Varčevanje: Nogavice niso najboljša izbira

Marsikdo se niti ne zaveda prednosti varčevanja v zavarovanjih

Slovenci, ki veljamo za enega najvarčnejših narodov v Evropi, se večinoma še vedno odločamo za tradicionalno obliko varčevanja – v bankah, zelo aktualno pa je tudi varčevanje v nogavicah. Po raziskavi Gfk Slovenija varčuje dobrih 60 odstotkov ljudi, večina se jih odloča za varčevanje »za hude čase«, za obdobje po upokojitvi ali za otroke.

Zanimanje za sklepanje življenjskega zavarovanja v zadnjih letih upada, čeprav je ob pravi izbiri tudi to lahko dober način varčevanja. Slovenci v povprečju za življenjsko zavarovanje namenimo samo 260 EUR letno, kar je 4x manj, kot znaša povprečna letna premija v Evropi. Prebivalci Danske so denimo za življenjsko zavarovanje v letu 2012 v povprečju namenili kar 2.499 EUR letno.
 

Varčevanje v zavarovanjih ima kar nekaj prednosti pred varčevanjem v bankah, ki se jih marsikdo niti ne zaveda:

 

 1. Poleg varčevanja vam omogoča tudi zavarovanje za izbrane nevarnosti (smrt, nezgoda, …).
 2. Varčevanje v okviru zavarovanja je davčno ugodnejše, saj so obresti na bančne depozite, ki presegajo 1000 EUR, obdavčene z 20% davkom. Dohodek iz življenjskega zavarovanja pa je ne glede na njegovo višino oproščen plačila dohodnine, če je zavarovanje sklenjeno na dobo 10 let ali več in sta zavarovalec in upravičenec ena in ista oseba in če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti pred potekom desetih let.
 3. V primeru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko celo zmanjšate svojo osnovo za izračun dohodnine.
 4. Z varčevanjem v okviru zavarovanja si odprete možnost doseganja višjih donosov v primerjavi z varčevanjem v banki.

Izpostavili smo štiri življenjske situacije in za vsako priporočili primerno življenjsko zavarovanje.

 

Največje finančne obveznosti:

 • vrtec in šola,

 • odplačevanje kredita za dom in avtomobil,

 • nakup klavirja za nadarjenega otroka.
   

Varčevanje za:

 • šolanje (študij) otrok,

 • varnost družine v primeru smrti oziroma bolezni.
   

Priporočamo: Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke

 

 

Življenjsko zavarovanje, ki je kombinacija zavarovanja za primer smrti, nezgodnega zavarovanja za otroke in varčevanja v skladih. Izbirate lahko med različnimi naložbenimi politikami in skladi. Zavarovanje zagotavlja izplačevanje rente za pokritje stroškov študija v primeru smrti katerega od staršev do izpolnjenega 26. leta starosti otroka. Hkrati služi kot varčevanje za čas, ko se bo otrok osamosvojil ali potreboval sredstva za študij. Ob najemu kredita za nakup nepremičnine je mogoče povečati zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti brez ponovnega ugotavljanja zdravstvenega stanja. S tem lahko zagotovite otroku dodatno varnost, saj bi sicer v primeru vaše smrti nanj lahko padlo še breme vaših kreditnih obveznosti. Če se pojavijo nepričakovani stroški, lahko zaprosite za predčasno izplačilo sredstev v obliki predujma do višine 90 % rednih enot premoženja.


Po dopolnjenem 26. letu starosti lahko otrok kadarkoli zahteva izplačilo celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu, ali pa sam prevzame vlogo zavarovane osebe na polici in nadaljuje z zavarovanjem Tako bo lahko zagotovil varnost svojim najdražjim, ki jih bo določil za nove upravičence iz zavarovanja.
 

Izračun:
 

Osnovni podatki

 • Zavarovalec: otrok 6 let

   

 • Zavarovana oseba: mati 32 let

Premija

 • Začetno vplačilo: 300 EUR

 • Mesečna premija: 25 EUR

Zavarovalne vsote

Osnovno kritje za zavarovano osebo:

 • smrt: 5.000 EUR

Nezgodno zavarovanje za otroka:

 • invalidnost: 10.000 EUR

 • dnevno nadomestilo: 2 EUR

 • nadomestilo za bolnišnični dan: 40 EUR

 • dodatek za bolnišnični dan v tujini: 40 EUR

Donos

 • Predvidena donosnost na letni ravni: 4,0 %

 • Predvideno stanje na naložbenem računu po 15 letih: 4.909,69 EUR

Največje finančne obveznosti:

 • pokojnina,

 • stroški zdravljenja,

 • skrb za ostarele starše,

 • nakup motorja.
   

Varčevanje za:

 • pomoč otrokom pri osamosvajanju,

 • preskrbo partnerja v primeru smrti.
   

