Zavarujte se proti škodi zaradi neurja

Pojasnjujemo podrobnosti in posebnosti zavarovanj doma in avtomobila.

Odkriti strešniki, razbita stekla in zalite hiše … to so po ocenah naših cenilcev najpogostejše posledice neviht na nepremičninah. Na avtomobilih pa največjo škodo v neurju povzroči toča. Rezultat so udrtine na pločevini, poškodbe laka, razbitje vetrobranskih stekel in svetlobnih teles. Proti škodi zaradi neurij se lahko zavarujete. Pojasnjujemo, kako.

Zavarovanje proti škodi zaradi neurja

V zavarovalnici ne govorimo o nevihtah oziroma neurjih temveč o pojavih, ki jih spremljajo. To so: vihar, toča, direktni udar strele, indirektni udar strele, vdor meteorne vode in poplava.

 

Za vse omenjene nevarnosti se lahko zavarujete, vendar pri tem obstajajo določene omejitve. Natančneje jih pojasnjujemo v nadaljevanju z odgovori na najpogostejša vprašanja o škodi zaradi neurja.

 

Škoda doma

Neurje z vetrom je podrlo drevo. To je padlo na vrtno ograjo in jo poškodovalo. Ali zavarovanje krije tovrstno škodo?

 

Če vihar podre drevo, bo škoda krita. Nevarnost viharja je krita po vseh paketih DOM in tudi po posamičnem požarnem zavarovanju, kjer velja, da mora biti ograja posebej zavarovana.

 

Vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 m/s ali 62 km/h. Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, v katerem je poškodovana stvar, lomil veje in debla ter poškodoval dobro vzdrževane zgradbe.

 

Če drevo denimo pade zaradi starosti, potem bo škoda krita le, če imate sklenjen paket C zavarovanja DOM. Ta namreč krije škodo zaradi padca drevesa tudi v drugih primerih.

 

Nevihta z močnim vetrom je poškodovala streho. Ali mi bo zavarovalnica krila škodo?

 

Da, saj je ta nevarnost vključena pod kritje za vihar, vendar tu velja enako kot zgoraj, veter mora biti dovolj močan, da se šteje za vihar. Zavarovanje bo  zato krilo strošek popravila strehe. Krilo pa bo tudi škodo, ki jo zaradi poškodovane strehe povzročil voda v hiši, denimo poškodovan parket.

 

Močan veter med nevihto je poškodoval platneno streho na terasi. Kako je s kritjem škode?

 

Škoda, ki nastane na platnenih nadstreških, vključno z njihovimi mehanizmi in konstrukcijo, je izvzeta iz kritja v okviru paketnega zavarovanja DOM. Zato vam priporočamo, da ob napovedi nevihte tende, senčnike in podobne platnene nadstreške zaprete.

 

Enako velja denimo za ponjavo ali pokrov bazena in napihljive bazene, ki niso pritrjeni v podlago. Te namreč zavarovalnica uvršča med premičnine. Škoda na njih bo krita le, če se poškodujejo v vašem domu in ne na prostem.

 

V nevihti je veter prevrnil cvetlično korito, ki se je razbilo in poškodovalo balkonska vrata. Ali je škoda krita?

 

V pogojih zavarovanja DOM in požarnega zavarovanja je zapisano, da je krita škoda zaradi neposrednega udarca predmetov, ki jih je na zavarovano stvar podrl ali vrgel vihar. Ker so balkonska vrata sestavni del doma, je škoda, ki nastane v tem primeru,  krita iz naslova kritja za vihar.

 

Cvetlično korito, ki je nameščeno zunaj, pa ni predmet zavarovanja v paketu DOM ali požarnem zavarovanju, zato škoda na koritu ni krita.

 

Teraso imamo pokrito s plastičnim nadstreškom. Ali paketno zavarovanje DOM krije škodo v primeru, da nam streho razbije toča?

 

Da, s paketnim zavarovanjem doma je krita tudi takšna škoda.

 

V primeru močnejših padavin se bojim težav z odtekanjem meteorne vode s strehe. Kaj lahko storim?

 

Kritje škode za nevarnost vdora meteorne vode krije paketno zavarovanje DOM v paketu C. Pri posamičnih zavarovanjih za dom je zavarovanje za vdor meteorne vode mogoče skleniti kot razširitev zavarovanja proti poplavam.

 

Zavarovanje krije škodo na zavarovanih stvareh zaradi vdora meteorne vode s streh zgradb, če odtočne cevi ali žlebove zamašijo toča ali druge stvari, ki jih vanje je naneslo neurje.

 

Sami pa morate žlebove in odtočne cevi redno čistiti in vzdrževati, da ne bi voda v njih zastajala zaradi listja ali druge umazanije.

 

Skozi odprto okno je zaneslo dež, ki je poškodoval parket. Kako je s kritjem škode?

 

Tovrstne škode ne krije nobeno zavarovanje, zato ob napovedi neurja okna zaprite. Zavarovanje bi krilo le škodo, ki bi nastala, če bi dež padal skozi okno, ki bi ga razbil vihar ali toča.

 

Ali to, da živim na poplavnem območju, vpliva na višino zavarovalne premije?

 

Če se želite zavarovati pred poplavami, imate na voljo dve možnosti.

  • Pri paketnem zavarovanju DOM je zavarovanje pred poplavami vključeno v paketih B in C, ne pa tudi v paketu A. Ob sklenitvi zavarovanja ni razlike v ceni glede na lokacijo bivališča. Premija za temeljna zavarovalna kritja in za dodatno zavarovanje poplave pa se poviša za 25 %, če je v preteklem letu nastala škoda zaradi poplave.
  • Požarno zavarovanje z razširitvijo na poplave, pri katerem zavarovalnica premijo za zavarovanje nevarnosti poplave določa glede na poplavne razrede, v katere je razdeljeno celotno območje Slovenije. Pri tem se upoštevata tudi reliefni in topografski položaj posameznega objekta ter način zavarovanja – na prvi riziko ali na zavarovalno vsoto.

