Podobno se postopek lahko podaljša, če cenilci ne razpolagajo z vso potrebno dokumentacijo za rešitev odškodninskega zahtevka. V takem primeru lahko le aktivno pozivajo oškodovanca k predložitvi manjkajoče dokumentacije, ki bi pripomogla k rešitvi škode. Pogosto pa je potrebno nekaj časa čakati tudi na pridobitev policijskega zapisnika.

 

Velja namreč, da morajo biti z ustreznimi dokazili ugotovljene vse okoliščine škodnega dogodka, za njihovo pridobitev pa je včasih potrebno nekaj več časa. 

avto, prijava škode, škodni primer