Nihče ne ve, kaj prinaša jutri

Razmislite, kaj lahko naredite zase – in kako lahko poskrbite za svoje bližnje.

Ko je zdravje na vaši strani in vam življenje teče kot po maslu, se zdite sami sebi nepremagljivi. A življenje vas lahko preseneti. Čeprav ste še danes morda čili, srečni in zadovoljni, vas lahko že jutri ustavi nepričakovana življenjska preizkušnja. Kako ji boste kos in kaj se zgodi, če ji ne boste?

Izzivov, ki jih prinaša življenje, pogosto ne morete predvideti. Kljub temu pa niste popolnoma nemočni. Veliko lahko naredite sami.  Z ustreznim življenjskim slogom in preventivnim ravnanjem ter opustitvijo nekaterih razvad lahko zmanjšate marsikatero tveganje, ki ste mu izpostavljeni v življenju.

 

Kako tvegano živite?

Vi odločate, koliko časa boste namenili telesni aktivnosti. Kaj boste jedli – bo to več zelenjave in sadja in manj sladkega? Boste prenehali kaditi? In ali boste med vožnjo pozorni na dogajanje na cesti ali na svoj pametni telefon? Omenjena dejanja in odločitve namreč lahko določajo, kako tvegano je pravzaprav vaše življenje.

 

S spletnim testom »Kako tvegano živim?« Zavarovalnice Triglav lahko dobite boljšo predstavo in odgovor na to vprašanje. Svoje rezultate lahko primerjate s skoraj 20.000 drugimi Slovenkami in Slovenci, ki so test že rešili.

 

Ali tudi vas ogroža stres?

Rezultati testa so pokazali, da sodelujoči v povprečju nimajo večjih težav npr. s spanjem. Večina Slovenk in Slovencev po rezultatih testa spi dovolj (in se uvrsti v priporočljivo kategorijo 7 do 9 ur spanja na noč). Tu pokaže meter tveganja na lestvici od 0 (najmanjše tveganje) do 10 (največje tveganje) povprečno oceno manj kot 1, kar kaže na zelo majhno nevarnost. Rezultati kažejo, da prebivalci pri nas precej dobro skrbijo tudi za prehrano (ocena tveganja 2,5), zanimivo pa je, da vsaj med sodelujočimi tudi ni veliko kadilcev – tu se je skupni meter ogroženosti ustavil malo nad številko 2.

 

Dejavniki tveganja se seštevajo, zato nas tudi relativno nizke številke ne smejo zavesti. Še posebej pa moramo biti pozorni na področja, na katerih številke najbolj poskočijo. Tu je na prvem mestu stres, tako imenovani tihi morilec 21. stoletja. Povprečno se na lestvici od 0 do 10 kazalec prisotnosti stresa ustavi pri 6,1 točke. Ta vrednost je še višja pri delovno aktivnih prebivalcih. V starostni kategoriji 35-44 let se meter povzpne do 6,5.

 

Če bi rekli, da je stres »domena moških«, bi se zmotili. Ženske v starostni kategoriji 35-44 so stresu izpostavljene bolj od moških, njihova povprečna ocena je kar 6,8.

 

Stresu kot drugi najpogostejši dejavnik tveganja pri sodelujočih v testu sledi premalo telesne aktivnosti. Okrog 15 % sodelujočih se v svojem prostem času sploh ne rekreira, nekaj več kot 35 % pa si jih aktivnost privošči le enkrat ali dvakrat tedensko. Skupaj tako kar polovica sodelujočih priznava, da so veliko premalo aktivni. Skrb vzbujajoč je podatek, da za gibanje ne skrbijo premalo le starejši, ampak tudi mladi, tudi tisti iz skupine 15-24 let.

 

Na tretje mesto med dejavniki tveganja pri sodelujočih pa se uvršča čas, ki ga preživijo na cestah. Nevarnost, da se vam na cesti pripeti nesreča, seveda narašča s številom kilometrov, ki jih prevozite. Največ sodelujočih s svojim jeklenim konjičkom prevozi med 10 in 15 tisoč kilometri na leto. Prav vsi pa med vožnjo kdaj podležejo še različnim motnjam, ki pozornost s ceste preusmerijo nekam drugam in tako povečajo nevarnost v prometu – kar 23 % odstotkov nesreč namreč povzroči tipkanje po mobilnem telefonu

 

Zdrav življenjski slog je le prvi korak

Ne glede na rezultat, ki ste ga v testu dosegli, seveda ni treba, da ste črnogledi. Še vedno lahko z ustreznim življenjskim slogom marsikaj spremenite. Ob tem pa premislite, kaj vsa ta tveganja pomenijo tudi za tiste, ki jih imate v svojem življenju najraje. Tudi vaši svojci lahko v trenutkih, ko vas upočasni bolezen ali poškodba, občutijo posledice.

 

Samo predstavljate pa si lahko, kako se njihovo življenje spremeni, če se vam zgodi najhujše. Zato je dobro pomisliti tudi na sklenitev ustreznih zavarovanj, kot je Življenjsko zavarovanje za primer smrti. S tem bo v primeru najhujšega poskrbljeno za finančno varnost vaših najbližjih.

 

Oglejte si video o življenjskem zavarovanju, ki pojasnjuje, zakaj bi vam to koristilo.

