Vzajemni skladi: Preprosto o zapletenem

Na enem mestu smo zbrali vse, kar vas zanima o varčevanju v vzajemnih skladih.

Lahko v vzajemnem skladu varčujejo le izbrani, ki imajo veliko sredstev in finančnega znanja? Ali lahko o tej možnosti razmisli vsak, ki bi želel varčevati? Slovenci se pogosto še vedno odločamo za tradicionalno obliko varčevanja v bankah, saj jo najbolje poznamo. Da bi lahko razmislili tudi o drugih oblikah, smo za pojasnilo, kaj so vzajemni skladi in komu so namenjeni, vprašali strokovnjake na Triglav Skladih.

Kaj je vzajemni sklad?

V vzajemnem skladu je zbrano in združeno premoženje večjega števila vlagateljev. Upravlja ga družba za upravljanje, kot so Triglav Skladi, ki na kapitalskih trgih nalaga v različne vrste naložb. Lastniki vzajemnega sklada so vsi vlagatelji, ki vanj vlagajo denarna sredstva in s tem kupujejo enote premoženja.

 

Vzajemni skladi se med seboj razlikujejo glede na to, v katere vrednostne papirje nalagajo sredstva, torej glede na naložbeno politiko.

 

Poglejmo primer. Vzajemne sklade, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, lahko v grobem razdelimo na:

 • delniške sklade - večina sredstev je naloženih v delnice,
 • mešane (uravnotežene) sklade - od 40 do 75 % sredstev je naloženih v delnice, ostalo pa v varnejše obveznice in bančne depozite,
 • obvezniške sklade - sredstva so v večini investirana v obveznice,
 • sklade denarnega trga - sredstva so naložena v bančne depozite in instrumente denarnega trga.

 

Ali so vzajemni skladi namenjeni le tistim, ki vlagajo visoke denarne zneske?

Bistvo varčevanja v vzajemnih skladih je, da lahko že z majhnimi zneski plemenitite svoje premoženje v različnih vrednostnih papirjih in drugih finančnih instrumentih.

 

Višino vplačila v izbrane sklade si lahko izberete sami, saj minimalni znesek vplačila ni določen. Izjema je vplačevanje skozi varčevalni načrt, kjer priporočamo minimalno vplačilo v višini 30 evrov.

 

Redno mesečno varčevanje je pogosta oblika varčevanja v skladih.

 

Z rednim mesečnim varčevanjem lahko z majhnimi koraki dosežete želene cilje: dodatek k pokojnini, štipendija, nakup ali obnova stanovanja, menjava avtomobila, potovanje …

 

Kako zaslužim z vzajemnimi skladi?

Varčevanje v vzajemnem skladu omogoča, da posredno varčujete v vrednostnih papirjih, predvsem v delnicah in obveznicah. Te pa na dolgi rok prinašajo višjo pričakovano donosnost oziroma dobiček kot na primer bančne vloge.

 

Cilj sklada je, da dosega donose oziroma dobičke na osnovi kapitalskih dobičkov, dividend, obresti in tudi valutnih razlik ter s tem zagotavlja dolgoročno rast vrednosti vašega premoženja.

 

Pomembno pa je, da se zavedate, da so vsakršni donosi vedno povezani tudi z določenimi tveganji. Osnovno pravilo vlaganja je, da sprejemanje višjega tveganja prinaša višji potencialni donos na dolgi rok, na kratek rok pa tudi možnost višjih izgub. Pri sprejemanju nižjega tveganja pa lahko pričakujemo nižje potencialne donose in seveda tudi nižjo verjetnost izgub.

 

Včasih pozabimo v tem kontekstu obravnavati tudi načeloma varne naložbe, kot so depoziti na bankah. Je realno negativna donosnost res naložba brez izgub? Pri varčevanju v skladih je tako pomembna tudi doba varčevanja. Z daljšo dobo se tveganje zmanjšuje.

 

Zakaj naj izberem vzajemni sklad? 

Ključne prednosti varčevanja v vzajemnih skladih so:

 1. Vzajemne sklade upravlja skupina finančnih strokovnjakov s področja upravljanja premoženja in analiz vrednostnih papirjev.
  Vzajemni skladi so primerni tudi za tiste, ki nimajo bogatega finančnega znanja.
  Naloga vašega svetovalca je, da vam pojasni ključne podatke o upravljanju in vam redno posreduje pomembne informacije.
 2. Ni potrebno ali obvezno, da redno vplačujete določen znesek kot pri drugih oblikah varčevanja.
  Z vzajemnimi skladi je vplačevanje in izplačevanje fleksibilno. V sklad lahko vplačujete v poljubnih zneskih in obdobjih.
 3. Naložbeno tveganje je pri vzajemnih skladih manjše kot pri drugih oblikah vlaganja v vrednostne papirje, saj je premoženje v vsakem vzajemnem skladu razpršeno v več različnih naložb. To omogoča varnost naložb in na daljši rok tudi doseganje relativno višjih donosov.
 4. Stroški so nižji kot pri samostojnem vlaganju v vrednostne papirje.
 5. Vplačana sredstva so vam vedno na voljo, kar je prednost pred nekaterimi drugimi oblikami varčevanja, kjer ne morete takoj dostopati do svojih sredstev. Vplačevanje in izplačevanje namreč potekata po vaših željah.
 6. Varčevanje v skladih ima tudi davčne ugodnosti, saj lahko med skladi prehajate brez plačila davka. Morebitne davčne obveznosti plačate samo ob izplačilu iz skladov, po dopolnjenih 20 letih pa ste oproščeni tudi teh.

