Pokojninska zavarovanja po novem: Varčevanje po meri

Ključne novosti pri izbiri naložbene politike, ki jih morate poznati.

Ste v preteklem času zasledili informacijo o noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju? Ste morda dobili po pošti tudi obvestilo zavarovalnice o spremembah? Če ste ga samo na hitro preleteli in odložili za kasneje, ne skrbite. S spremembami vas bomo še seznanjali. V nadaljevanju pa pojasnjujemo ključne informacije o novostih pri izbiri naložbene politike.

Kaj bo drugače?

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) vam bo po novem ponujalo več svobode pri izbiri kritnih skladov, v katere boste nalagali sredstva. Novost omogoča doseganje potencialno večjih donosov, če boste pripravljeni prevzeti večje naložbeno tveganje. Naložbena politika je oblikovana po načelu življenjskega cikla. To pomeni, da so tveganja in donosi v vsakem življenjskem obdobju uravnoteženi tako, da bi zavarovancem zagotovili čim večjo finančno varnost po upokojitvi.

 

V Zavarovalnici Triglav smo v ta namen oblikovali Skupino kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, ki jo sestavljajo:

 

  • kritni sklad TRIGLAV PDPZ – drzni,
  • kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zmerni,
  • in kritni sklad TRIGLAV PDPZ – zajamčeni.

 

Ključna pri izbiri posameznega sklada sta starost posameznika in želeni naložbeni profil. Trije različni skladi omogočajo, da skozi celoten življenjski cikel prilagajate svojo naložbeno politiko in tako dosegate optimalne donose na vložena sredstva.

 

Kaj točno pomeni naložbena politika življenjskega cikla?

Naložbena politika življenjskega cikla v začetnem obdobju varčevanja omogoča doseganje potencialno višjih donosov iz naslova pretežno delniških naložb, kar za zavarovanca pomeni tudi prevzemanje večjega naložbenega tveganja. S približevanjem konca obdobja varčevanja pa se povečuje delež naložb, ki varujejo že ustvarjene donose. Struktura naložb in naložbeno tveganje sta tako dejansko prilagojena starosti zavarovanca.

 

Kako naj izberem pravi kritni sklad?

 

Kaj moram torej storiti?

Zaenkrat še nič. Vse spremembe novele zakona namreč še niso stopile v veljavo, saj še vedno pričakujemo določena soglasja k dokumentom. Ko pa bo do tega prišlo, vas bo zavarovalnica pozvala, da se odločite, ali želite pristopiti k naložbeni politiki življenjskega cikla, ali boste svoja sredstva še naprej nalagali v zajamčen kritni sklad. Če boste pristopili k naložbeni politiki življenjskega cikla, boste uvrščeni v ustrezen sklad, ki bo omogočal najbolj optimalno kombinacijo tveganj in donosov v skladu s predvideno starostjo za posamezen krtini sklad. Mlajši pa se boste lahko odločili tudi za nižjo stopnjo tveganja in pristopili h kritnemu skladu z nižjim tveganjem.

 

Kasnejši prehodi iz enega v drugi sklad bodo glede na vašo starost in glede na izbrani način prenosa sredstev izvedeni avtomatsko. Ne glede na začetno izbiro kritnega sklada pa velja, da boste lahko sredstva med kritnimi skladi Skupine TRIGLAV PDPZ prenašali tudi sami, in sicer enkrat letno brez stroškov. Pri tem vas bodo omejevale le starostne meje posameznega kritnega sklada.

 

Vam bo ta nasvet prišel prav? Potem ne smete zamuditi ostalih. Vpišite svoj e-naslov in obveščali vas bomo o zanimivih zavarovalniških vsebinah.

 

pokojnina, varčevanje, osebne finance, pokojninsko zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.