Zakaj skleniti zavarovanje, če z njim ne morete obogateti?

Z zavarovanjem kupujete varnost.

Leta in leta plačujete premijo za zavarovanje, od zavarovalnice pa ne dobite plačano nič. Dokler se kaj ne zgodi, seveda. Pa še takrat so prisotne omejitve, kot so zavarovalne vsote, franšiza, dogodek mora biti nepredvidljiv in podobne. Marsikdo se zato vpraša: »Zakaj skleniti zavarovanje, če imam z njim samo stroške?«

Zakaj skleniti zavarovanje, če je obogatitev prepovedana?

Namen zavarovanja ni, da z njim obogatite. Tako namreč določa Obligacijski zakonik, ki ureja različna pogodbena razmerja. Zavarovanje vam koristi, da vam zavarovalnica povrne škodo. Tako lahko nadomestite svoje stvari brez dolgoročnih finančnih posledic.

 

S sklenjenim premoženjskim zavarovanjem vam je zagotovljena povrnitev škode, ki bi nastala na vašem premoženju ob zavarovalnem primeru. Vendar zavarovalnina ne more biti večja od nastale škode.

 

Če vam požar uniči kavč, ki je vreden 2.000 evrov, bo zavarovalnica ovrednotila škodo in vam izplačala zavarovalnino v višini 2.000 evrov oziroma ustrezno zmanjšan znesek, če je vključena franšiza. Pri oceni škode ji bo pomagal račun, če ste ga shranili. Če boste želeli vaš prejšnji kavč nadomestiti z dražjim ali boljšim, boste razliko v ceni morali doplačati sami.

 

V nobenem primeru ne morete prejeti več, kot ste utrpeli škode – gre za načelo prepovedi obogatitve, eno izmed temeljnih načel zavarovanja.

 

Kaj potem pomenijo zavarovalne vsote?

Zavarovalna vsota pomeni najvišji znesek, do katerega zavarovalnica jamči za škodo. Od tega je odvisna tudi cena oziroma premija, ki jo boste plačali za zavarovanje.

 

Vendar pa zavarovalna vsota, denimo 500 evrov za zavarovanje izliva vode, ne pomeni, da boste ob izlivu vode avtomatsko prejeli tolikšen znesek.

 

Zavarovalnica bo namreč ovrednotila nastalo škodo in poskrbela za to, da boste na enakem, kot ste bili pred njo.  Škodo bo nadomestila, vendar največ do 500 evrov, kolikor znaša franšiza, oziroma do višine škode, če je ta nižja.

 

S franšizo sem na slabšem

Franšiza oziroma soudeležba zavarovanca pri škodi vas dodatno spodbudi, da naredite vse, kar je v vaši moči, da škoda ne nastane. Zavarovanca, ki je ob škodi pripravljen sam prispevati določen znesek za popravilo, zavarovalnica na ta način spodbuja, da ustrezno skrbi za svoj dom. Zato plača nižjo zavarovalno premijo.

 

Zavarovanje ne more biti nadomestek za redno vzdrževanje. Ne krije škode, ki nastane zaradi dotrajanosti, starosti, slabega vzdrževanja itd.

 

Zavarovalni primer mora biti po zakonu nepričakovan.

 

Več zavarovalnih polic za isto stvar

Svoj dom zavarujete pri več različnih zavarovalnicah. Ali lahko od vseh pričakujete izplačilo celotnega zneska škode?

 

Po zakonu lahko zavarovanje za isti predmet in za isto nevarnost sklenete pri več zavarovalnicah. V takih primerih lahko zahtevate povračilo škode od katerekoli zavarovalnice, pri kateri imate zavarovalno polico. Vendar skupna zavarovalnina ne more presegati škode, ki ste jo utrpeli. Če nastane zavarovalni primer, ste dolžni o svojih zavarovanjih obvestiti vsako zavarovalnico, pri katerih imate takšne zavarovalne police. Zavarovalnice nadalje to urejajo med seboj.

 

Z zavarovanjem kupujete varnost

Stanovanje oziroma stanovanjska hiša številnim predstavlja glavnino premoženja. Če jih nimate ustrezno zavarovanih, vas to lahko resno ogrozi.

 

Z zavarovalno polico si, ne glede na to, kaj zavarujete, kupite varnost.  Če se zgodi nepredvidljiv, lahko celo katastrofalen dogodek, na katerega ne morete vplivati, bo za povračilo škode poskrbela zavarovalnica in strošek ne bo bremenil vas.

 

Zato je ključno, da sklenete zavarovalno polico, ki je ustrezna za vaš dom.

sklepanje zavarovanj, paketno zavarovanje DOM, požarno zavarovanje, zavarovanje premičnin, škodni primer, vzdrževanje doma, nepremičnine, varnost doma
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih. Dvakrat na leto pa še posebna tematska izdaja Naložbenika.