Vse, kar morate vedeti o zavarovanju električnega skiroja

Da boste imeli kritje za morebitno škodo tretjim osebam in pomoč na cesti.

Uporaba električnega skiroja ima svoje prednosti. Z njim ste v mestu bolj hitri, omogoča vam fleksibilnost in ne zavzame veliko prostora. A če niste dovolj previdni, lahko prednost postane tudi slabost, večja hitrost pomeni tudi večjo možnost za nastanek poškodb in škode. Za katere se lahko zavarujete, kaj krije zavarovanje električnega skiroja, koliko stane in kje velja?

Popularnost električnih skirojev ne upada. Razloge lahko pripišemo njegovim številnim prednostim, ki jih našteva Marjan Kodelja v članku Lažja pot na električni pogon so majhni in zložljivi ter jih lahko odnesete s sabo, ko se pripeljete na cilj. Baterije so dovolj zmogljive, tako da večina z enim polnjenjem prevozi dobrih 25 kilometrov, nekateri pa tudi več. Z električnim skirojem ste hitrejši od večine kolesarjev in da ga vozite, ne potrebujete veliko motoričnih sposobnosti.

 

A ne pozabi omeniti niti njegovih slabosti. Tako kot lahko padete s kolesa, lahko padete tudi s skiroja. Morda še prej, kajti zaradi manjših koles so skiroji občutljivejši za luknje na cestišču.

 

Kot uporabnik električnega skiroja pa se morate zavedati tudi tega, da so ti zaradi baterij, pa tudi, ker so bolj robustno izdelani, težji. Ker dosegajo dokaj visoke hitrosti, lahko pri trku močno poškodujejo ne le voznika, temveč tudi druge udeležence v prometu.

 

Zato ne čudi, da se je tudi država odločila uporabo električnih skirojev bolj zakonsko regulirati.

 

Zavarovanje električnega skiroja

Poskrbite za varno vožnjo z električnim skirojem. Čeprav je za vožnjo z električnim skirojem čelada obvezna za mlajše od 18 let, je priporočljiva za vse. S testom preverite, ali poznate tudi druga pravila za varno vožnjo z električnim skirojem. Vozite previdno in opazujte dogajanje okoli sebe.

 

Zavarujte se. Kljub temu, da zavarovanje električnih skirojev trenutno še ni obvezno, to ne pomeni, da za škodo, ki bi jo z vožnjo s skirojem povzročili drugim, niste odgovorni. Ste in škode so lahko visoke, sploh, če nekoga poškodujete.

 

Povprečna škoda iz zavarovanj splošne odgovornosti za poškodbe oseb se giblje med 3.000 in 4.000 evrov.

 

Zakaj bi tvegali in bili odgovorni za tovrstne zneske, ko pa se lahko zavarujete z zavarovanjem mikro mobilnosti, ki vključuje tudi zavarovanje e-skiroja in ostalih mikro prevoznih sredstev. Osnovni paket zavarovanja mikro mobilnosti vključuje tudi zavarovanje odgovornosti voznika – lastnika mikro prevoznega sredstva in krije škodo, ki jo ta povzroči tretjim osebam ali njihovim stvarem.

 

Kaj vključuje zavarovanje mikro mobilnosti?

Osnovni paket zavarovanja vključuje:

 

 • Odgovornost zavarovanca: to pomeni kritje morebitnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb za škodo (telesno ali na stvareh), ki ste jim jo povzročili z uporabo mikro prevoznega sredstva – električnega skiroja.
 • Asistenco: asistenčne storitve, kot so vaš prevoz, posredovanje informacij in pomoč za prevozno sredstvo doma/na cesti, prevoz prevoznega sredstva, namestitev v hotelu) in kritje stroškov izvedbe.
 • Nezgodo in asistenco po poškodbi: vsebuje kritja za nezgodno smrt, težje poškodbe, zlome, izpahe, opekline in poškodbe mehkih tkiv. Poleg tega pa vsebuje tudi kritja za specialistične preglede, diagnostiko in ambulantno rehabilitacijo po poškodbi.

 

Če zaradi okvare vozila ne morete nadaljevati poti, potem asistenca za vas organizira prevoz. Poglejmo, kako to deluje v praksi.

 

PRIMER 1:

V službo in domov se vozite z e-skirojem. Na poti domov se vam izprazni baterija in z vožnjo ne morete nadaljevati. Pokličete asistenčni center, kjer uredijo prevoz za vas in e-skiro od mesta, kjer se nahajate, do doma.

 

PRIMER 2:

S svojim novim e-kolesom se odločite povzpeti na primorski vrh Nanos. Za izhodišče izberete naselje Podnanos, od koder se proti vrhu vije asfaltirana razgledna pot. Med vzponom opazite, da se vam je guma izpraznila. Ker nimate izkušenj z zamenjavo zračnice, se odločite poklicati asistenčni center. Ta pošlje serviserja, ki pride do vas in vam zamenja zračnico na kolesu.     

 

Zavarovalno kritje lahko razširite tudi s kasko zavarovanjem za primer, če se poškoduje ali uniči vaše mikro prevozno sredstvo.

 

Česa to zavarovanje ne krije?

