Z dejstvi nad strah

Pred najemom kredita realno ocenite svoje finančne zmožnosti.

Kar tri četrtine Slovencev živi v lastni nepremičnini, kar je več od povprečja Evropejcev, pri katerih je ta delež 69 %. Tudi po deležu tistih, ki za nepremičnine ne plačujejo kredita, smo pred Evropejci: pri nas je takih srečnežev kar 63 %, v EU pa le dobrih 42 %. Bi tudi vi radi imeli svoj lasten dom, a se bojite kredita? Strah pred kreditom je odveč, če se ustrezno pripravite.

Z načrtovanjem nad strah pred kreditom

Mag. Franka Bertoncelj, univ. dipl. psih., osebna in poslovna svetovalka pravi, da krediti tako kot vse druge zaveze vzbujajo občutek ujetosti. So kot past ali zanka okoli vratu, ki si jo nataknemo prostovoljno, ker v tistem trenutku življenja le na tak način lahko pridobimo neko imetje. Daljša ko je ročnost kredita, dlje časa bo trajal stresni občutek ujetosti.

 

Vendar pa poudarja, da kredit ne predstavlja »dosmrtne obsodbe«, ker ga lahko vedno prekinete, čeprav ima prekinitev tako kot vsaka odločitev svoje posledice, pozitivne in negativne.

 

Tu pa je še druga plat medalje: z »dosmrtnimi obsodbami« ni nič narobe. Zakaj? Ker nas učijo prilagajanja, prevzemanja odgovornosti in spoprijemanja s frustracijami, s tem pa prispevajo k osebni rasti.

 

Strah pri najemu kredita je zato normalen. A najlažje ga boste premagali, če boste svojo odločitev o najemu kredita primerno načrtovali in si znali odgovoriti na skrbi, ki vas mučijo. 

 

Koliko kredita zmorem odplačevati?

Odgovor na to seveda ni enoznačen. Nekateri finančni svetovalci pravijo, da si pri približni oceni lahko pomagate s priporočilom, naj višina kredita ne presega 2- do 2,5-kratnika letnega bruto prihodka (skupaj z morebitnimi dohodki iz popoldanskih dejavnosti in otroškimi dodatki). Če je letni zaslužek vašega gospodinjstva 40.000 evrov, je torej še vzdržna višina kredita 100.000 evrov.

 

V Abanki svetujejo, da realno ocenite svojo finančno sposobnost. Zabeležite si prihodke, predvidene stroške in redne mesečne odhodke – tako dobite približen znesek, koliko vam še ostane na mesec, torej koliko od tega lahko namenite za poplačilo kredita.

 

Drugo vodilo je lahko višina mesečnega obroka za kredit skupaj z zavarovanjem kredita, ki naj ne bi presegala 28 oziroma največ 30 % mesečnega bruto prihodka.

 

Fiksna ali spremenljiva obrestna mera?

Fiksna obrestna mera ostane nespremenjena ves čas trajanja pogodbe. Spremenljiva obrestna mera pa je vezana na spremembe v višini referenčne obrestne mere (euribor), zato njene vrednosti v prihodnje ne moremo predvideti. Lahko se spreminja, tudi zviša in posledično se zviša tudi mesečna obremenitev kreditojemalca.

 

Višina obrestne mere se med bankami razlikuje, zato je pred odločitvijo za najem kredita priporočljivo pridobiti več različnih ponudb.

 

A čeprav je pri najemu kredita pomemben vsak evro, naj obrestna mera ne bo edini kriterij. Znesek kredita, ročnost, vrsta obrestne mere, stroški, morebitne dodatne storitve, kreditna sposobnost, zavarovanje, možnost vključitve soplačnika … – vse to so dejavniki, ki vplivajo na to, kako dober oziroma ugoden bo za vas kredit. Najlažje pa jih boste pretehtali, če se o njih pogovorite z bančnikom.

 

Kako naj zavarujem kredit?

Mnogi so zmotno prepričani, da je plačilo stroškov zavarovanja kredita enako sklenitvi zavarovalne pogodbe pri zavarovalnici. Pa ni – zavarovanje kredita pri banki je v bistvu zavarovanje banke pri zavarovalnici. Če pride do težav, vaš kredit banki sicer res odplača zavarovalnica, se pa vaš dolg prenese na zapuščino oziroma – na dediče. V tem primeru so dediči dolžni poplačati kredit, ali pa se odpovedati zapuščini.

 

V primeru hipotekarnega kredita, torej kredita, pri katerem nepremičnino, ki jo kupujete, obenem tudi zastavljate kot zavarovanje kredita, je pomembno, da je ta ustrezne vrednosti in kvalitete. Če kredita ne bi mogli odplačevati in bi prišlo do izvršbe, si banka s tem zagotovi, da bo s prodajo nepremičnine pokrila preostanek vrednosti kredita (torej znesek, ki bi ji ga še dolgovali), pojasnjujejo v Abanki.

 

Preberite več o tem, kako se lotiti nakupa nepremičnine in na kaj morate biti pri tem pozorni

 

Kako bom odplačeval kredit, če izgubim službo?

Čeprav se na prvi pogled situacija zdi brezizhodna, je možnosti kar nekaj. V primeru kratkotrajnega izpada dohodka se je v banki mogoče dogovoriti za odlog mesečnih plačil (moratorij). V Zavarovalnici Triglav za takšne situacije ponujajo tudi zavarovanje za primer brezposelnosti, ki vam bo pomagalo prebroditi kritično obdobje iskanja nove zaposlitve. Zavarovanje za primer brezposelnosti lahko sklenete kot samostojni produkt ali ga priključite Življenjskemu zavarovanju kreditojemalcev.

 

Če je izpad dohodka trajnejši, se lahko z banko dogovorite za podaljšanje odplačilne dobe (in s tem znižanje mesečne obveznosti), delno ali celotno odplačilo kredita iz drugih virov ali zavarovanja, prenos dolga na tretjo osebo ali najem novega posojila.

 

Kdo bo odplačal kredit, če se mi kaj zgodi?

Da breme stanovanjskega kredita ob nesreči ali nenadni izgubi življenja ne bi padlo na ramena najbližjih, je ob najemu dolgoročnega kredita nujna sklenitev življenjskega zavarovanja. Za to v Zavarovalnici Triglav ponujamo dve možnosti. Prva je Življenjsko zavarovanje za primer smrti, ob katerem bo zavarovalnica upravičencu v primeru smrti zavarovanca izplačala celotno zavarovalno vsoto, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi. Druga možnost pa je Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, ki bo zagotovilo pokritje neodplačanega dela kredita.

 

Zavarovalno vsoto, za katero bi se morali zavarovati, da bi bila vaša družina finančno preskrbljena, če bi se vam zgodilo najhujše, lahko izračunate s preprostim spletnim kalkulatorjem

 

varčevanje, osebne finance, življenjsko zavarovanje, nepremičnine
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.