 

Na kaj naj bom pozoren, ko se odločam za vzajemni sklad?

Čeprav so stroški nižji kot pri samostojnem vlaganju, stroški so. Ti so opredeljeni v prospektu Krovnega sklada oziroma Lestvicah vstopnih in izstopnih stroškov. Pri Triglav Skladih je edini direktni strošek, ki ga plača vlagatelj, t.i. vstopni strošek, ki se obračuna ob vplačilu v sklad. Višina vstopnih stroškov ob vplačilu je odvisna od načina vplačevanja, za katerega se odločite. Vstopni stroški za enkratna vplačila se obračunajo v odstotku od vsakega posamičnega vplačila v vzajemni sklad skladno z lestvico za enkratna vplačila. Pomembno je poudariti, da daljše kot je obdobje varčevanja v skladu, manj pomembni so enkratni (vstopni) stroški, ki se vlagatelju obračunajo ob vplačilu.

 

Če izberete redno mesečno vplačevanje v Triglav vzajemne sklade v okviru varčevalnega načrta, pridobite določene ugodnosti že pri vstopnih stroških, saj so ti znižani kar za polovico. V tem primeru vam sicer ob predčasnem izplačilu obračunajo minimalni izstopni strošek, sicer pa Triglav Skladi izstopnih stroškov ne obračunavajo.

 

Nobeni drugi stroški ne bremenijo direktno vlagatelja.

 

Poleg stroškov bodite pozorni tudi na to, kako izbrati pravi vzajemni sklad. Na slovenskem trgu namreč obstaja velika izbira vzajemnih skladov s podobno naložbeno usmeritvijo.

 

Kako naj torej izberem pravi vzajemni sklad?

Odsvetujemo vam, da se za izbrani sklad odločite na podlagi preteklih donosov.

 

Izbira vzajemnega sklada ali naložbene kombinacije je odvisna predvsem od vašega cilja, ki ga želite z vlaganjem doseči, in od vašega odnosa do tveganja, povezanega s posamezno vrsto naložb.

 

Najbolje je, da izbranemu finančnemu svetovalcu zaupate svoje naložbene cilje in pričakovanja in tako skupaj izbereta primeren sklad oziroma še bolje kombinacijo skladov.  Osebni finančni svetovalci Triglav vzajemnih skladov nudijo brezplačno finančno svetovanje in pomoč pri vlaganju v sklade kot direktno naložbo.

 

Naročite se na obisk pri finančnem svetovalcu.

 

Koliko se moram sam ukvarjati s to obliko varčevanja?

Ko izberete sklad, vam svetujemo, da spremljate gibanje svoje naložbe, vendar ne preveč pogosto. Vzajemni skladi so namreč dolgoročen način varčevanja.

 

Vzajemni skladi niso namenjeni dnevnemu trgovanju ali spreminjanju naložbe.

 

Priporočamo pa, da vsaj enkrat letno ali ob večjih spremembah na kapitalskih trgih skupaj z izbranim finančnim svetovalcem preverite, ali zastavljeni portfelj sledi začrtani strategiji.

 

Če bi se pojavila večja odstopanja, lahko na osnovi strokovnega posveta ponovno optimizirate razmerje med tveganjem in pričakovanim donosom.

 

Katere sklade nudijo Triglav Skladi?

Triglav Skladi ponujajo 17 vzajemnih skladov, ki se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki in s tem po stopnji tveganja. To omogoča, da vsak tip vlagateljev lahko najde sklad, ki zadovoljuje njihove želje.

 

Poleg skladov lahko izbirate med šestimi različnimi naložbenimi kombinacijami, ki nudijo najboljšo možnost za razpršitev sredstev glede na profil vlagatelja.

 

Za več informacij o možnostih vlaganja v vzajemne sklade ali za nasvet, kako izbrati pravega, pokličite na 080 10 19 ali pišite na info@triglavskladi.si. Na spletni strani lahko testirate svoj naložbeni profil ali pa preizkusite, kaj lahko na dolgi rok nastane tudi iz manjših a rednih vplačil.

 

Želite prejemati takšne nasvete v vaš poštni nabiralnik? Prijavite se na naše e-novice:

 

varčevanje, osebne finance, vzajemni skladi
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.