Iz zavarovalnega kritja so med drugim izključene naslednje škode oziroma nezgode:

 

 • Škode/nezgode, ki nastanejo, če ste električni skiro uporabljali pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi.
 • Škode/nezgode, ki nastanejo, če ste posegli v električni skiro, tako da ste spremenili njegove vozne lastnosti v nasprotju z navodili proizvajalca in na tak način, da se ne uvršča več med posebna prevozna sredstva po zakonu, ki ureja motorna vozila. To denimo pomeni, da lahko doseže višjo hitrost od 25 km/h.
 • Škoda, ki jo utrpite sami.
 • Škoda, ki nastane na vašem premoženju. 
 • Asistence, če asistenčni center niste obvestili v treh dneh od nastanka asistenčnega primera oziroma niste poklicali asistenčnega centra. 
 • Asistence, če potrebujete asistenco na območju, ki ni dostopno s cestnim vozilom izvajalca asistenčnih storitev.

 

Kako pa se lahko zavarujem za škodo, ki nastane meni?

Zavarovanje mikro mobilnosti vključuje tudi zavarovanje za primer nezgode in asistence po poškodbi in vsebuje kritja za:

 

 • nezgodno smrt,
 • težje poškodbe,
 • zlome, izpahe, opekline in poškodbe mehkih tkiv,
 • asistenco po poškodbi (specialistični pregledi, diagnostika in ambulantna rehabilitacija) .

 

Zavarovanje velja samo za nezgode in poškodbe, ki bi se vam zgodile pri vožnji in upravljanju mikro prevoznega sredstva, ki je na polici navedeno s serijsko številko.

 

Kako lahko skiro zavarujem proti kraji?

E-skiro lahko proti kraji zavarujete v sklopu zavarovanja mikro mobilnosti, in sicer, če poleg osnovnega kompleta izberete tudi kasko paket zavarovanja. To krije poškodovanje ali uničenje vašega mikro prevoznega sredstva zaradi prometne nesreče (ko je mikro prevozno sredstvo udeleženo v prometni nesreči ali zaradi prometne nesreče z vozilom, na ali v katerem je mikro prevozno sredstvo) in posledice vlomske tatvine, ropa, kraje, požara, toče, strele, eksplozije, viharja, manifestacije in demonstracije, padca letala in potresa.

 

Kje velja zavarovanje?

Zavarovanje odgovornosti velja na območju Evrope, asistenca pa velja v Sloveniji, pri čemer je možna razširitev kritja na Avstrijo, Italijo, na Madžarsko in na Hrvaško.

 

Ali je to zavarovanje samo zavarovanje za električni skiro?

Z zavarovanjem mikro mobilnosti lahko zavarujete mikro prevozna sredstva, kot so kolo, e-kolo, e-skiro, segway, električni skuter in invalidski voziček oziroma druga kopenska prevozna sredstva na motorni pogon za prevoz oseb, ki so v lasti zavarovanca in katerih hitrost ne presega 25 km/h. Največja širina mikro prevoznega sredstva ne presega 80 cm in masa ne presega 550 kg.

 

Ali to zavarovanje velja tudi, če električni skiro le najamem?

Pri Zavarovanju mikro mobilnosti to ne velja. Zavarovanec je lahko samo lastnik kot voznik mikro prevoznega sredstva.

 

Z zavarovanjem odgovornosti, asistence, nezgode in prtljage uporabnikov mikro prevoznih sredstev v sklopu Avtomobilnega zavarovanja pa je krita tudi morebitna škoda, ki bi jo lahko tretjim osebam povzročili z najetim e-skirojem. Prav tako lahko v sklopu AvtoMobilnega zavarovanja pri najetem e-skiroju uveljavljate asistenčne storitve, ki obsegajo skrb za prevozno sredstvo in zavarovanca.

 

Kaj še moram vedeti o zavarovanju mikro mobilnosti?

Vedeti morate, da je zavarovalna vsota za odgovornost enotna za osebe in stvari ter po posameznem škodnem dogodku znaša 50.000 evrov. Obenem je ta znesek tudi skupno izplačilo vseh odškodnin za vse zavarovalne primere v enem letu. Če bi se denimo zgodilo, da povzročite več škod, je 50.000 evrov največ, kar bi vam zavarovalnica izplačala v enem letu za vse škode.

 

Pri tem zavarovanju je prisotna tudi odbitna franšiza. Franšiza je vaša lastna udeležba pri škodi, ki jo nosite sami. Odbitna franšiza znaša 10 % od škode, vendar ne manj kot 100 evrov in ne več kot 1.000 evrov.

 

Primer: škoda je ocenjena na 1.000 evrov, odbitna franšiza znaša 10 % od odškodnine, kar v tem primeru pomeni 100 evrov. Zavarovalnica plača 900 evrov, vi pa 100 evrov. 

 

Kaj pa ostale možnosti zavarovanja?

Poleg zavarovanja mikro mobilnosti lahko skiro zavarujete tudi v sklopu akcijskega zavarovanja AvtoMobilno, kjer lahko ob obnovi obstoječega ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja sklenete akcijsko zavarovanje prtljage, zavarovanje odgovornosti, asistence, prtljage, nezgodno zavarovanje, zavarovanje rehabilitacije po nesreči v prometu in zavarovanje prtljage mikro prevoznih sredstev ter zavarovanje malih živali med prevozom.

 

Zavarovanje skiroja in drugih mikro prevoznih sredstev pa je možno tudi v okviru Zavarovanja osebne zaščite (sklop mikro mobilnost – kasko in asistenca).

družina, otroci, prosti čas, aktivno življenje, preventiva, zdravje, avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje mikro mobilnosti, avtomobilno zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.