Zavarovalnici je o sebi dobro razkriti več

Da bi prejeli pričakovano zavarovalnino, se ob sklepanju življenjskega zavarovanja splača biti iskren.

Več kot 2 milijardi ljudi je lani uporabljalo družbena omrežja, pri nas najbolj priljubljeni Facebook več kot 830.000 Slovencev. Dnevno z množico (ne)znancev delijo fotografije sebe in svojih družinskih članih, objave o razpoloženju, mislih, navadah ... Paradoksalno pa v nekaterih primerih, ko bi bilo dobro razkriti več, zavedno ali nezavedno ne predstavijo resničnih podatkov.

Kar od 80 do 90 % ljudi je na družbenih omrežjih pripravljenih deliti informacije o sebi. Dobrih 70 % jih je v zameno za popuste in druge ugodnosti pripravljenih deliti tudi osebno zgodovino, starost in spol, je leta 2015 ugotovila študija Global Microsoft.

 

Ironično pa pri sklepanju življenjskega zavarovanja ljudje pomembne podatke pogosto želijo zamolčati, čeprav ima to lahko resne posledice pri izplačilu zavarovalnine.

 

Kaj sploh je življenjsko zavarovanje?

Življenje je nepredvidljivo in zagotovo si ne želite, da bi ob vaši nenadni smrti neplačane obveznosti bremenile vašega partnerja in otroke oziroma druge najbližje, ki jih pustite za seboj. V takem primeru je življenjsko zavarovanje eden izmed temeljev osebnih financ, ki si zasluži mesto v vsaki družini.

 

Življenjsko zavarovanje lahko že ob sklenitvi in (običajno) prvi plačani premiji družini omogoča takojšnjo finančno varnost. Že ob sklenitvi zavarovalne ponudbe namreč običajno lahko dobite začasno kritje. Zavarovalna premija, ki jo plačujete za riziko smrti, je bistveno nižja od zavarovalne vsote, za katero ste zavarovani.

 

Življenjsko zavarovanje vse pomembnejše

Danes je dostopnost informacij večja kot pred 20 leti, posledično pa je večje tudi zavedanje o pomenu osebne finančne varnosti. S porastom zavedanja in optimizma ima vse več ljudi sklenjena življenjska zavarovanja.

 

Velik porast življenjskih zavarovanj v zadnjih letih je v svetu povezan tudi z mlajšo generacijo, ki se vse bolj zaveda, kako pomembno je imeti tovrstno zavarovanje. V ZDA je imelo lani življenjsko zavarovanje kar 70 % milenijcev ali kar 48 % več kot leta 2010.

 

Brez življenjskega zavarovanja je ena izmed petih družin z mladoletnimi otroki, vendar 45 % gospodinjstev pravi, da ga bodo sklenili prihodnje leto, je pokazala raziskava organizacije Limra.

 

Po podatkih za leto 2015 v Sloveniji za življenjska zavarovanja na prebivalca porabimo 265 evrov, v Evropi pa kar 1.200 evrov na leto.

 

Kaj morate razkriti o sebi?

Čeprav se je zavedanje o pomenu življenjskega zavarovanja povečalo, pa ljudje ob sklepanju zavarovanja zavedno ali nezavedno še vedno delajo napake, zaradi katerih so lahko celo prikrajšani pri izplačilu zavarovalnine.

 

Zagotovo ste se znašli v situaciji, ko zavarovalnemu agentu niste povedali vsega. Vprašanja, ki vam jih je zastavljal, so se vam zdela preveč osebna. Koga pa zanima, če si kdaj privoščite kakšno alkoholno pijačo in da občasno prižgete cigareto?

 

Pa vendar je treba ob sklenitvi zavarovanja o sebi povedati resnico. Na podlagi teh podatkov zavarovalnica določi ustrezno višino premije za zavarovalno kritje, razlaga mag. Andreja Pelc, izvršna direktorica za osebna zavarovanja v Zavarovalnici Triglav.

 

Na višino premije med drugim vpliva starost v trenutku, ko sklenete zavarovanje – čim mlajši ste, ceneje bo. Vplivajo pa tudi drugi dejavniki, kot so:

  • zdravstveno stanje,
  • ali ste (ne)kadilec,
  • ali opravljate tvegan poklic,
  • ali se v prostem času ukvarjate z ekstremnimi športi ...

