Varčevanje po meri

Pojasnjujemo, kako izbrati pravo mero med tveganjem in donosom.

Za pokojnino, s katero boste lahko po upokojitvi dostojno živeli, je treba začeti varčevati čim prej. Ena od možnosti je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ), s katerim si lahko zagotovite dodatno starostno pokojnino, to obliko pa ustrezno regulira in davčno spodbuja tudi država. Novost na tem področju je, da se s spremembo zakonodaje pri PDPZ uvaja naložbena politika življenjskega cikla.

Kakšne spremembe prinaša?

Po starih pokojninskih načrtih so zavarovanci (po novi zakonodaji člani) varčevali v kritnih skladih z jamstvom donosa. Jamstvo je pomenilo, da so vložena sredstva zaščitena pred izgubo vrednosti vloženega denarja. A hkrati je to pomenilo tudi, da je bila rast premoženja sklada praviloma manjša. Zavarovanci v kritnem skladu z jamstvom donosa zato ne morejo pričakovati visokih donosov na vložena sredstva.

 

To slabost zdaj odpravlja uvedba skladov življenjskega cikla. Stopnja tveganja, ki ga prevzamejo zavarovanci oziroma člani, je odvisna od njihove starosti in naložbenega horizonta, torej predvidenega časa varčevanja, s tveganjem pa je povezana tudi višina pričakovanih donosov.

 

Dlje ko varčujete, več tveganja si lahko privoščite.

 

Bliže ko ste pričakovani upokojitvi, bolj so lahko boleči upadi tečajev vrednostnih papirjev, zato morate tveganje zmanjšati. V okviru naložbene politike življenjskega cikla bodo zato sredstva članov naložena v tisti kritni sklad, ki glede na naložbeno politiko, naložbeno tveganje in pričakovani donos najbolj ustreza njihovi starostni skupini.

 

Zakaj zamenjati varnost za tveganje?

Z varnostjo, ki jo zagotavlja kritni sklad z jamstvom donosa, je običajno povezana cena. To pomeni, da je donosnost varnih naložb praviloma nizka. Varčevanje v okviru naložbene politike življenjskega cikla prinaša dodatno tveganje, če ga primerjamo z varčevanjem v kritnih skladih z jamstvom donosa, a je hkrati višja tudi pričakovana donosnost in s tem višina privarčevanih sredstev ob upokojitvi. Absolutno varnih naložb pa in.

 

V videu si oglejte, kako lahko varčujete in ste hkrati zavarovani.

 

Kakšna so tveganja in kaj to pomeni za vas?

Kritni skladi naložbene politike življenjskega cikla vaša sredstva vlagajo v delnice in obveznice, odvisno od starostne skupine. Do 45. leta sredstva nalagate v sklad, ki sredstva vlaga pretežno v delnice. Za naložbe v delnice je namreč značilno, da prinašajo večje tveganje, a je tudi njihova pričakovana donosnost višja od obveznic, depozitov in drugih tradicionalno varnih naložb. S podaljševanjem naložbenega horizonta pa se verjetnost izgube pri vlaganju v delnice zmanjšuje. Če torej vlagate v delnice na dolgi rok, lahko z večjo verjetnostjo pričakujete, da donosnost ne bo negativna. To najbolje ponazarja analiza realnih zgodovinskih donosnosti delniških naložb na dolgi rok. Če bi na primer ameriške delnice držali 20 let in več, bi ne glede na to, kdaj bi jih kupili, po 20 letih po najslabšem možnem scenariju prejeli najmanj toliko, kot ste vanje vložili.

 

Za mlajše, ki se vključujejo v naložbeno politiko življenjskega cikla, to pomeni, da nalagajo sredstva v bolj tvegan sklad, ki zaradi naložb v delnice obeta najvišjo realno pričakovano donosnost, na dolgi rok pa prinaša tudi manjše tveganje, kot ga vključujejo navidezno varnejše naložbe. S starostjo pa se nato privarčevana sredstva samodejno prerazporejajo v sklade z bolj umirjeno naložbeno politiko z manjšim deležem delnic, manjšim potencialom za rast, a tudi kratkoročno manjšimi nihanji v vrednosti premoženja.

 

Preberite si tudi, katera zmotna prepričanja najbolj škodijo vaši pokojnini.

 

Ali to pomeni več lastnega ukvarjanja z naložbami?

Naložbena politika življenjskega cikla za vas ne pomeni dodatnega napora oziroma dela z upravljanjem naložb. Sredstva se upravljajo skladno s Pravili upravljanja kritnih skladov. Prehod v drug kritni sklad, ko član dopolni mejno starost, se izvede avtomatsko in brezplačno.

 

Kje so vaša do zdaj privarčevana sredstva in kam gredo vplačila?

Zavarovalnica Triglav je člane PDPZ v začetku leta 2016 obvestila o spremembah na področju PDPZ. V obvestilu jih je tudi povabila k izbiri kritnega sklada. Če se niso odločili za spremembo, se tako že zbrana sredstva kot tudi nadaljnja vplačila plemenitijo v kritnem skladu TRIGLAV PDPZ – zajamčeni. Za spremembo se sicer lahko odločijo kadarkoli, in sicer tako, da na poslovnem mestu zavarovalnice vložijo pisni zahtevek.

 

Če ste član PDPZ Zavarovalnice Triglav, lahko v mesecu januarju pričakujete obvestilo o stanju na osebnem računu in vplačilih v PDPZ.

 

Članek je bil v daljši obliki objavljen v 16. številki Naložbenika, kjer boste našli še več nasvetov, izzivov in priložnosti pri upravljanju osebnih financ. Naročite se na svoj izvod.

varčevanje, osebne finance, pokojnina, pokojninsko zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.