Kako imam zavarovano posojilo?

Poskrbite, da se finančno breme kredita ne bo preneslo na druge.

Pred nekaj leti sem v televizijski oddaji prisluhnila izpovedi treh sestric, dveh študentk in osnovnošolke, ki so po smrti obeh  staršev  sicer  podedovale  stanovanje,  hkrati  pa tudi za 70.000 evrov dolgov. Zgodba, ki se je usedla v srce prenekateremu staršu, obenem pa zastavila vprašanje, kako je to mogoče. Ob najemu kredita običajno plačamo tudi stroške zavarovanja kredita. Ali slednje ne pomeni, da smo s tem v primeru najhujšega poskrbeli za neodplačani dolg?

Kaj je zavarovanje kredita?

Mnogi so zmotno prepričani, da je plačilo stroškov zavarovanja kredita enako sklenitvi zavarovalne pogodbe pri zavarovalnici. Pa ni – zavarovanje kredita pri banki je v bistvu zavarovanje banke pri zavarovalnici. Če pride do težav, naš kredit banki sicer res odplača zavarovalnica, se pa naš dolg prenese na zapuščino oziroma – na dediče. V tem primeru so dediči dolžni poplačati kredit, ali pa se odpovedati zapuščini. Zavarovalnica kljub plačilu stroškov zavarovanja kredita namreč ne nosi jamstva za poplačilo obveznosti kreditojemalca, saj za to nista sklenila zavarovalne pogodbe.

 

Ko najamemo kredit, torej potrebujemo zagotovilo, da finančnega bremena kredita v primeru nepričakovanih dogodkov ne bom prenesli na druge. Eden od primernejših načinov za zaščito svojih najdražjih je sklenitev življenjskega zavarovanja, ki ob dostopni premiji zagotavlja dovolj visoko zavarovalno kritje.

 

 

Izzivov, ki jih prinaša življenje, ne moremo predvideti, lahko pa se nanje čim bolje pripravite. Naročite se na posvet s strokovnjakom in preverite, kakšna bi bila ustrezna rešitev za vas.

 

Kako preprečiti prenos finančnih bremen na dediče?

Vzemimo mlado družino, ki se odloča za nakup lastnega stanovanja. Imajo nekaj privarčevanega denarja, a poleg tega vseeno potrebujejo še stanovanjski kredit. Odločijo se za najem kredita v višini 100.000 evrov z dobo odplačevanja 15 let. Ker mama Anja nima zaposlitve, je tridesetletni oče Miha edina oseba, ki preživlja tričlansko družino. Na kakšen način lahko Miha zagotovi, da neodplačani dolg v primeru njegove smrti ne bo ostal družini?

 

Oglejmo si dve možnosti, ki bi Mihu lahko ustrezali.

 

  1. Ob najemu kredita sklene življenjsko zavarovanje kreditojemalcev z zavarovalno vsoto v višini najetega kredita, to je 100.000 evrov. Tako bo poleg mesečne anuitete za kredit plačeval tudi zavarovalno premijo za omenjeno zavarovanje v višini 9,83 evra na mesec (ob upoštevanju vračunane letne obrestne mere v višini 6 %) . Če se v dobi odplačevanja kredita ne zgodi kaj hujšega, bo do odplačila kredita za zavarovanje odštel skupno zavarovalno premijo v višini 1.179,60 evra. Če pa bi po desetih letih od najetja kredita prišlo do tragične prometne nesreče, bi zavarovalnica za pokritje neodplačanega dela kredita izplačala zavarovalno vsoto v višini 43.372 evrov.

  2. Ob najemu kredita Miha pri zavarovalnici sklene življenjsko zavarovanje za primer smrti z zavarovalno vsoto v višini 100.000 evrov. Zavarovalna premija za omenjeno zavarovanje je po izračunu 8,83 evra na mesec. Če se do poteka zavarovanja ne zgodi kaj hujšega, bo Miha za zavarovanje odštel skupno zavarovalno premijo v višini 1.589,40 evra. Če pa bi po desetih letih od sklenitve prišlo do tragične nesreče, bi zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto v višini 100.000 evrov. Ker bo izplačilo iz zavarovanja verjetno višje kot znesek neodplačanega kredita, bo upravičenec preostala sredstva porabil po svoji presoji.

 

Za oceno, kakšna zavarovalna vsota bi zadoščala, odgovorite na vprašanja v finančnem kalkulatorju.

 

Pri odločitvi za ustrezno zavarovanje in višino kritja je treba upoštevati vse finančne dolgove, ki bi v primeru smrti utegnili bremeniti najbližje. Končna odločitev je seveda na strani posameznika, zagotovo pa velja, da v prvi vrsti zaščitimo tiste, ki so nam ljubi – in so finančno nepreskrbljeni.

 

Podrobneje o obeh zavarovanjih:

 

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev za poplačilo posojila

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je namenjeno poplačilu kredita z zavarovalno vsoto, ki se izplača v primeru smrti zavarovane osebe. Sklene se v kombinaciji z najemom kredita pri banki, tako da se zavarovalna doba ujema z dobo najema kredita. Zavarovalna vsota se določi tako, da je enaka znesku najetega kredita ali višja od njega. V primeru smrti zavarovane osebe se zavarovalna vsota najprej nameni odplačilu kredita, njen morebitni presežek pa zavarovalnica izplača upravičencu.

 

Življenjsko zavarovanje za primer smrti - finančna pomoč za najbližje

Življenjsko zavarovanje za primer smrti je lahko namenjeno pokritju stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovane osebe, nadomestitvi izpada dohodka, kot pomoč družini.

 

osebne finance, sklepanje zavarovanj
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.