Vodič po zavarovanjih za podjetnike

Pojasnjujemo, kakšne možnosti imate na voljo.

Ne glede na to, ali poslujete kot samostojni podjetnik ali kot družba z omejeno odgovornostjo, potrebujete zavarovanja. Toda katera? Na to vprašanje je več možnih odgovorov, ki so odvisni tudi od dejavnosti, s katero se ukvarjate. Tako kot imamo različne potrebe ljudje, jih imajo tudi podjetja. Zato je težko podati rešitev, ki velja za vse. Bomo pa v članku pojasnili ključna zavarovanja za podjetnike, da boste bolje razumeli, kakšne so vaše možnosti. 

Kako boste delali …

… če se vam poškoduje stroj, vam ukradejo orodje, vam mobilnik pade na tla ali pa vam zgori pisarna. Možnih nezaželenih scenarijev je ogromno.

 

Kot podjetnik ste pri svojem delu morda odvisni od posebnega orodja, računalnika, morda imate v lasti pisarno ali poslovni prostor. Gre za stvari, ki so ključne za vaše delo in predstavljajo strošek, ki ni bil zanemarljiv.

 

Svetujemo vam, da jih zavarujete z ustreznim zavarovanjem:

 

  • Požar v pisarni? Odgovor bo požarno zavarovanje, ki krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi nevarnosti kot so požar, strele, vihar,  toča, itd. Posebej se lahko dogovorite tudi za zavarovanje nevarnosti, kot so: poplava, potres, izliv vode  …
  • Poškodba stroja? Tudi na to se lahko pripravite s strojelomnim zavarovanjem, ki krije uničenje ali poškodovanje strojev, strojnih in električnih naprav, instalacij …
  • Ukradejo vam orodje? Vlomsko zavarovanje krije škodo, če so bile zavarovane stvari ukradene, uničene ali poškodovane pri vlomu, ropu oziroma poskusu teh dejanj.
  • Razbit pametni telefon? Z zavarovanjem elektronske opreme boste preskrbljeni za morebitno uničenje, poškodovanje, vlomsko tatvino  ali rop zavarovane stacionirane in prenosne elektronske opreme.

 

Zavarujete se lahko za različne nevarnosti, upoštevajte pa, da lahko zavarujete tako objekt, če ga pri delu uporabljate, kot opremo, ki pa se lahko nahaja v zgradbi ali na prostem.

 

Pripravljeni na izgubo dobička?

Požar, ki vam uniči pisarno ali delavnico, v kateri izdelujete izdelke, bo povzročil tudi precejšnjo posredno škodo, saj vam onemogoči, da bi nadaljevali z delom, in tako ne morete na primer izdelovati svojih izdelkov.

 

S požarnim zavarovanjem je krita le materialna škoda, ki jo je požar povzročil.

 

V takih primerih vam bo pomagalo zavarovanje obratovalnega zastoja. To zavarovanca zaščiti pred vplivi, ki jih ima materialna škoda na njegovo poslovanje. Z zavarovalnino iz naslova obratovalnega zastoja vam zavarovanje pomaga, da boste v kar se da enakem finančnem položaju, kot bi bili, če do obratovalnega zastoja ne bi prišlo. To zavarovanje zagotavlja tudi nemoteno izplačilo plač zaposlenim.

 

Zavarovanje obratovalnega zastoja lahko sklenete tudi zaradi strojeloma v proizvodni dejavnosti.

 

Službena vozila s podjetniškim avtomobilskim zavarovanjem

Kot odgovoren lastnik mora vaše podjetje poskrbeti tudi za avtomobilska zavarovanja službenih vozil.

 

Vsekakor boste morali skleniti zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ki je obvezno zavarovanje, saj poskrbi, da ko z vašim vozilom nenamerno povzročite škodo drugi osebi, zavarovalnica oškodovancu povrne nastalo škodo.

 

Svetujemo pa vam, da poskrbite tudi za zavarovanje avtomobilskega kaska, zavarovanje voznika za telesne poškodbe AO plus in avtomobilsko asistenco. Dodatno lahko za uporabnike vaših vozil poskrbite še z zavarovanjem rehabilitacije po prometni nesreči.

 

Ste odgovorni do drugih?

Ne glede na to, s čim se ukvarjate, ste odgovorni do drugih. In pri opravljanju dela lahko drugi osebi nenamerno povzročite škodo.

 

Za tak primer se lahko zavarujete z odgovornostnim zavarovanjem. To zavarovanje je za določene dejavnosti predpisano z zakonom, torej je obvezno, če se želite s to dejavnostjo ukvarjati. V takih primerih zakon tudi predpiše, kakšne morajo biti minimalne zavarovalne vsote in zavarovalna kritja. Vi jih prostovoljno lahko le zvišate ali razširite.

 

Zakon o dimnikarskih storitvah na primer določa, da morate, če opravljate dimnikarske storitve, imeti sklenjeno obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati uporabnikom dimnikarskih storitev in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

 

Tudi če za vašo dejavnost zavarovanje odgovornosti ni obvezno, premislite o sklenitvi zavarovanja, katerega namen je, da vas ščiti pred zahtevki tretjih oseb za škodo, ki bi jo lahko povzročili pri opravljanju svojega dela.

 

Vsa zavarovanja svojega mikro ali malega podjetja lahko združite v Triglav podjetniški komplet in tako zagotovite najbolj celovito zaščito.

 

Zavarovanje splošne odgovornosti lahko sklene vsak podjetnik in krije odgovornost za škodo zaradi poškodb ljudi in škodo na stvareh, ki so v lasti tretjih oseb.

 

Določeni poklici (na primer odvetniki, notarji, projektanti …) se lahko zavarujejo z zavarovanjem poklicne odgovornosti, ki krije stroške za škodo zaradi strokovnih napak pri opravljanju določenega poklica.

 

Obstajajo pa še druge vrste zavarovanja odgovornosti: zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke, prevozniške odgovornosti za tovor v cestnem prometu, špediterske odgovornosti, itd.

 

Ne pozabite nase in na zaposlene

Z zavarovanjem premoženja ste poskrbeli, da vas stvari ne pustijo ne cedilu, oziroma ste pripravljeni, če vas. Toda ne smete pozabiti nase in na svoje morebitne zaposlene. Z ustreznim zavarovanjem tudi na tem področju se boste lahko brezskrbno posvetili svojemu poslovanju.

 

Zato pomislite tudi na naslednje pogoste scenarije:

 

  • Poškodba pri opravljanju dela? S kolektivnim nezgodnim zavarovanjem lahko poskrbite za take primere. Izbirate lahko med dvema možnostma: da ste zavarovani le v času opravljanja rednega dela oziroma tako med delom kot v prostem času.
  • Zaposleni zboli? Sebi in svojim zaposlenim lahko pomagate z zavarovanjem Specialisti + kolektivno, s katerim zagotovite hiter dostop do zdravnika specialista in čim hitrejšo vrnitev na delovno mesto. Sebe lahko zavarujete tudi za primer začasne in/ali trajne delovne nezmožnosti kot posledice bolezni ali nezgode, in sicer tako, da sklenete Dodatno življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost.
  • Pokojnina? Zaposlenim lahko omogočite, da se preko podjetja vključijo v kolektivno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Zanj je značilno, da ga v celoti ali delno financira delodajalec, ki je iz tega naslova deležen davčnih olajšav.
  • Kaj pa smrt zaposlenega? Scenarij, na katerega ne želite pomisliti, toda kot podjetnik morate biti pripravljeni. Iz sklenjenega Življenjskega zavarovanja za primer smrti bo podjetje v primeru smrti zaposlenega prejelo izplačilo, s katerim bo zaposlenega lažje nadomestilo. Za upravičence se lahko namesto podjetja določi svojce zaposlenega. V tem primeru bodo izplačilo prejeli slednji in tako laže premostili finančne posledice izgube svojca.
sklepanje zavarovanj, prijava škode, škodni primer, podjetniški komplet, posel, premoženjska zavarovanja posel, avtomobilsko zavarovanje posel, nezgodno zavarovanje posel, zavarovanje odgovornosti posel, zavarovanje terjatev, pokojninsko zavarovanje posel, življenjsko zavarovanje posel
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno podjetniško pot. Enkrat na mesec v vašem nabiralniku.