Kako se znajdete z vzajemnimi skladi?

Upravljanje s skladi ni skrivnost, a zahteva številna znanja, čas in trud.

Če se spogledujete z odločitvijo, da bi začeli z vlaganjem v sklade, imate prav gotovo veliko vprašanj. Kako razumeti in reagirati na dnevno dinamiko in dolgoročne trende? Kako imeti pregled nad vsemi regijami, trgi, sektorji? Kakšna je vloga finančnih analitikov in upravljalcev premoženja? Kje dobiti relevantne informacije o dogajanjih na kapitalskih trgih? Na nekaj od teh vprašanj bom poskušal odgovoriti v tem prispevku. 

Da je na kapitalskih trgih vedno živahno, je trditev, s katero se le malokdo, ki spremlja kapitalske trge, ne bi strinjal.

 

Kapitalski trgi so najbolj rahločuten lakmusov papir dogajanja v gospodarstvu, saj udeleženci hitro in pogosto odločno reagirajo na vsak dogodek, novico, spremembo …

 

Do dogodkov in sprememb prihaja seveda dnevno, včasih celo večkrat na dan. Omenjene reakcije vlagateljev se zrcalijo v cenah naložb (delnicah, obveznicah, inštrumentih denarnega trga), kar povzroča njihovo nihajnost, ki, zanimivo, povratno vpliva na taiste udeležence, ki tako razpravljajo o učinkih učinkov in sprožijo nov val reakcij. Izjemen svet!

 

Kaj in kako delajo finančni upravljalci in analitiki?

Vse to se dogaja z ogromnim številom naložb, ki jih posameznik sam ne uspe spremljati. To pa lahko uspešno spremlja ekipa usposobljenih in izkušenih finančnih strokovnjakov, ki si jih lahko privoščijo finančne institucije. Običajno govorimo o upravljavcih, ki skrbijo za upravljanje premoženja, in analitikih, ki so upravljavcem v pomoč.

 

Finančni upravljalci in analitiki si pri razumevanju in interpretaciji dogajanja na kapitalskih trgih pomagamo z opazovanjem različnih »krovnih« indikatorjev, ki nam omogočajo, da ločimo zrno od plevela oziroma šuma od informacije, ali da vidimo gozd in ne le dreves.

 

Tako namesto, da bi pri razmišljanju o inflaciji in bi opazovali zgolj ceno nafte, upoštevamo raje ceno košarice dobrin. Prav tako o trendu delniškega trga ne sodimo le na podlagi najbolj vročih delnic, temveč si pomagamo z značilnostmi širših delniških indeksov. Pri vsem tem nam še najbolj pomagajo izkušnje. Te pa prinesejo le leta spremljanja kapitalskih trgov.

 

Pregled nad regijami, sektorji in naložbeni razredi

Ali je mogoče z ekipo strokovnjakov pokriti vsak segment naložb, boste vprašali. Seveda ne. Mnenja o vsem ne moremo imeti. Smo pa definirali segmente gospodarstva, kjer si želimo globljega razumevanja, in ki pokrijejo večji del naložb s kapitalskih trgov:

 

  1. Tako smo svoje delovanje strukturirali okoli večjih svetovnih regij, ki ustrezajo velikosti tamkajšnjih kapitalskih trgov. Ločeno torej obravnavamo makroekonomsko kondicijo ZDA, EU, Japonske in trgov v razvoju. S tem, ko definiramo gospodarsko zdravje omenjenih štirih regij, smo sposobni ugotoviti, katera od regij je v danem trenutku najobetavnejša z naložbenega vidika.
  2. Naslednja raven so gospodarske panoge. Proučevanje teh smo razdelili med več naših kolegov. Sistematično periodično poročanje o razmerah v podjetjih iz posamezne panoge nam omogoča, da identificiramo najprivlačnejše panoge.
  3. Kolegi, ki se ukvarjajo z naložbenimi razredi, so tisti, ki lahko odgovorijo na vprašanje, ali je čas za vlaganje v delnice. V tej skupini so naši izkušeni upravljavci, ki ugotavljajo, kaj je v danem trenutku najbolje početi z delnicami, obveznicami in denarjem.
  4. Posebno skupino smo organizirali tudi za preučevanje obveznic, ki so bolj popularne med institucionalnimi vlagatelji. Ta naložbeni razred je po velikosti bistveno večji od delnic. Omenjena skupina se redno opredeljuje glede naklonjenosti različnim ročnostim in tveganju obveznic.
  5. Zanimiv segment so tudi trgi v razvoju, kamor po razvitosti kapitalskega trga (komajda) spada tudi naša regija. Ekipa upravljavcev in analitikov kvartalno proučuje naložbene priložnosti v državah v razvoju (Kitajska, Indija, Brazilija, Rusija …).

