Zdravstvena zavarovanja: Kaj je mit in kaj resnica?

Več kot polovica jih ne razlikuje med dopolnilnim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem.

Vprašanja o tem, kje, kako, zakaj in kdaj se zavarovati, so zagotovo primerna, kadar omenjamo dodatno zdravstveno zavarovanje. Med ljudmi namreč še vedno obstaja dilema, za kakšno obliko zavarovanja pravzaprav gre, kar je pokazala tudi naša anketa. V članku razbijamo mite in pojasnjujemo resnice.

Aprila in maja smo med uporabniki Facebooka s serijo ločenih anketnih vprašanj preverili, kako razumejo zdravstvena zavarovanja. Na 10 anketnih vprašanj, ki smo jih zastavili v obliki trditev, na katere so uporabniki odgovarjali z »mit« ali »resnica«, smo skupno pridobili skoraj 1000 odgovorov.

 

Katere dileme so mit in katere resnica, nam je pomagala pojasniti mag. Vesna Braun, magistrica zdravstvene nege, ki je del ekipe Zdravstvene točke, asistenčnega centra družbe Triglav Zdravje.

 

1. Dilema: Med dodatnim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem ni razlik.

Začnimo s trditvijo, pri kateri se največkrat zalomi. Je dodatno v resnici enako kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje? V Sloveniji poznamo obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljna zdravstvena zavarovanja, h katerim sodijo tako dopolnilno zavarovanje kot dodatna zdravstvena zavarovanja.

 

Le 45 % anketiranih, ki so odgovarjali na to vprašanje, je prepričanih, da med omenjenima zavarovanjema obstaja razlika. Preostalih 55 % bomo prepričali z dejstvi, saj dopolnilno ni enako kot dodatno zdravstveno zavarovanje:

 

  • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vas obvaruje stroškov doplačil za zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Z zavarovanjem Dopolnilno se tako izognete visokim doplačilom pri obisku zdravnika, zdravljenju v bolnišnici, prevzemu zdravil na recept in pri drugih zdravstvenih storitvah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pri katerih bi morali doplačati.
  • Dodatno zdravstveno zavarovanje pa lahko krije stroške nadstandardnih zdravstvenih storitev oziroma storitev, ki bi jih sicer morali v celoti poravnati samoplačniško.

 

V članku preberite podrobnejše pojasnilo o razlikah med dopolnilnim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem.

 

Preverite zdravstvena zavarovanja družbe Triglav Zdravje na triglavzdravje.si.

 

DEJSTVO: To je MIT. Med dopolnilnim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem je razlika.

 

2. Dilema: Če sem zaposlen, za vse oblike zdravstvenega zavarovanja poskrbi moj delodajalec.

Kot smo pojasnili v prejšnji trditvi, obstaja več oblik zdravstvenih zavarovanj, kar 95 % vprašanih pa nam je pritrdilo, da delodajalec ne poskrbi za vse. Poskrbi le za obvezno zdravstveno zavarovanje, čeprav je v zadnjem času v nekaterih podjetjih zaslediti tudi porast kolektivnih dodatnih zdravstvenih zavarovanj.

 

Zakaj se je poleg dopolnilnega dobro zavarovati tudi z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, lahko preverite v članku Naj vas bolniška odsotnost ne udari po žepu. V njem pojasnjujemo, zakaj lahko daljša odsotnost z dela pomeni tudi manjše prihodke in kakšne so možnosti, da bi se temu lahko izognili.

 

DEJSTVO: To je MIT. Če ste zaposleni, vaš delodajalec običajno poskrbi le za osnovno zdravstveno zavarovanje.

 

3. Dilema: Če zdravo živim, ne potrebujem dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Tri četrtine anketiranih, ki so odgovarjali na to vprašanje, je pritrdilo, da način življenja ne sme vplivati na odločitev za zavarovanje. Ljudje smo sicer naravnani k temu, da verjamemo v koristnost zdravega življenjskega sloga, vendar to ni vedno dovolj.

 

Tudi mag. Vesna Braun poudarja, da je med zdravim načinom življenja in neprijetno izkušnjo, s katero se potencialno lahko srečamo, včasih le en sam korak. V teh trenutkih »potrebujemo zdravstveno obravnavo s hitrim dostopom do zdravstvenih storitev, ki jih potrebujemo ali želimo, pa četudi je to samo svetovanje«.

