Zakaj se ne splača prekiniti življenjskega zavarovanja?

Namesto prekinitve raje preučite druge možnosti za ohranitev zavarovanja.

Življenje je vrsta presenečenj in če si še tako želimo in se trudimo, nanje ne moremo biti vedno pripravljeni. Določeni dogodki lahko terjajo tudi ponovni premislek o odločitvah, ki smo jih pred časom skrbno izbrali.

Tako se morda upravičeno sprašujete, če še potrebujete svoje življenjsko zavarovanje. Ali pa ste zaradi nepričakovanih dogodkov prisiljeni hitro znižati svoje mesečne izdatke. Ena od možnosti, ki nam najhitreje pade na misel, je tudi prekinitev oziroma prenehanje plačevanja zavarovalne premije za življenjsko zavarovanje. Pa vendar se je pred hitro odločitvijo potrebno vprašati, se to splača?

 

Predčasna prekinitev življenjskega zavarovanja pomeni, da bo veliko vaših vloženih sredstev izgubljenih

Odločitev za prekinitev zavarovanja v prvih letih po sklenitvi zavarovanja je za zavarovalca najmanj ugodna, saj se odkupna vrednost izračunava v skladu z odkupnimi faktorji, katerih vrednost se s približevanjem poteka zavarovanja zvišuje.

 

Dlje kot imamo sklenjeno zavarovanje, več dobimo izplačanega, saj se odbitek, upoštevan pri odkupnih faktorjih s tekom zavarovanja niža.

 

V skladu z določili Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov se odkupna vrednost zmanjša še za davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %, četudi je bilo zavarovanje sklenjeno za več kot 10 let. Zakon namreč za taka zavarovanja določa, da mora davčni zavezanec obračunati in plačati davek, če se zavarovalna pogodba prekine pred potekom 10 let, razen v primeru prekinitve zaradi smrti zavarovane osebe.

 

Le v izjemnih primerih se torej odločite za uveljavljanje pravice do izplačila odkupne vrednosti zavarovanja. Če zavarovalni pogoji omogočajo izplačilo predujma, je smiselno, da se v teh primerih odločite za delno izplačilo odkupne vrednosti, pri tem pa ohranite zavarovanje.

 

Izkoristite raje možnost mirovanja plačevanja premije ali zavarovanja

Odvisno od konkretnega zavarovanja se za mirovanje lahko praviloma odločite po dopolnjenem drugem letu trajanja zavarovanja, če so premije plačane za vsaj dve leti. Mirovanje lahko neprekinjeno traja največ eno leto.

 

V času trajanja zavarovanja lahko ponovno uveljavljate pravico do mirovanja pod pogojem, da sta od predhodnega mirovanja pretekli vsaj dve leti, in ob pogoju rednega plačevanja premije v vmesnem obdobju.

 

Za življenjsko zavarovanje z varčevanjem velja, da ste v času mirovanja zavarovani s kapitalizirano (znižano) zavarovalno vsoto, ki se po metodah aktuarske matematike izračuna tako, da se matematična rezervacija, ki ustreza plačani premiji, šteje kot enkratna premija, na osnovi katere se nato izračuna znižana zavarovalna vsota.

 

To poenostavljeno pomeni znesek vplačil zmanjšan za tekoče stroške, ki jih zavarovalnica uporablja pri izračunu premije. Po poteku obdobja mirovanja se preračuna zavarovalna vsota in zavarovalna premija. Pri tem se upošteva, da za določeno obdobje trajanja zavarovanja premija ni bila plačana. Zaradi mirovanja se trajanje zavarovanja ne spremeni.

 

Pri naložbenem življenjskem zavarovanju Fleks je zavarovana oseba v času mirovanja zavarovana z zajamčeno zavarovalno vsoto, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

 

Pri vseh zavarovanjih v času mirovanja zavarovalnica ne jamči za izplačila iz naslova dodatnih zavarovanj. Če se v času mirovanja poškodujete, ne morete uveljavljati morebitne odškodnine iz dodatnega nezgodnega zavarovanja

 

Življenjsko zavarovanje je več kot le zavarovanje

Trenutna gospodarska situacija nalaga še večji interes za ohranitev zavarovanja, saj tovrstna zavarovanja nudijo varnost in zaščito za najbližje v primeru neljubega dogodka, kot je smrt zavarovane osebe.

 

Ali je vaša družina v veliki meri odvisna od vaših prihodkov? Imate kreditne obveznosti, ki bi v primeru vaše smrti padle na vaše najbližje in jim še otežile življenjsko situacijo?

 

S kalkulatorjem, preverite, koliko bi potrebovali vaši najbližji, da bi bili finančno preskrbljeni, če se vam zgodi najhujše?

 

Morda sami ocenjujete, da bi sredstva, ki jih namenjate za plačilo premije življenjskega zavarovanja lahko trenutno učinkoviteje porabili drugje, v ugodnejših razmerah pa bi zavarovanje ponovno sklenili.

 

Če boste zavarovanje prekinili in potem želeli skleniti na novo, se premija s starostjo draži.

 

S prekinitvijo življenjskega zavarovanja pa se prekinejo tudi dodatna, priključena zavarovanja, kot na primer nezgodno, ki pa je priporočljivo za vsakogar. Zato se temeljito seznanite s pogoji, kritji in možnostmi (predujem, mirovanje) življenjskega zavarovanja, ki ga že imate sklenjenega, da bi ga lahko ohranili.

 

Previdno, preden eno zavarovanje zamenjate za drugo

Pred nekaj leti ste sklenili življenjsko zavarovanje, sedaj pa ste opazili produkt, ki bi vašim potrebam še bolj ustrezal, ali pa vas je nanj opozoril znanec, morda celo zavarovalni agent. Kaj storiti v takem primeru?

 

Iz izkušenj vam svetujemo, da dobro premislite, preden se odločite, da bi pretrgali eno življenjsko zavarovanje, zato da bi potem takoj ali čez čas sklenili drugo. Dobro preverite, ali so pogoji novega zavarovanja res ugodnejši?

 

Pri tem upoštevajte tudi stroške in izgubo sredstev, ki vam jih povzroči prekinitev prvega zavarovanja.

 

Ob vstopu v novo zavarovanje boste starejši, morda se je vmes spremenilo tudi vaše zdravstveno stanje.

 

Vse to vpliva na izračun nove premije, ponovno začnejo teči morebitni čakalni roki ter zavarovalna doba, kar vpliva na davčne obveznosti. Zato si pred podpisom kakršnekoli nove pogodbe vzemite dovolj časa za premislek, od agenta zahtevajte ponudbo in vse pripadajoče pogoje ter dokumentacijo natančno preberite.

 

Vabimo vas, da nadaljujete z branjem o življenjskih zavarovanjih.

varčevanje, osebne finance
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.