 

Prav skrb za družino je glavni razlog, zaradi katerega se posamezniki odločajo za sklenitev Življenjskega zavarovanja za primer smrti. Pri tem pa moramo dodati, da se jih premalo zaveda, da samo zavarovanje ni dovolj. Ustrezna mora biti zavarovalna vsota. Med novo sklenjenimi Življenjskimi zavarovanji za primer smrti (podatek za leto 2022) je 73 % sklenjenih zavarovanj z zavarovalno vsoto do 20.000 EUR. 

Glede na to, da je priporočljiv minimum zgolj za nadomestitev izpada dohodka zavarovane osebe trikratnik njene letne plače, tak znesek najverjetneje tudi v vašem primeru ne bi zadoščal. Če upoštevamo povprečno neto plačo v Sloveniji in vzamemo za primer osebo pri 40-ih letih s partnerjem, a brez otroka, bi morala zavarovalna vsota znašati več kot 40.000 evrov.

 

Nikakor pa ta znesek ne zadošča še za pokritje morebitnih finančnih dolgov v obliki kreditov in za zagotovitev finančne varnosti vzdrževanih družinskih članov. Če vzamemo za primer isto osebo, ki pa ima poleg partnerja še 12-letnega otroka, 50.000 evrov kredita in 10.000 evrov prihrankov, se priporočena zavarovalna vsota pri priporočenem kritju izpada prihodkov vse do otrokove polnoletnosti dvigne že na skoraj 125.000 evrov. To je znesek, ki je potreben, da bi družini za minimalno priporočljivo obdobje omogočili življenjski standard, primerljiv s tistim, ki ga je imela pred smrtjo bližnjega.

 

Priporočljivo zavarovalno vsoto si lahko v nekaj minutah in klikih izračunate s spletnim testom.

 

Kaj pa, če nimate družine? Tudi samske osebe bi se morale primerno zavarovati. Visoke zavarovalne vsote za primer smrti morda res ne potrebujejo – čeprav, če gre npr. za mlajšo osebo, lahko že v samskem obdobju začne razmišljati o družini, ki si jo bo najverjetneje ustvarila pozneje. Potrebuje pa tudi v samskem obdobju finančno varnost, če zboli za hudo boleznijo ali se poškoduje v nezgodi. V takem primeru si bo želela čim prej vrniti v vsakdanje življenje. Prav tako pa ne bo imela nikogar, ki bi ji pomagal, če začasno ali trajno izgubi dohodek ali pa mora zaradi posledic bolezni ali poškodbe npr. prilagoditi oz. predelati svoje stanovanje.

 

Zavarovanje po vaši meri

Življenje se spreminja in skozi življenjska obdobja vsakogar vodi drugače. Zato so tudi zavarovanja prilagojena vašim potrebam.

 

Življenjsko zavarovanje za primer smrti lahko sklenete s konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto.

 

Konstantna zavarovalna vsota je vedno enaka in v primeru najhujšega ni namenjena zgolj za pokritje glavnih finančnih obveznosti (npr. kredita ali leasinga), ampak je tudi svojevrstna "zapuščina" v smislu zagotavljanja sredstev za šolanje otrok in kasneje kot pomoč pri osamosvajanju.

 

Padajoča vsota pa se med trajanjem zavarovanja linearno znižuje. Namenjena je tistim, ki ocenijo, da bodo s spremembami v življenju (npr. po poplačilu kredita, odraščanju in osamosvojitvi otrok) njihovi bližnji potrebovali nižjo vsoto. Premija je v tem primeru cenovno ugodnejša kot pri konstantni zavarovalni vsoti.

 

Med trajanjem zavarovanja lahko v situacijah, kot so npr. nakup nepremičnine, korak na skupno pot ali rojstvo otroka, povečate zavarovalno vsoto tudi brez ugotavljanja zdravstvenega stanja.

 

Izplačila so možna v enkratnem znesku, obročno ali kot kombinacija obeh – del v enkratnem znesku in del obročno.

 

Če razmišljate o življenjskem zavarovanju in varnosti svoje družine, si oglejte brezplačni webinar Poskrbite za finančno varnost najbližjih - če ostanejo sami, v katerem boste našli odgovore na vaša vprašanja in nasvete naših strokovnjakov.

 

Bodite odgovorni

Življenjsko zavarovanje za primer smrti je le eden od pomembnih vidikov, s katerimi lahko poskrbite, da bo vašim bližnjim ob morebitni izgubi nekoliko lažje. Priporočamo tudi, da pripravite vse potrebne dokumente in oporoko, ki bi jo iz odgovornosti do dedičev morali napisati takoj ob pridobitvi premoženja in jo kasneje po potrebi tudi dopolnjevati.

 

Le tako bi jim v težkih trenutkih, ko jim ne bi več mogli stati ob strani, pomagali, da se izognejo nekaterim socialnim in pravnim nejasnostim ter se v večji meri posvetijo najpomembnejšemu v tistem trenutku – žalovanju.

 

Zakaj je pomembno, da si svojci vzamejo čas in žalujejo ob izgubi, lahko preberete v poglobljeni zgodbi.

 

družina, zdravje, preventiva, aktivno življenje, življenjsko zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.