 

DEJSTVO: To je MIT. Četudi zdravo živite, je koristno skleniti dodatno zdravstveno zavarovanje.           

 

4. Dilema: Dodatno zdravstveno zavarovanje bom potreboval šele, ko bom starejši.

Da starost ne sme igrati ključne vloge, kadar se odločamo za dodatno zdravstveno zavarovanje, se strinja kar 64 % vprašanih, ki so odgovorili, da gre za mit. Kako pa lahko odgovorimo preostalim?

 

Statistika kaže, da boste preglede in storitve specialistov najverjetneje potrebovali redno, s starostjo sicer vedno več. Posamezniki, ki v času svojega življenja zdravljenja specialista ne potrebujejo, so v sodobnih časih bolj izjema kot pravilo. Mnogo je namreč že mlajših oseb, ki potrebujejo zdravljenje pri specialistu, kot je na primer ortoped ali nevrolog.

 

Mag. Braun pojasnjuje, da si zdravstveni sistem, ki deluje brez čakalnih dob in dodatnih zapletov, takrat ko ga potrebujemo, želimo vsi. Nesreča namreč nikoli ne počiva, hiter dostop do specialista pa vam lahko omogoči prav dodatno zdravstveno zavarovanje, ki je cenovno ugodnejše kot plačilo teh storitev iz svojega žepa.

 

DEJSTVO: To je MIT. Dodatno zdravstveno zavarovanje je koristno tudi za mlade.

 

5. Dilema: Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem si ne zagotovim le finančne varnosti, ampak tudi hitro pomoč pri urejanju termina zdravstvenih storitev.

Dobra polovica vprašanih se je strinjala, da sta finančna varnost in hitra pomoč povezani z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem. Z njim si lahko na poti do zdravja pomagate brez zamudnega čakanja na termin zdravstvene storitve in brez dodatnih stroškov.

 

Če sodite v povprečje, ste namreč leta 2015 kar 13 % vseh stroškov za zdravje plačali neposredno iz svojega žepa. Spoznajte možnosti, s katerimi lahko takšne izdatke preprečite in si zagotovite tudi pomoč pri naročanju na ustrezno zdravstveno storitev.

 

DEJSTVO: To je RESNICA. Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem si ne zagotovite le finančne varnosti, ampak tudi hitro pomoč pri urejanju termina zdravstvenih storitev.

 

6. Dilema: Ustrezno dodatno zdravstveno zavarovanje mi omogoča hiter dostop do zdravnika specialista.

V Sloveniji skoraj vsak 6. bolnik rešitev za svojo zdravstveno težavo najde šele pri specialistu, h kateremu smo napoteni pogosteje kot ponekod drugod v Evropi. 64 % vprašanih ve, da urejeno dodatno zdravstveno zavarovanje lahko omogoča hiter dostop do zdravnika specialista.

 

Pri družbi Triglav Zdravje vam hiter dostop do zdravnika specialista omogočata zavarovanji Specialisti ali Specialisti+, Specialisti Nezgoda pa v primeru poškodb, ki so posledica nezgode. Na povezavah preverite, kako vam še lahko koristijo zavarovanja.

 

Zdravstvena točka, asistenčni center zavarovalnice, je tista, ki zavarovancem hitreje in učinkoviteje pomaga urediti termin pri specialistu, na voljo pa je tudi za morebitne dodatne informacije.

 

DEJSTVO: To je RESNICA. Ustrezno dodatno zdravstveno zavarovanje vam omogoča hiter dostop do zdravnika specialista.

 

7. Dilema: Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem imam krite vse zobozdravstvene storitve.

Obisk zobozdravnika je lahko stresen že zaradi običajno neprijetnega posega. Dodatno pa stres povzročajo plačila za nadstandardne in samoplačniške zobozdravstvene storitve, če ste zavarovani zgolj z obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem.

 

Kar 77 % anketirancev, ki so sodelovali pri tem vprašanju, se strinja, da je to mit – dopolnilno zdravstveno zavarovanje vas ne reši vseh dodatnih stroškov zobozdravstvenih storitev.

 

Pri družbi Triglav Zdravje stroške za izvedbo nadstandardnih storitev in uporabo nadstandardnega materiala krijeta zavarovanji Zobje in Zobje+. Preverite tudi druga kritja.