 

Več vprašanj in odgovorov o poplavah v zgodbi o Poplavah.

 

Kako se lahko zavarujem za škodo, ki jo povzroči udar strele?

 

Zavarovalnica loči med direktnim in indirektnim udarom strele.

 

Direktni udar strele: zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanih stvareh povzroči direktni udarec strele v vaš dom. Kritje za tovrstno škodo je vključeno v vse tri pakete zavarovanja DOM.

 

Zavarovanje direktnega udara strele krije škodo, ki nastane, če strela udari v vašo hišo.

 

Indirektni udar strele: v teh primerih strela udari nekje v bližini, električna energija pa potuje oziroma se prenese po električnih in drugih vodih ter lahko poškoduje vašo televizijo, radio, računalnik, gospodinjske aparate ... Za kritje tovrstne škode potrebujete razširitev in vključitev kritja indirektnega udara strele.

 

Škoda na vozilu

Vozilo sem pustil na parkirišču in nanj je zaradi viharja padlo drevo. Kako lahko uveljavljam nastalo škodo?

 

Na voljo imate delno kombinacijo kaska B.

 

Kombinacija B krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja vozila, ki nastane kot posledica naravnih nesreč: požara, potresa, neposrednega udara strele, viharja, toče, snežnega in zemeljskega plazu itd.

 

Močan veter je poškodoval vrata na avtu, ko sem jih odprl. Katero zavarovanje krije škodo?

 

Takšna škoda je načeloma krita iz splošnega avtomobilskega kaska, vendar je  treba vsak primer preučiti posebej.

 

Zaradi močnega sunka vetra v neurju sem izgubil nadzor nad vozilom in povzročil nesrečo. Katero zavarovanje krije mojo škodo in škodo, ki sem jo povzročil drugim?

 

Škoda na vašem vozilu bo krita z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska. Škoda, ki ste jo povzročili tretji osebi, bo krita z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO).

 

Zaradi močnega sunka vetra sem povzročil nesrečo s kamp prikolico, vendar v času prepovedi vožnje za vozila s kamp prikolicami. Bo zavarovalnica plačala škodo? Ali zavarovalnica krije škodo v primeru, če ob nesreči nisem upošteval omejitve hitrosti zaradi vetra?

 

Če škoda nastane na ustavljenem vozilu na območju prepovedi vožnje z vozilom, bo škoda na kamp prikolici in vozilu zaradi viharja krita z zavarovanjem delnega avtomobilskega kaska po B kombinaciji za vsako od teh vozil.

 

Zavarovalnica pa škode iz B kombinacije delnega kaska ne bo krila, če vozite na območju prepovedi. Dolžnost voznika je, da upošteva cestno prometna pravila oziroma prepovedi, zato bi tu lahko govorili o škodi, nastali zaradi velike (grobe) malomarnosti uporabnika vozila. Škodo, ki jo takšno vozilo povzroči tretji osebi, krije zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO). Enako velja, če ne upoštevate omejitve hitrosti zaradi vetra.

 

Ali za uveljavljanje škode zaradi toče na avtomobilu potrebujem policijski zapisnik?

 

Ne. Vendar pri izpolnjevanju obrazca za uveljavljanje škode napišite datum, ko se je škoda zgodila, tj. datum, ko je bila na tistem kraju toča. Cenilci lahko namreč vremenske pogoje v času in kraju tudi preverijo.

 

Če ste bili v tem času odsotni, napišite obdobje odsotnosti in cenilci bodo preverili, ali je bila v tistem času toča na lokaciji, kjer je bil parkiran avtomobil.

 

Ali uveljavljanje škode zaradi toče na vozilu vpliva na moj bonus?

 

Ne, saj boste škodo uveljavljali po kombinaciji delnega kaska B. Uveljavljanje takšne škode ne vpliva na sistem bonus-malus, prav tako ni odbitne franšize. 

 

Z avtom sem med nevihto zapeljal na poplavljeno območje in ga poškodoval. Ali mi bo zavarovanje krilo škodo?

 

Zavarovanje škode ne bo krilo, če sami z vozilom zapeljete na poplavljeno območje. Zato nikoli ne nadaljujte vožnje po poplavljenem cestišču.

 

Prijava škode

Ob nastanku škode, najprej poskrbite za lastno varnost. Če je varno in mogoče, naredite nekaj fotografij, ki naj čim natančneje prikazujejo škodo. Preden opravljate kakršna koli popravila, se obrnite na zavarovalnico. Kljub temu da za prijavo škode velja tridnevni rok po njenem nastanku, v primeru naravnih nesreč upoštevamo tudi prijave, prejete po tem roku.

 

Priporočamo vam, da škodni dogodek prijavite na enem od teh kanalov:

 

Za hitrejši ogled in cenitev avtomobilskih škod v primeru masovnih škodnih dogodkov postavimo tudi mobilno cenilno enoto (MCE). Tako zmanjšamo gnečo in lahko ljudem čim prej izplačamo škodo.

 

PREBERITE TUDI

Test: Kako (za)varovani ste pred točo in nevihto?

Triglav Vreme: Kako ukrepati ob nevihti?

Kako nastane nevihta

Ko vas ujame nevihta: v avtu

 

vremenski pojavi, preventiva, škodni primer, poletje, podnebje, sklepanje zavarovanj, nevihta, paketno zavarovanje DOM, vzdrževanje doma, varnost doma
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.