Nakup nepremičnine: Kako se zavarovati?

Kaj morate vedeti o življenjskem zavarovanju kreditojemalcev.

Nakup stanovanja ali hiše ni enostavna ali hitra odločitev. Ko se končno odločite, je za vami dolgo obdobje iskanja, številni ogledi in skrben premislek, ali ste res našli svoj novi dom. Preden se lahko zasluženo vselite, pa sledi še za mnoge precej bolj stresen del, kako nepremičnino plačati. Če boste izbrali kredit, izberite tudi življenjsko zavarovanje.

Večina mora za tak znesek najeti kredit. Zavedate se, da predstavlja precejšnje finančno breme. Da ga boste zmogli, ne glede na to, kaj življenje prinese, je smiselno, da premislite tudi o sklenitvi življenjskega zavarovanja kreditojemalcev.

 

Kredit in življenjsko zavarovanje = življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je zavarovanje za primer smrti kreditojemalca s padajočo zavarovalno vsoto. S sklenitvijo zavarovanja si zagotovite, da bo kredit, če umrete, poplačan iz zavarovanja in ne bo obremenil vaših dedičev ali porokov.

 

Ob sklenitvi zavarovanja se višina zavarovalne vsote določi tako, da ni nižja od zneska najetega kredita. Zastavi se v korist kreditodajalca do višine neodplačanega dolga. Z leti se ta zavarovalna vsota znižuje, tako kot se z odplačevanjem kredita znižuje tudi znesek še neodplačanega kredita.

 

Zavarovanje se sklene z zavarovalno dobo, ki je enaka dobi odplačevanja kredita.

 

Osnovnemu zavarovanju za primer smrti lahko priključite še:

 

  • dodatno zavarovanje  za primer brezposelnosti, ki krije 6 ali 12 obrokov po kreditni pogodbi, in/ali

 

  • dodatno zavarovanje nezgodne invalidnosti, ki krije nastanek 50 ali več odstotne trajne nezgodne invalidnosti.

 

Obenem lahko na svoji polici zavarujete še drugo osebo, od katere je prav tako odvisno odplačevanje kredita (vzajemno zavarovanje).

 

To ni varčevanje

Vedeti morate, da življenjsko zavarovanje kreditojemalcev ne vključuje varčevanja.

 

Ob izteku police življenjskega zavarovanja kreditojemalcev ne dobite izplačane zavarovalne vsote.

 

Klasične oblike življenjskih zavarovanj so kombinacija varčevanja in zavarovanja za primer smrti. V času trajanja zavarovanja ste tako zavarovani za primer smrti, ob izteku police pa dobite izplačano zavarovalno vsoto, za katero ste se zavarovali.

 

V večini primerov pri klasičnih življenjskih zavarovanjih zavarovalne vsote niso dovolj visoke, da bi zadoščale za kritje najetega kredita. Namen zavarovanja kreditojemalcev je, da vam omogoča že s sorazmerno nizko premijo doseči visoko zavarovalno kritje, ki ga potrebujete zaradi najetega kredita.

 

Če že imate življenjsko zavarovanje

Če že imate sklenjeno katero od oblik klasičnega življenjskega zavarovanja, vam svetujemo, da tega zavarovanja ne prekinjate oziroma spreminjate. Ob najemu kredita ga lahko zastavite v korist banke. Za razliko do polne višine najetega kredita lahko sklenete še življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, ki je tudi zastavljen v korist banke.

 

Zdravniški pregled

Ali boste morali pred sprejemom v zavarovanje opraviti zdravniški pregled, je odvisno od želene zavarovalne vsote in vaše starosti. 

 

Zavarovalnica ima po starostnih skupinah določene limite, katerih višina pada s starostjo – starejši kot ste, nižji je limit. Če želena zavarovalna vsota presega višino limita, boste morali opraviti zdravniški pregled.

 

Z rezultati zdravniškega pregleda lahko zavarovalnica oceni višino tveganja, ki ga prevzema za čas trajanja zavarovanja in določi zavarovalno premijo pri želeni zavarovalni vsoti.

 

Stroške zdravniškega pregleda pri življenjskih zavarovanjih kreditojemalcev krije Zavarovalnica Triglav. Sklenitev zavarovanja z opravljenim zdravniškim pregledom je za vas dodatna prednost, saj imate že ob začetku zavarovanja zagotovljeno polno višino zavarovalne vsote tudi za primer naravne smrti.

 

Pri zavarovanju, sklenjenem brez zdravniškega pregleda, pa v prvih šestih mesecih od začetka zavarovanja velja polovično jamstvo, če umrete naravne smrti. To pomeni, da zavarovalnica ob naravni smrti izplača samo polovico dogovorjene zavarovalne vsote, kar pa ne velja, če zavarovana oseba umre zaradi nezgode.

 

Sklenete ga v bankah, v korist banke

Življenjska zavarovanja kreditojemalcev sklepajo banke. To možnost vam ponudijo ob najemu kredita. S sklenjenim življenjskim zavarovanjem kreditojemalcev lahko imate tudi ugodnejše pogoje ob najemu kredita v banki (npr. nižjo obrestno mero).

 

Za sklenitev zavarovanja se lahko odločite ob najemu kredita, lahko pa tudi kasneje, ko kredit že nekaj časa odplačujete.

 

Zavarovanje se zastavi v korist banke. Ob smrti kreditojemalca, lahko pa tudi ob nastopu nezgodne invalidnosti, če ste priključili dodatno zavarovanje, se kredit poplača iz sklenjenega zavarovanja in ne obremeni vaših dedičev ali porokov. Morebitna razlika med višino zavarovalne vsote in zneskom neodplačanega kredita se izplača upravičencu, ki je določen na polici.

 

Ob sklenitvi zavarovanje se lahko dodatno zavarujete tudi za primer brezposelnosti. V primeru izgube zaposlitve zavarovalnice namesto vas poplača 6 ali 12 obrokov po kreditni pogodbi in vas s tem razbremeni dodatnih finančnih obveznosti.

 

Izbirate lahko med obročnim plačevanjem premije in plačilom premije v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja. Pri obročnem plačevanju premijo plačujete le 2/3 dogovorjene zavarovalne dobe. Enkratna premija pa je nižja od vsote obročnih plačil v dogovorjeni zavarovalni dobi.

 

Spremembe s soglasjem banke

Če boste po sklenitvi zavarovanja želeli polico spreminjati, lahko to naredite s soglasjem zastavnega upnika. Pri življenjskem zavarovanju kreditojemalcev je to banka.

 

Če se torej odločite za menjavo banke zaradi ugodnejšega kredita pri drugi, za spremembo potrebujete soglasje banke. Zamenjava zastavnega upnika, to je banke, bi sicer prišla v poštev le, če bi se pri drugi banki dogovorili za primerljiv kredit (s primerljivo višino in dinamiko odplačevanja).

 

Če kredit poplačate prej, se zavarovanje lahko predčasno prekine. A zopet potrebujete soglasje zastavnega upnika, torej banke.

 

Tudi odstopite lahko od pogodbe le s soglasjem zastavnega upnika.

 

Tukaj si lahko pogledate informativni izračun za (obročno) življenjsko zavarovanje kreditojemalca.

osebne finance, nepremičnine, zavarovanje kreditojemalcev, življenjsko zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.