 

Med drugim ti zavarovanji krijeta doplačila za bele zalivke na stranskih področjih ali kakovostne keramične nadomestke v vidnem področju, ki bi jih sicer morali plačati sami.

 

DEJSTVO: To je MIT. Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem nimate kritih vseh zobozdravstvenih storitev.

 

8. Dilema: Jutri sem naročen pri zobozdravniku, vstaviti mi bodo morali implantat. Da bo strošek manjši, se lahko grem danes dodatno zavarovat.

Zavarovanec z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem Zobje ali Zobje+ sicer lahko opravi zobozdravstvene storitve kar pri svojem osebnem zobozdravniku, vendar zavarovanje ne začne veljati od danes do jutri. Skoraj dve tretjini anketiranih se je strinjalo, da se tega zavedajo, vseeno pa jih 35 % meni drugače.

 

Dodatno zdravstveno zavarovanje ne rešuje starih, temveč novonastala stanja in bolezni. Če se vam danes zgodi kar koli in nimate dodatnega zdravstvenega zavarovanja, vam takojšnja sklenitev ne bo prinesla nobene rešitve za že obstoječo težavo.

 

Pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih, kot sta Zobje in Zobje+ ali Specialisti in Specialisti+, jamstvo običajno prične veljati po poteku čakalne dobe, razen v primeru nezgode. Zato je danes čas, da (po)mislite na jutri.

 

Na brezplačni telefonski številki Halo zdravje 080 26 64 ali na elektronskem naslovu info@triglavzdravje.si vam bodo pomagali z nasveti, katero zavarovanje izbrati, da za vstavitev implantata ne boste odšteli skoraj povprečne slovenske plače.

 

DEJSTVO: To je MIT. Danes se lahko dodatno zavarujete za primer, če bi vam kdaj morali vstaviti implantat.

 

9. Dilema: Dodatno zdravstveno zavarovanje lahko sklenem tudi za svoje otroke.

Ko ima otrok zdravstveno težavo, je prva misel njegovih staršev, kako mu lahko najhitreje pomagajo. 64 % anketiranih se zaveda, da lahko dodatno zdravstveno zavarovanje sklenejo tudi za otroke.

 

Preverite zavarovanje Specialisti+, ki vam pomaga, ko je zdravje vas ali vaših najbližjih na preizkušnji.

 

Če pojasnimo na primeru alergij: v Evropi ima 35 % ljudi vsaj občasno simptome alergij, za otroke pa so čakalne dobe pri alergologih precej dolge. Z ustreznim zavarovanjem se čakalna doba bistveno skrajša – do obravnave pri specialistu boste lahko prišli že v sedmih dneh.

 

DEJSTVO: To je RESNICA. Dodatno zdravstveno zavarovanje lahko sklenete tudi za svoje otroke.

 

10. Dilema: Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem lahko zdravstvene storitve uporabljam zgolj v Sloveniji.

Želja po zdravem počutju ne pozna meja, zato tudi državne meje niso ovira za uveljavljanje zdravstvenih storitev. A 38 % sodelujočih v anketi pri tej dilemi ne ve, da lahko nekatere zdravstvene storitve s sklenjenim dodatnim zdravstvenim zavarovanjem uporabijo tudi v tujini.

 

Mag. Vesna Braun pojasnjuje, da zavarovanje lahko velja tako v Republiki Sloveniji kot tudi v državah Evropske unije, odvisno od izbranega dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Eno takih zavarovanj je zavarovanje Operacije.

 

Družba Triglav Zdravje vam z zavarovanjem Operacije ponuja denarno nadomestilo za več kot 700 operacij in asistenco za izvedbo operacije, ki je lahko opravljena doma ali v tujini (EU, Švica).

 

DEJSTVO: To je MIT. Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem lahko zdravstvene storitve uporabljate tudi v drugih državah Evropske unije in Švici.

 

S skoraj 1000 odgovori so nas anketirani razveselili, da jih veliko zna razlikovati med miti in resnicami o dodatnih zdravstvenih zavarovanjih. Verjamemo, da ste tudi vi med njimi. Za vse druge, ki vam odgovori na zastavljena vprašanja predstavljajo prej težavo kot lahko nalogo, pa upamo, da smo vam z našimi pojasnili odgovorili na dileme in boste znali dodatno poskrbeti za svoje zdravje.

zdravje, preventiva, sklepanje zavarovanj, dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrben vsakdan dvakrat na mesec v vašem e-nabiralniku.