Vlaganje v vzajemne sklade za podjetja

Kam kot podjetje vlagati sredstva, da boste vrednost sredstev ohranili ali oplemenitili?

Podjetja in podjetniki se ob dobrem poslovanju srečujejo s presežnimi sredstvi na svojih tekočih računih. Čeprav se sliši neverjetno, pa jim to v zadnjem času povzroča več skrbi kot zadovoljstva. Zato iščejo možnosti, kako ohranjati ali oplemenititi vrednost sredstev. Ena od možnosti so tudi vzajemni skladi.

Zakaj kot podjetje vlagati v vzajemne sklade?

Vzajemni skladi postajajo za podjetja vse bolj privlačen način varčevanja. Razlogi za vlaganje v vzajemne sklade so najpogosteje doseganje višje donosnosti na prosta sredstva, razpršitev sredstev v drug naložbeni razred, oblikovanje finančne rezerve, ničelne obrestne mere v bankah v preteklem letu, v zadnjem času pa veliko težav povzročajo napovedane ležarine za bančno hrambo.

 

Prednosti vlaganja v vzajemne sklade za podjetja

Podjetja se za investiranje v vzajemne sklade odločijo predvsem zaradi enostavnega načina investiranja, saj kot vlagatelji ne potrebujete specializiranega znanja. Največja prednost vlaganja v vzajemne sklade je zagotovljena likvidnost sredstev. Do svojega denarja lahko namreč dostopate kadarkoli, naložba pa praviloma nima časovne omejitve.

 

Tako istočasno investirate in imate sredstva na razpolago za hitro kritje morebitnih finančnih izpadov.

 

Druge prednosti vlaganja v vzajemne sklade pa so še:

  • nizki in v naprej znani stroški upravljanja,
  • preglednost naložbe,
  • fleksibilnost prilagajanja naložbe,
  • dobro razpršene naložbe,
  • zakonsko regulirane naložbe in
  • nadzorovanost varnega poslovanja družbe za upravljanje, zato je nemogoče, da bi bili vložki izgubljeni zaradi prevar ali slabega poslovanja družbe za upravljanje.

 

Kaj so značilnosti vlaganja v vzajemne sklade za pravne osebe?

Če boste v sklade vlagali v imenu podjetja, obstaja nekaj okoliščin, ki so v primerjavi z investiranjem fizične osebe drugačne

  1. Pravna oseba plača davek od dohodka pravnih oseb letno, in sicer na podlagi davčne bilance po veljavni davčni stopnji (trenutno 19 %) ne glede na čas imetništva naložbe, medtem ko ima fizična oseba obveznost plačila davka šele ob izplačilu.
  2. Prenosi sredstev med skladi se štejejo za nakup in prodajo, kar pa za fizično osebo ne velja.
  3. Podjetju se priznajo celotni plačani vstopni in izstopni stroški, medtem ko se fizičnim osebam obračunajo normirani vstopni in izstopni stroški v višini 1 %, in sicer v primeru,  da je davčna osnova pozitivna. 
  4. Naložbo v vzajemne sklade (podobno kot v delnice, ki kotirajo) evidentira družba glede na namen, za katerega je naložba pridobljena.

 

Kako izbrati primerno naložbo?

Pri odločitvi glede izbire naložbe mora podjetje izbirati, kateri cilj želi zasledovati. Na eni strani imamo v mislih plemenitenje na drugi zgolj ohranjanje vrednosti in stabilnost. Za obe možnosti nam vzajemni skladi ponujajo enostaven odgovor.

 

Ohranjanje sredstev

Če je vaš namen vlaganja v vzajemne sklade ohranjanje vrednosti sredstev, je dober in enostaven odgovor investicija v kombinacijo manj tveganega sklada (Triglav Money Market EUR) z globalnim delniškim skladom (Triglav Steber Global).

 

Za ohranjanje vrednosti sredstev priporočamo kombinacijo manj tveganega sklada in globalnega delniškega sklada v razmerju 90 : 10.

 

 

Na sliki je prikazano gibanje sestavljenega portfelja za 5-letno obdobje od marca 2016 do marca 2021. Donos portfelja v celotnem obdobju je 4,44 % oziroma v povprečju 0,88 % na leto. Dobro se vidi nihaj portfelja navzdol v najbolj kritičnem obdobju, ko smo se prvič srečali s pandemijo COVID-19. V primerjavi z delniškim trgom, ki je zanihal tudi za več kot 40 %, je predlagani portfelj dobro ublažil padec in zmanjšal tveganje. Donosnost sestavljenega portfelja zasleduje dolgoročno povprečno donosnost v višini od 0,5 % do 0,8 % letno.

 

Zelo primerna storitev za vlagatelje je tudi Individualno upravljanje premoženja (IUP), ki še dodatno pripomore k temu, da se portfelj giblje po zastavljeni strategiji.

 

Oplemenitenje sredstev

Doba varčevanja pomembno vpliva na izbiro sklada in načina razpršitve sredstev. Podjetja sicer običajno izbirajo varnejše naložbe, a pri daljši dobi varčevanja je priporočljivo poseči po bolj tveganih naložbah. Posledično se lahko pričakuje tudi višjo donosnost. Na izbiro bolj ali manj tvegane naložbe vpliva tudi namen izbranega varčevanja. Pri srednjeročnem in dolgoročnem investiranju lahko izbiramo med različnimi kombinacijami vzajemnih skladov.

 

Glede na tveganju naklonjeno izbiro, se priporoča razmerje med delniškimi in obvezniškimi naložbami, in sicer pri konservativni kombinaciji 30 : 70, pri uravnoteženi kombinaciji 50 : 50 in pri dinamični kombinacij 90 : 10.

 

Primeren sklad za konservativno kombinacijo je Triglav Preudarni, za uravnoteženo Triglav Renta in za dinamično Triglav Steber Global v kombinaciji s Triglav Obvezniški.

 

 

 

 

Kaj lahko nastane iz vloženih sredstev?

Kapitalski trgi so dinamični, zato potrebujete zanesljivega finančnega strokovnjaka, ki vas bo razumel in vam bo pomagal pri naložbenih odločitvah.

 

Vas zanima, koliko lahko s svojimi sredstvi privarčujete, ali pa se sprašujete, kako priti do želenega zneska? Poiščite odgovore s pomočjo našega vlagateljskega kalkulatorja.

 

Postopek pričetka varčevanja in investiranja v vzajemne sklade je enostaven. Za podjetje sklenemo pristopno izjavo, s katero se uredijo vse formalnosti in že ste pripravljeni za nalaganje sredstev. Naložbe v vzajemne sklade nimajo posebnih omejitev, vlagate lahko občasno, redno, višina posamičnega vložka ni omejena in jo lahko prilagodite zmožnostim. Tudi za izplačilo sredstev ni nobenih omejitev. Postopek je preprost, podjetje kot vlagatelj odda prodajno naročilo, v katerem opredeli, koliko sredstev želi izplačati in iz katerega sklada, izplačilo se izvrši in denarna sredstva nakaže na račun podjetja. Več informacij tukaj.

 

Odločitev za primerne naložbe, ki ustrezajo vašim pričakovanjem, je mnogokrat težka. Zato si na Triglav Skladih prizadevajo tako vlagateljem fizičnim osebam kot vlagateljem podjetjem pomagati, da sprejmejo preudarne naložbene odločitve. Veseli bodo vašega klica ali sporočila. Če želite finančni nasvet, se jim oglasite ali oddajte svoje kontaktne podatke in z veseljem vas bodo kontaktirali.

 

posel, varčevanje, vzajemni skladi
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.