 

Najpogosteje prikrivajo kajenje

Insure.com pravi, da zavarovanci najpogosteje prikrivajo, da kadijo, so bili uživalci mamil, trpijo za depresijo, prekomerno pijejo, potujejo v nevarne kraje, se ukvarjajo z adrenalinskimi športi ...

 

Analiza kanadske zavarovalnice TD iz leta 2013 je pokazala, da je eden izmed petih Kanadčanov lagal o svojem zdravstvenem stanju. Lagali so, ker niso razumeli vprašanja, so se bali posledic ali ker vprašalnika niso jemali resno.

 

Raziskava Zürich Insurance je ugotovila, da je kar 85 % ljudi lagalo ali dalo nepopolne podatke. To so počeli, čeprav so vedeli, da lahko v takem primeru zavarovalnica zahteva razveljavitev pogodbe ali odkloni izplačilo zavarovalnine.

 

Tudi pri nas delež zavarovancev, ki ne prijavijo dejanskega zdravstvenega stanja ali morebitnih razvad, ni zanemarljiv, pravi Pelčeva.

 

Zaradi neiskrenosti ob polovico zavarovalne vsote

Zakaj je pomembno, da ob sklepanju pogodbe navedemo vse podatke, tudi svoje morebitne razvade, lahko ponazorimo s primerom.

 

Recimo, da je 30-letni Miha sklenil življenjsko zavarovanje za primer smrti za dobo 20 let z zavarovalno vsoto 100.000 evrov. Po podatkih, ki jih je dal ob sklenitvi zavarovanja, plačuje premijo v višini 10,45 evra mesečno.

 

Miha čez pet let umre v prometni nesreči. Iz zdravstvene dokumentacije je razvidno, da je bil kadilec, a tega ob sklenitvi zavarovanja ni povedal. Če bi povedal, da je kadilec, bi mesečno plačeval premijo v višini 21,39 evra.

 

Zavarovalnica lahko dejstvo, da je bila zavarovana oseba kadilec, ugotovi ob reševanju zavarovalnega primera z vpogledom v zdravstveno dokumentacijo, pojasnjuje Pelčeva.

 

Zavarovalec in zavarovana oseba namreč ob sklenitvi zavarovanja s podpisom ponudbene dokumentacije dovoljujeta zdravnikom in drugim ustanovam, da zavarovalnici posredujejo vse podatke o zdravstvenem stanju zavarovane osebe.

 

In kaj stori zavarovalnica v primeru, če tveganje ugotovi šele, ko je oseba preminila? »V tem primeru bi izplačali ustrezno znižano zavarovalno vsoto. Ta bi bila določena v sorazmerju med premijo, dogovorjeno ob sklenitvi zavarovanja, in premijo, ki bi bila določena, če bi stranka ob sklenitvi navedla, da je kadilec,« razlaga Pelčeva. V tem primeru bi zavarovalnica izplačala slabo polovico zavarovalne vsote.

 

Pelčeva poudarja, da je pomembno, da je stranka ob sklepanju zavarovanja seznanjena s posledicami navajanja neresničnih podatkov. Posledice so navedene v splošnih pogojih za življenjsko zavarovanje, oseba pa lahko o tem vpraša tudi zastopnika.

 

Vaši osebni podatki so v rokah zavarovalnice varni

Podatki so nafta 21. stoletja, zato Facebook, Google, Twitter in drugi podatke uporabnikov prodajajo tretjim osebam. Vseeno so jim ljudje pripravljeni o sebi povedati več kot na primer banki ali zavarovalnici.

 

Zavarovalnice v nasprotju z družbenimi omrežji podatkov nikoli ne posredujejo tretjim osebam niti z njimi ne trgujejo.

 

Zavarovalnice so zavezane k spoštovanju zakonodaje s področja varovanja osebnih podatkov, pravi Pelčeva. Osebne podatke strank pridobivajo in obdelujejo za namene sklepanja in izvajanja zavarovalne pogodbe ter neposrednega trženja zavarovalnih produktov. To počnejo skladno z zakonom o zavarovalništvu in zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Poleg konstantne zavarovalne vsote se lahko sedaj odločite tudi za padajočo zavarovalno vsoto, kar pomeni, da se zavarovalna vsota med trajanjem zavarovanja linearno znižuje. To pomeni, da je ob preteku dogovorjene zavarovalne dobe enaka 10 % zavarovalne vsote, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja.
varčevanje, sklepanje zavarovanja, življenjsko zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih.