Če preseneti bolezen, je prepozno

Premislite o sklenitvi zavarovanja za primer hujših bolezni in poškodb.

Odpoved ledvic, možganska kap, rak, srčni infarkt, vse to so hude bolezni, o katerih si nihče ne želi razmišljati. A zatiskanje oči pred njimi in morebitnimi posledicami, ki za tako boleznijo lahko ostanejo, ni prava rešitev. Najboljša je preventiva. Živite zdravo. Premislite pa tudi o sklenitvi zavarovanja za primer hujše bolezni oziroma Dodatnega zavarovanja hujših bolezni in poškodb, s katerim boste lahko ublažili finančno breme bolezni ali poškodbe oziroma si omogočili dodatno zdravljenje ali nego.

Kaj je zavarovanje za primer hujše bolezni?

Pri nas  govorimo o Dodatnem zavarovanju hujših bolezni in poškodb, pri drugih zavarovalnicah lahko srečate drugačno poimenovanje, kot so težke oziroma težje bolezni.

 

To zavarovanje je namenjeno pokritju nepričakovanih dodatnih stroškov zdravljenja, morebitnega izpada dohodka zaradi dolgotrajne bolezni ali zahtevnega zdravljenja posledic poškodbe in povečanih stroškov za potrebno nego in podobno.

 

Sklenete ga lahko le kot dodatno zavarovanje k osnovnemu življenjskemu zavarovanju, ne morete pa ga skleniti samostojno.

 

Kaj pomeni zavarovanje v praksi? Če zbolite za eno izmed hujših bolezni ali se poškodujete, vam bo zavarovalnica izplačala dogovorjeno zavarovalno vsoto. Tako boste lahko ublažili finančno breme bolezni oziroma si omogočili dodatno zdravljenje ali nego.

 

Katere bolezni in poškodbe krije zavarovanje, je odvisno od izbranega paketa. Na voljo sta osnovni (krije štiri hujše bolezni) in razširjeni paket (krije 23 hujših bolezni in poškodb).

 

Razširjeni paket poleg tega vključuje tudi kritje pojava hujših bolezni in poškodb pri vaših otrocih. Omogoča pa tudi pridobitev drugega zdravniškega mnenja in izdelavo genetske analize Triglav DNK.

 

Za koga je to zavarovanje?

Zavarujejo se lahko samo zdrave, za delo sposobne osebe od dopolnjenega 18. leta do dopolnjenega 55. leta starosti. Ko dopolnite 65 let, se zavarovanje izteče in po tem letu ne morete biti več zavarovani.

 

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, se lahko zavarujejo pod posebnimi pogoji. Ob sklenitvi je treba izpolniti sklepalno dokumentacijo, ki vključuje tudi Vprašalnik o zdravstvenem stanju zavarovane osebe. Na podlagi teh podatkov zavarovalnica oceni, ali zavarovanje lahko sklenete ali ne. 

 

Kaj če že imam življenjsko zavarovanje, lahko zavarovanje hujših bolezni priključim naknadno?

Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb lahko priključite tudi naknadno k nekaterim oblikam osnovnega življenjskega zavarovanja. O tem, ali je med njimi tudi vaše obstoječe življenjsko zavarovanje, se posvetujte s svojim zastopnikom ali s svetovalcem za življenjska zavarovanja.

 

Zavarovalni dobi za osnovno življenjsko zavarovanje in Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb sta lahko različni.

 

Kot smo omenili že zgoraj, ste z Dodatnim zavarovanjem hujših bolezni in poškodb lahko zavarovani le do svojega 65. leta, nato zavarovanje preneha. Zavarovalna doba tega zavarovanja je torej lahko krajša ali enaka zavarovalni dobi obstoječega življenjskega zavarovanja, h kateremu ga dodajate. 

 

Ob naknadni priključitvi morate izpolniti zahtevek in obrazec Vprašalnik o zdravstvenem stanju zavarovane osebe.

 

Koliko stane to zavarovanje?

Za lažjo predstavo, kako bi sklenitev tega zavarovanja vplivalo na vaše finance, smo pripravili dva izračuna, ki se razlikujeta po tem, da je pri prvem primeru upoštevan osnovni paket, pri drugem pa razširjeni paket Dodatnega zavarovanja hujših bolezni in poškodb.

 

Pri obeh gre za zavarovalno dobo 10 let, zavarovanji pa smo priključili k osnovnemu življenjskemu zavarovanju za primer smrti z enako zavarovalno dobo.

 

Premija je neodvisna od spola.

 

 

Kako naj določim zavarovalno vsoto?

Določitev zavarovalne vsote je odvisna od vaših potreb. Nekaterim je dovolj zavarovalna vsota, ki bo pokrila izpad dohodka zaradi bolniške odsotnosti. Vi pa si mogoče želite iz zavarovane vsote pokriti stroške zdravljenja v tujini ali druge finančne obveznosti, zaradi česar bi potrebovali višjo zavarovalno vsoto. Zagotovo pa boste ob določitvi zavarovalne vsote upoštevali tudi višino premije, ki jo lahko namenite za to zavarovanje.

 

Kdaj se izplača zavarovalnina?

Zavarovalnica vam bo izplačala dogovorjeno zavarovalno vsoto ob prvem pojavu ene od bolezni ali poškodbe, ki so navedene v določilih zavarovalnih pogojev. To pomeni, da če se pri vas kasneje pojavi druga hujša bolezen ali poškodba, niste več upravičeni do izplačila.

 

Dodatno zavarovanje z izplačilom preneha, osnovno zavarovanje pa teče še naprej.

 

Zavarovalna vsota se izplača tudi, če otrok zavarovane osebe zboli za eno od 20 hujših bolezni in poškodb, navedenih v zavarovalnih pogojih. Vendar je znesek nižji, saj znaša zavarovalna vsota 10 % zavarovalne vsote za primer hujših bolezni in poškodb, s katero ste zavarovani vi, vendar ne več kot 10.000 EUR za vsakega otroka. 

 

Zavarovanje hujših bolezni ali zavarovanje delovne nezmožnosti  ̶ katero je bolj primerno?

Če razmišljate o sklepanju Dodatnega zavarovanja hujših bolezni in poškodb, potem vas zagotovo zanima tudi, v čem se razlikuje od Življenjskega zavarovanja za delovno nezmožnost.

 

Na splošno bi lahko rekli, da gre pri obeh zavarovanjih za zaščito vaše finančne varnosti, če se pri vas pojavi hujša bolezen ali poškodba.

 

Pri Dodatnem zavarovanju hujših bolezni in poškodb je izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote povezano s prvim pojavom ene od bolezni ali poškodbe, ki je natančno definirana v zavarovalnih pogojih. Kot smo že navedli ločimo dva paketa. 

 

 • Osnovni paket krije prvi pojav ene izmed hujših bolezni: ledvična odpoved, rak, možganska kap, srčni infarkt.
 • Razširjeni paket zajema zavarovanja in dodatna kritja, in sicer:
  • zavarovanje 23 hujših bolezni in poškodb ter pridobitev drugega zdravniškega mnenja za zavarovano osebo,
  • zavarovanje 20 hujših bolezni in poškodb za otroke zavarovane osebe ter genetsko analizo Triglav DNK, prav tako za otroke zavarovane osebe. 

 

Pri Življenjskem zavarovanju za delovno nezmožnost zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto, če je zaradi posledic bolezni ali nezgode ugotovljeno katero izmed naslednjih stanj:

 

 • invalidnost I. kategorije v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ali
 • popolna in trajna izguba sposobnosti za samostojno življenje ali
 • popolna in trajna izguba kognitivnih funkcij ali
 • popolna in trajna izguba rabe udov ali
 • popolna in trajna izguba vida.

 

Dejansko mora zavarovana oseba postati popolno in trajno nezmožna za delo. Zavarovanje za razliko od Dodatnega zavarovanja hujših bolezni in poškodb ne vključuje dodatnih kritij, kot so zavarovanje za otroke, izdelava genetske analize Triglav DNK, drugo zdravniško mnenje. Ne smemo pa pozabiti, da vključuje tudi zavarovanje za primer smrt, s čimer poskrbite za osnovno varnost svojih najdražjih v primeru vaše smrti.

 

Nasvet naših strokovnjakov: če želite zgolj nadomestiti manjši prihodek, če se zgodi, da postanete invalidsko upokojeni, potem izberite Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost. Zavarovanje je primarno namenjeno pokritju izpada dela dohodka v primeru invalidske upokojitve, morebitnih stroškov zdravljenja, prilagoditve bivanjskega okolja in oskrbe v primeru nastopa popolne in trajne delovne nezmožnosti.

 

Če pa je za vas pomembno, da čimprej po postavljeni diagnozi hujše bolezni ali poškodbe prejmete sredstva, ki jih lahko namenite zdravljenju ali pokritju vrzeli v prejemkih (bolniška odsotnost), se odločite za Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb. Pri slednjem je obvezna sklenitev osnovnega življenjskega zavarovanja, medtem ko je Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost samostojno zavarovanje.

 

Genetska analiza Triglav DNK

Če se odločite za razširjeni paket, imate vključeno genetsko analizo Triglav DNK. Do te so upravičeni vaši otroci, če se vam izplača zavarovalna vsota zaradi ene izmed 23 hujših bolezni ali poškodb (z izjemo izplačila zaradi hujše poškodbe glave ali opeklin).

 

Genetsko analizo Triglav DNK izvede Inštitut za DNK in je za zavarovanca anonimna.

 

Genetska analiza vključuje:

 

 • ugotavljanje genetske nagnjenosti otrok k srčnemu infarktu, raku, multipli sklerozi, Alzheimerjevi bolezni, bolezni koronarne arterije ali aorte, možganski kapi in ledvični odpovedi;
 • izpis rezultatov z napotki o bolezenskih znakih ter preventivnih ukrepih in
 • genetsko svetovanje zdravnika specialista.

 

Genetske analize Triglav DNK ni mogoče priključiti osnovnemu zavarovanju kot samostojno dodatno zavarovanje.

varčevanje, osebne finance, sklepanje zavarovanj, škodni primer, življenjsko zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor nasvetov za finančno varnost vas in vaših bližnjih. Dvakrat na leto pa še posebna tematska izdaja Naložbenika.