To se mi ne more zgoditi

Ali res ne morete postati trajno nezmožni za delo?

Če menite, da vas ne more doleteti težka trajna invalidnost, zaradi katere bi postali popolnoma in trajno nezmožni za delo, niste edini. Evropejci resno podcenjujejo možnost nastanka delovne nezmožnosti. Polovica vprašanih v raziskavi zavarovalnice Zürich je namreč prepričanih, da imajo manj kot 10 % možnosti, da bi se jim zgodilo kaj takega. Zakaj je njihovo prepričanje zmotno?

Trajna invalidnost se ne dogaja le drugim

Statistike zavarovalnice Zürich kažejo, da bi v zahodni Evropi skoraj 25 % delovne sile lahko postalo nezmožne za delo. Poglejmo si še nekaj statističnih podatkov o pogostosti obolevanja Slovencev:

 

Pogostost trajne invalidnosti v Sloveniji

Občutek imamo, da se nam ne more zgoditi nič hudega, vendar številke pravijo drugače:

 

• Leta 2014 je v Sloveniji za rakom zbolelo 13.753 ljudi. Od rojenih leta 2014 bosta do 75. leta starosti predvidoma za rakom zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk (Onkološki inštitut, Rak v Sloveniji 2014).

 

• Multipla skleroza je bolezen centralnega živčevja, ki v 90 % povzroča težko in najtežjo invalidnost. Najpogosteje obolevajo osebe v obdobju med 20. in 40. letom. Večina obolelih z multiplo sklerozo je zgodaj invalidsko upokojenih, kar posledično pomeni izredno nizke dohodke. (Združenje multiple skleroze Slovenije, http://www.zdruzenje-ms.si).

 

• V letu 2017 je bilo v Sloveniji povprečno 81.995 invalidskih upokojencev*, kar predstavlja v deležu vseh upokojencev kar 13 odstotkov (ZPIZ Slovenije, Letno poročilo 2017, izdaja februar 2018).

 

• Največ trajnih invalidnosti nastane zaradi bolezni. Poškodbe zunaj dela, poškodbe pri delu in poklicne bolezni pa imajo na invalidsko upokojevanje manjši vpliv. Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko

 

zavarovanje bolezni predstavljajo vzrok za nastanek invalidnosti I. kategorije kar v 94,6 odstotkov (Podatki ZPIZ na dan 7. 9. 2015). 

 

Niste edini, ki računate na druge

Invalidska upokojitev lahko pomeni precejšen izpad dohodka. Zato morate za primer, da bi postali popolnoma trajno nezmožni za delo, za finančno varnost poskrbeti sami. Ena od možnosti je sklenitev zavarovanja za delovno nezmožnost.

 

Zavod za zavedanje o invalidnosti (CDA) je opravil raziskavo, v katero so bili vključeni ameriški delavci. Ta je pokazala, da skoraj 90 % vprašanih delavcev verjame, da je za primer delovne nezmožnosti pomembno ustrezno načrtovati svojo finančno varnost, vendar je le polovica od teh svoje načrte tudi izpeljala.

 

Večina se jih sicer zaveda, da bi ob bolezni, zaradi katere bi postali delovno nezmožni, s svojimi financami preživeli zelo kratko obdobje. Vendar je zanimanja za zavarovanje te nevarnosti premalo.

 

Tudi eno od petih gospodinjstev v Združenem Kraljestvu bi se znašlo v hudih finančnih težavah, če bi se soočilo z izpadom dohodka zaradi delovne nezmožnosti enega od članov gospodinjstva. Vseeno sta za večino Britancev bolj pomembna dostop do interneta in uporaba mobilnih telefonov kot pa to, da se zavarujejo za primer delovne nezmožnosti. Zato bi bilo kar 36 % anketirancev prisiljenih poseči v svoje prihranke. Glede na njihov obseg ti v večini primerov ne bi zadoščali.

 

Številni so zmotno prepričani, da bo zanje v tem primeru poskrbela država. Žal ni tako.

 

Z zaostrovanjem pogojev upokojevanja se znižujejo tudi invalidske pokojnine. V letu  2018 je povprečna neto invalidska pokojnina v Sloveniji znašala zgolj  495,83 EUR oziroma  42 % povprečne neto plače.

 

Osebna izkušnja je najbolj prepričljiva

Raziskava zavarovalnice Zürich je pokazala, da sta se dve tretjini vprašanih, ki so imeli sklenjeno zavarovanje za delovno nezmožnost, za sklenitev odločili zato, ker so se že soočili s situacijo oseb, ki sem jim je zgodila težka invalidnost. Soočenje s takšno situacijo je torej tisto, ki povečuje ozaveščenost ljudi o pomenu in nujnosti zavarovanja.

 

Poglejmo primer Tomaža, ki bi bil lahko vaš prijatelj, partner, sorodnik …

 

 

Tomaž se zaveda, da je življenje nepredvidljivo. Lahko se hudo poškoduje ali zboli in zato postane invalid. Kaj se bo takrat zgodilo z njim in njegovimi najdražjimi?

 

Rešitev je našel v Življenjskem zavarovanju za delovno nezmožnost, ki ga je sklenil za obdobje 20-tih let. Ker je zdrav in ne kadi, je zavarovanje sklenil pod normalnimi pogoji.

 

Za primer popolne trajne nezmožnosti za delo se je zavaroval z zavarovalno vsoto 160.000 evrov. Ker ima pri Zavarovalnici Triglav sklenjena tudi druga zavarovanja, mu pripada 10 % popusta na premijo. Tako namesto 13,68 evrov plačuje 12,31 evrov mesečno.

 

To je cena za to, da lahko mirni spi. Sebi in svojim dragim je namreč s sklenitvijo zavarovanja zagotovil finančno varnost, če se mu kaj zgodi. Če bi na primer postal invalid I. kategorije, bi mu zavarovalnica izplačala dogovorjenih 160.000 evrov. Lahko pa bi se odločil tudi za obročno izplačevanje v obliki mesečne rente ali v obliki kombinacije obojega.

 

S tem denarjem bi si lahko prilagodil življenjsko okolje, odplačeval kredit, pokrival redne mesečne stroške ter stroške zdravljenja in oskrbe. Hkrati bi otrokoma omogočil uresničitev zastavljenih življenjskih ciljev, ki bi bili brez izplačila iz zavarovanja ogroženi.

 

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost

Izplačilo iz zavarovanja vam zagotavlja finančno varnost, če postanete popolnoma in trajno nezmožni za delo.

 

Vam in vašim bližnjim omogoča kritje enkratnih večjih stroškov za prilagoditev bivanjskega okolja, morebitnih stroškov zdravljenja, stroškov oskrbe na domu, rednih življenjskih stroškov, izdatkov, povezanih z uresničevanjem življenjskih ciljev otrok …

 

Primarno je namenjeno zavarovanju za primer popolne trajne nezmožnosti za delo kot posledice bolezni ali nezgode. Dodatno vključuje še zavarovalno vsoto za primer smrti.

 

Več o zavarovanju si preberite tukaj.

 

Vam bo ta nasvet prišel prav? Potem ne smete zamuditi ostalih. Vpišite svoj e-naslov in obveščali vas bomo o zanimivih zavarovalniških vsebinah.

 

osebne finance, pokojnina, zdravje, življenjsko zavarovanje, sklepanje zavarovanj, škodni primer
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.