Vzdrževalna dela 17. in 18. 2. 2024
Zaradi vzdrževalnih del na informacijski infrastrukturi od sobote, 17. 2., od 15. ure dalje do nedelje, 18. 2. 2024, do predvidoma 15. ure spletna stran ne bo dosegljiva. Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo.
Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.triglav.si (v nadaljevanju spletno mesto Zavarovalnice Triglav, d. d.) je Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Zavarovalnica Triglav, d.d., si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.triglav.si.

 

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

 

Niti Zavarovalnica Triglav, d.d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

 

Zavarovalnica Triglav, d.d., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last Zavarovalnice Triglav, d.d., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

 

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.
 

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Zavarovalnica Triglav, d.d., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Zavarovalnice Triglav, d.d., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

 

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

 

V člankih, ki se nahajajo na spletni strani vsebovredu.triglav.si, so izražena stališča njihovih avtorjev, ki niso nujno tudi stališča Zavarovalnice Triglav, d.d.

 

Varstvo osebnih podatkov

V Zavarovalnici Triglav, d.d. se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. Vse informacije v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav, d.d. si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

 

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran vsebovredu.triglav.si, pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo, saj vas obvezuje.

Najboljši e-⁠novičniki

... za zdravo življenje, za starše, za voznike, za motoriste, za lastnike psov ...