Priporočamo: Življenjsko zavarovanje z varčevanjem

 

Življenjsko zavarovanje in varčevanje. V primeru smrti zavarovane osebe lahko upravičenec izbira med izplačilom v enkratnem znesku ali v obliki mesečne rente. Ob doživetju zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za doživetje skupaj s pripisanimi dobički, ki so odvisni od uspešnosti upravljanja portfelja življenjskih zavarovanj. Osnovnemu zavarovanju lahko priključite nezgodno zavarovanje, zavarovanje hujših bolezni in poškodb, zavarovanje drugega zdravniškega mnenja ter zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco. V primeru finančne stiske se lahko dogovorite za mirovanje plačevanja premije.

 

 

Izračun:


 

Osnovni podatki

 • Zavarovana oseba 1: moški 45 let

 • Zavarovana oseba 2: ženska 45 let

 • Zavarovalna doba: 15 let

Premija

 • Mesečna premija za obe zavarovani osebi: 39,99 EUR

Zavarovalne vsote

Osnovno kritje za zavarovano osebo:

 • smrt: 6.000 EUR

 • doživetje: 6.000 EUR

Zavarovanje hujših bolezni in poškodb za zavarovano osebo 1 (osnovni paket):

 • prvi pojav ene od štirih hujših bolezni: 3.000 EUR

Donos

 • Zajamčeno izplačilo po 15 letih: 6.000 EUR + pripisani dobički

Največje finančne obveznosti:

 • stroški vzdrževanja hiše ali plačilo doma za ostarele,

 • zdravstveni stroški.
   

Varčevanje za:

 • zagotovitev sredstev za pomoč in oskrbo na domu.

Priporočamo: Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše

 

 

Varčevanje in življenjsko zavarovanje za primer smrti z vključenim nezgodnim zavarovanjem za primer nezgodne smrti ter nastanitve in zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode. Varčevanje je vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranega sklada. Če se odločite za nalaganje sredstev v sklad z zajamčenim donosom TZD3, se bodo le-ta povečala najmanj po zajamčeni letni stopnji donosnosti v višini 1,5 %. Zavarovanje se sklene brez ugotavljanja zdravstvenega stanja. V primeru smrti zavarovane osebe po dveh letih trajanja zavarovanja se upravičencu izplača zajamčena zavarovalna vsota (ZZV), oziroma vrednost stanja na naložbenem računu, če ta presega zavarovalno vsoto. V primeru smrti zavarovane osebe po 90. letu pa se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu. Ob zdravljenju v bolnišnici zaradi nezgode se izplača nadomestilo za bolnišnični dan, zavarovanje pa ne preneha. Z odkupom po preteku najmanj treh let od začetka zavarovanja lahko pokrijete stroške pomoči in oskrbe na domu.

 

Izračun:

 

Osnovni podatki

 • Zavarovana oseba: moški 65 let

Premija
 • Mesečna premija: 25,00 EUR

Zavarovalne vsote

Osnovno kritje za zavarovano osebo:

 • ZZV: 1.500 EUR

Nezgodno zavarovanje za zavarovano osebo:

 • nezgodna smrt: 4.000 EUR

 • bolnišnični dan: 10 EUR

Donos
 • Zajamčena donosnost na letni ravni: 2,5 %

 • Predvideno stanje na osebnem računu čez 15 let: najmanj 4.036 EUR + pripisani dobički

Največje finančne obveznosti:

 • odplačevanje kredita za dom in avtomobil.
   

Varčevanje za:

 • potovanja in aktivno preživljanje prostega časa,

 • pokojnino.
   

Priporočamo: Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

 

 

Zavarovanje vključuje dodatno starostno ali družinsko pokojnino in predčasno dodatno starostno pokojnino. Ob upokojitvi je na voljo več vrst rent (z garancijo, brez garancije, pospešena renta). Poleg rednega vplačevanja premije so možna tudi dodatna vplačila. Premijo lahko v času trajanja zavarovanja tudi povišate. V primeru nezmožnosti plačevanja premije lahko zahtevate mirovanje plačevanja premije. Slednje lahko traja največ dve leti. V primeru smrti zavarovanca v času varčevanja se zavarovalnina izplača upravičencu za primer smrti oziroma dodatne družinske pokojnine. Z vplačevanjem v Prostovoljno dodatno pokojninsko osnovo si zmanjšate osnovo za obračun dohodnine. Davčno ugodno je urejeno tudi izplačevanje pokojninske rente. V davčno osnovo namreč šteje le 50 % višine rente, ki se izplačuje.

 

Izračun:

 

Osnovni podatki
 • Zavarovanec: moški 40 let

 • Upokojitev: pri 65 letih

 • Zajamčena doba izplačevanja rente: 10 let (tudi, če zavarovanec umre pred potekom zajamčene dobe)

Premija

 • Mesečna premija: 20 EUR

Donos

 • Predvidena donosnost na letni ravni: 2,0 %

 • Vstopni stroški: 1,0 %

 • Doživljenjska mesečna renta ob upokojitvi: 31,68 EUR *

 • Letno znižanje osnove za obračun dohodnine: 240 EUR

* Od tega zneska se odšteje še akontacija dohodnine.

 

Vam bo ta nasvet prišel prav? Potem ne smete zamuditi ostalih. Vpišite svoj e-naslov in obveščali vas bomo o zanimivih zavarovalniških vsebinah.

 

varčevanje, osebne finance
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.