 

Kako lahko spremljate dnevno dinamiko in dolgoročne trende?

Upravljavci in analitiki dneve začenjamo s prebiranjem številnih medijev z vseh koncev sveta, ki v kombinaciji s skrbno izbranim naborom premikov delniških indeksov in surovin tvorijo našo Jutranjo budilko. V njej želimo opozoriti na ključne dogodke preteklega dne, ki bodo po našem mnenju imeli močnejši oziroma trajnejši vpliv.

 

Nemalokrat se finančni strokovnjaki znajdemo v vlogi komentatorjev ekonomskih razmer in poslovnih dogodkov, ki so objavljeni v znanih slovenskih medijih, na spletnih straneh Triglav Skladov pa jih najdete pod rubriko Aktualno.

 

A pri proučevanju dnevnega utripa iz gospodarstva in kapitalskih trgov nikoli ne pozabimo dolgoročno začrtanih scenarijev. Te še najbolj pojasnjujejo trajnejši trendi, o katerih razpravljamo v rubriki Investicijske teme. »Če ne veste, kam greste, vas bo vsaka pot pripeljala tja,« pravi znani rek. V investicijskih temah razmišljamo o dejavnikih, ki nas bodo spremljali in oblikovali leta, zato so ključni za postavitev naložbenega cilja (strategije).

 

Četrtletno v družbi pripravljamo t. i. Naložbeni komentar, v katerem bralce najprej seznanimo z najpomembnejšimi dogodki in premiki na kapitalskih trgih v preteklem četrtletju. Sledi komentar aktualne teme, ki bo pomembno sooblikovala investicijsko sfero v prihodnjem obdobju. To navežemo na zadnji del, v katerem razkrijemo, kaj bo prineslo prihodnje četrtletje. Naložbeni komentar je torej krajši povzetek preteklega dogajanja in naših naložbenih obetov, bralcu pa vsakič razkriva tudi najbolj perečo tematiko.

 

Kam torej vložiti denar?

Naši strokovnjaki so mnenja, da se bodo izjemne stopnje gospodarske rasti, ki so posledica skorajda »elastičnega« odboja po preteklih zaprtjih gospodarstev, v prihodnjem obdobju nekoliko umirile. Kljub vsemu so napovedi gospodarske aktivnosti še vedno nadpovprečno visoke, zato temeljnih težav za tvegane naložbe v prihodnje ne vidimo.

 

Glede regij smo najbolj naklonjeni razvitim trgom, kjer imamo v mislih predvsem Evropo in ZDA, katerih gospodarstvi se še naprej krepita. Trgi v razvoju so letos pod pritiskom predvsem zaradi kitajskega odločnega urejanja družbe in gospodarstva, kar bi se znalo v prihodnjem letu zaradi prihajajočih pomembnih volitev spremeniti.

 

Med sektorji stavimo na informacijsko tehnologijo, kjer smo bili v zadnjem času priča številnim tehnološkim novostim, a tudi spremenjenim preferencam potrošnikov, ki pričajo o dolgoročnem potencialu podjetij iz sektorja. Poleg omenjenega se potencial skriva tudi v kakšnem cikličnem sektorju, ki zna v času nadpovprečne gospodarske aktivnosti bolj pridobiti.

 

Kako vam lahko pomaga finančni strokovnjak?

Glede na zapisano, upravljanje s skladi ni skrivnost, a zahteva številna znanja, čas in trud. Zakaj ne bi tega prepustili strokovnjakom?

 

Ravnanje z denarjem je precej intimen proces, morda še posebej za Slovence. Zato bi lahko celo rekli, da pri družbi Triglav Skladi prodajamo odnos s finančnim svetovalcem, katerega uspeh determinira strankino zaupanje. To zaupanje gradijo kompetence, vrednote in kultura finančnega svetovalca.

 

Odločitev za naložbo je torej neločljivo povezana z odločitvijo za pravega finančnega strokovnjaka.

 

V času preobilja informacij ni tako težko identificirati pravo naložbo, težje je najti zanesljivega in kredibilnega naložbenega partnerja, ki bo z vami tako v donosnih kot tudi zahtevnejših obdobjih. Na finančne strokovnjake pri Triglav Skladih se lahko obrnete s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 10 19, nam pišete na info@triglavskladi.si nas obiščete na vpisnih mestih po Sloveniji ali pa se nam oglasite preko naših profilov na družbenih omrežjih.

osebne finance, varčevanje, vzajemni skladi
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.